Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Μεθοδεύουν πραξικόπημα κατά Τουλουπάκη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΤΡΙΤΗ
12.11.2019
ΕΤΟΣ 76
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1ε
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS
ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ
ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 48
ΔΟΣΕΙΣ Η NΕΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΡΕΗ ΤΟΥ2020
ΣΕΛ. 9
Αυστηρές Πινes
για όσοuS
βρίζουν τα θεία
και τη θρησκεία
ΕΝΩ "ΚΑΙΝΕ" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΜΕ ΠΡΑΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ Τρόno εnκειρείοι η οφοίρεση ns δικογροφίos γα ο
σκόνδαλο ΝΟVARTIS anό m Ελένη Τουλουηόκη εν noράληλα μεθοδεύεται και το κά
Ψμο των nροστατευόμενων μαριύρων με ηρόσχημα mν κατάθεσή τοus στην nροανοκριτκή
eπρonn και μάλιστα κατ' αντnoρόστοση με ηρόσωna nou εμηλέκονται στο σκάνδαλο .
Στmν κατεύθυνση αuτή ο εισογελέοs του Αρείου Πόγου Β. Πλτos ζητεί η σύγλιση ms
ολομέλειαs εφετν ηροκειμένου να ανοτεθί n πόθεση τms NOVARTIS σε εφέτε
ΣΕΛ. 7
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Αυστηροηοiηon των noνν για ην nor
δεροσία και m διακίνηση μετανοστν ,
κοθs και επονοφορό τs κοκόβουληs
Βλοσφημίαs των θείων επιφέρουν τρο
nononoεs στο ορχικό σχέδιο νόμου γιo
τον Πονικό Κδικο και τον Κδικο Ποr
νIικήs Δικονοομία.
Τουρκική Πρόκλιση
ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ οι τουρκικέs μυστικέs υn
ρεσίs εnχερούν να εγκλωβίοουν τη χρα μαs
στον φούλο κύκλο διοχείρισns Ταντστν .
ΣΤΗΝ κατεύθυνση αυτή επόσσεται nxθεσινή
ηρόκληση noρόδοσns anό τουs Τούρκοus στον
Εβρο ενός Τχαντιστή με αμερικανικό διαβα Τήρο.
οΙ ΕΛΛΗΝΚΕΣ αρχέs Βέβαια δεν τον δέχτηκαν και nολυ καλά έκαναν αλλά είναι σίγουρο
όι οι Τούρκοι θα επχειρήσουν anό διάφορα
nεράσματα να κατευθύνουν Τζχαντιστέ5 nou
κρατούνται στην Αδριανούπολη σε ελληνικό
έδοφ0
ΠΡΟΚΕΤΑΙ για μια επικίνδυνη τακική με δεδο
μένο όι κομία χρα Τms Ευρnns δεν δέχεται
να Πάρει nίσω Τχοντιστέs ακόμα και αν αυτοί
eχουν ευρωησϊκά διαθατήρια .
Η ΣΤΑΣΗ των ευρωηoϊκν χωρν έχει σχέση
με φτήματα αφαλείαs .
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
D ΣΕΛ.6
ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ:
ΑΠΟΡΘΗΤΟ
ΦΡΟΥΡΙΟ Η ΑΘΗΝΑ
Anόρθτο φρούρο θα
θυμΚα η Αθνα το Τρήμερο
15 έωs 17 Νοεμβρίου όnoυ θα
nραγτononeοv οι εοροσμοί
για mv επέτεο του Πολυτεν ου .
ΕA 89
ΚΑΙΡΟΣ
Η Βικτριαν
θα χτυπήσει
ΣΕΛ. 6
τη χρα με βροχές
και καταιγίδεs
ΣΕΛ 9
ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ AΜΕΡΙΚΑΝΟ
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
01 16 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΙΑΣ
εδ πρωταγωνιστής
έίναι η ενημέρωση σου
9EΠνγν
Κινεζική επενδυτική έφοδοs, στην Ενέργεια!
Να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια στον δρόμο τns
Cosco συμφνησε η κυβέρνηση , nou ανοίγει την
Πόρτα στον εδράκο με αντόλλαγμα την εξογωγή
ακτνιδίων και κρόκου Κοζάνηs!
KONTRA24
ΣΕΛ . 10
ΤΡΙΤΗ ΩΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ KONTRA