Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διαμαρτυρία των ομάδων A1 γυναικν
στην ΕΡΤ για την απαξίωση του πρωταθλήμ ατος
NEOΙΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 13
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6463
Τιμή 060ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iago nes.gr
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Δήλωση θωμά Μπέγκα γα τις
eκλογές στην ΠΕΔ Ηπείρου
Ηνέαπριγματικότητα
του επιχειρείν στα hιάνιενα
Με αφορμη τις εκλογές για την αναδειξη των μελων του Δ.Σ. της ΠΕΔ
Ηneipou και των αντιπροουπων
αυτής στην ΚΕΔΕ , ο επκεφαλης της
ΚΕνότητας Πολιτν Νέα nάννενα .
Θυμάς Μπέyκας , προχρησε στην
Παρακάτω δηλυση
. Χαιρετizω την απόφαση των Προοδευτικν αυτοδιοικητικν Παρατάξε
ων της Ηmelpou να συνεργαστούν
και να συμμετάσχουν ως μια συντρYαπόμενη napάτaSη σες εκλογές της
ΠΕΛ Ηπείρου και της ΚΕΛΕ . ΣΛ. 8
ΟΙ ΠΕΡΙΟΕΡΕ ΙΕΣ ΗΠΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΥΛΙΑ
Σε τpοχή ανάπυξης με όχημα
γαλατοκομικά και κρέης
Με γνωμονα την ευροτερη διαδοση των τoπικν αγροδιατροφκν
Προϊοντων και την nαραγωγη
νεων Προϊόντων τυριού και κρέα
τος υλοnonanκαν ano την Περιφέρεια Hπείρου στις 5-6 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωαννινα και την
Πρέβεζα αντίστοικα , ενημερωτικές
εκδηλωσεις στο ηλαίσιο του έργου
MeDinnο.
ΣΕΛ. 4
Πόσος είναιο μαθητικός
Πληθυσμός στην Ήπειρ
Η ΕΛΣΤΑT έκανε την αnογραφή του
μα8ητικού ηλnθυσμου μεχρι το
τίλος της πponyouμενης σχολικής
Η νέα πραγματικότητα του επιχειρε ν στην πριοxή μας διαμορφνεται μέρα με τη μέρα, ασχετα με τους υnολογ σμούς των τοικν naραγόντων και μακριά αno τς λογικές του κκατόπν ενεργετν μου. .
ΣΕΛ. 7
χρονιας .
Το διδακτικό Προοωπικό κατά το
σχολικό ετος 2017ρ018 σε σκέση
με το 2016/2017 , συζnθηκe κατ
2.4% στα νηayωγε lα και κατα
1,7% στα δημοτικά, εν οι εγγEΥραμμένοι μαθητές κατά το σκολικό
έτος 2017/2018 . σε σχέση με το
2016/2017, napouoίασαν μείωση
κατά 04% στα vηnayωyeία και
κατα 1,0% στα δημοτικά .
Εικασικός &ιαγωνισμός απόm
| ΔΩΔΩΝΗ για τα Χριστούγεννα
Η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβοομηχανία της Ηείpoυ . επθuμντας να
|ανα8εξει η συγκρoνη ελληνική τενη
| και να υπρστηρίζει τους νέους δεμ|ουργούς δοργαννει εκαστικό δια γωνισμό σε συνεργασία με τmν Σχολη|
Καλων Τεενων του Πανεπιστημίου|
| Ιωαννίνων, στηpίzoντας σταθερα το
| Προγραμμα εταιρικής κονωνικής ευ8 νης Πoυ λοποι για την τοκη κοινωνiα των Ιωαννίνων.
|Μεσω του διαγωνισμού η εταιρία δνει
| την ευκαιρία σε νέους δημουργούς να
αζοποησουν το ταλέντο και τη
φαντασία τους , δημουργντας oι
έναν Πίνακα Σωγραφκης , με ελεύθερο
84μα εστιάποντας στη γεύση του
καλου nου Πραeeύει η ΔΩΔαΝΗ
καθς και στ κορα χαρακτηριτικά
|της.
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛ. 3
Ενίσχυση mς Π.Ε.Ν.Δ.Ι.
από Τα Πάτα mς
SuarV
Με την Παράδοση χpηματικού
Μια στουδαία εκδήλωση με τη σφριγίδα
των εφημερίδων ιθήμαν κιι ΜEΑ
nοσού 388 ευρω ολοκληρθηκε η
Πρωτοβουλία του rοpou Λμνης
Ιωαννίνων να στηρίξει το tργο και
τη δράση της Πανηnειρωτικής Ενω σης για τον Νεανικό Διαβηη
(ΠΕΝΛΙ).
ΣΗΛ, Β
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 8