Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Λακωνική παρουσία σε
ευρωπαϊκό φεστιβάλ
φυσικν επιστημν > σλ 10
Ό ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΕΛΑΣ και . αγριογούρουνο ΥΡIΖΑ για κατάργηση Ψημάτων ΑΕΙ
σταμάτησαν τον κλέφτη
στο Γύθει0 > σελ7
α Κατεδάφιση της δημόσιας
εκπαίδευσης) > 0λ 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019| Ετος 24-1Αρθμός 5766 Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Από δολιοφθορά
η διακοπή νερού
στο Ξηροκάμπι
Δραστικά μέτρα
από τη ΔΕΥΑΣ
Σε Σπάρτη, Μυστρά, Αμύκλες, Μάνη κι Επίδαυρο Λιμηρά
Σε τροχιά ΕΣΠΑ
κομβικά έργα Πολιτισμού
Για δεύτερη φορά μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα, η ΤοΠική Κοινότητα Ξηροκαμηίου
αντιμετηισε πρόβλημα έλλειΨης νερού . Συνεργεία της
ΔΕΥΑΣΠάρτης nou έσπευσαν
να επιλύσουν το πρόΒλημα .
διαπίστωσαν δολιοφθορά σε
κρουνούς ύδρευσης -nυρόσΒεσης με συνέπεια να αδει όσει η δεξομενή ύδρευσης και
να σταματήσει η napoxή νερού
στη ηεριοχή .
Εκτός από την διακοπή νερού
- με όποιους κινδύνους εγκυμονεί αυτή- η ΔΕΥΑΣ υπέστη
και οικονομική ζημιά από τη
δολιοφθορά. Πέρα aπo την κα
τοστροφή κρουνού και του
συστήματος
υπήρξε anλεια εσόδων από
την τιμολόγηση ύδατος
Ηδη , η υnnρεσία έχει αρχίσει
διαδικοσία υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά nαντός
υπευθύνου για τις ηροξενηθείσες ζημιές Eniσης , θα
υπόρξει Περιφρούρηση των
εγκαταστάσεν της και θα εν .
ταθούν οι έλεγκοι του Πόσιμου
νερού .
Ο Πρόεδρος θέμης ΠστσιλίΒας και ο διευθυντής της
ΔΕΥΑΣ Ηλίας Τρακάκης αναφέρουν σχετικά Καλούμε
όλους τους κατοίκους Tοn κής Κοινότητας Eηροκαμπίου
να καταγγείλουν το γεγονός
Κάθε κατοστροφική Πράξη θα
διερευνηθεί αρμοδίως και θα
οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στις
Αστυνομικές και Δικαστικές
Αρχές για να λογοδοτήσουν
για τις πράξεις τους
Η διοίκηση θα υπερασηίσι
με κάθε δυνατό μέσο τα δ καιματα και τις υποχρεσεις
των δημοτν μας και της
ΔΕΥΑΣ, μέσα στα ηλαίσια των
κανόνων της ευνομούμενης
Πολιτείας μας και του Δήμου
Σπάρτης.
ύδρευσης.
Ταποφασίστηκε σε σύσκεψη με την υπουργό Λ. Μενδνη
Τρίπολn, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας , η θεματική αντιπεunoupγού Πολιτσμού και Αθλη- ριφερειάρχης Πολιτισμού , οι
Προϊσταμένων των Εφορειν
Προϊστάμενος
της Διακειριστικής Αρχής , στε λέχη του Υnoupγείου Πολιτισμού
Παναγιτη Νίκα. Στη σύσκεψη και υπηρεσιακοί Πapάγοντες
Σύμφωνα με την ίδια aπόφαση ,
Περιφερειάρχες των νομν της η noρεία των nροτάσεων για το
Στην Πρότοση Προς έντοξη στο
Περιφερειακό Επχειρησιακό
Πρόγραμμα ΠΕn) Πελοπονή εν λόγω έργα - κυρίως σε αυτά
nou anatτείται μελετητική ωριμότητα- θα εκτιμηθεί σε ανάλογη
σύσκεψη η onoia ήδη Προγραμτισμού Λίνας Μενδνη, του γεολιτισμού Αρχαιοτήτων ,
2021, έργων Πολιτι - νικού γραμματέα
συνολικού Γιργου Διδασκάλου και του
nεριφερειάρχη Πελοηοννήσου
σμού .
Προϋπολογισμού
ευρ , κατέληξε η Πολύωρη σύ σκεψη nou διεξήχθη την Παρα σκευή 8 Νοεμβρίου στην
ηραγματοηonθεί
σε έξι μήνες και Πάλι στην έδρα
της Περιφέρειας με τη συμμετοχή των ιδίων Παραγόντων
ουνόχειο σελ 9
ματίστηκε
11.370.000
έλαβαν μέρος και οι Πέντε αντι Στην Πελοπόννησο
Μεγάλωσε η λίστα νεκρν σε τροχαία
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 41 τραυματίστηκαν
Οι napandνω αριθμοί Προέpχονται από στοιχεία της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πελοηοννήσου για
την οδική ασφάλεια και τροχοΒαρύς εξακολουθεί να είναι ο
"φόρος αίματος, στην άσφαλτο,
καθς μόνο τον ηερασμένο
μήνα (Οκτβριος 2019) . εννέα
άνθρωηοι έχασαν τη ζωή τους
και άλλοι 41 τραυματίστηκαν σε
συνολικά 37 τροχαία συμβάντο .
nou σημειθηκαν στους δρό μους της Περιφέρειας Πελοnoνήσοu.
Οι Πανεπιστημιακές
Σχολές & n Ανάπτυξη:
σχήμα Πρωθύστερο!
νομική αστυνόμευση στην εδα φική αρμοδιότητα των νομν
Αργολίδας , Αρκαδίας , Κορινθίας , Λακωνίας και Μεσσηνίας
συνέχεια σελ
39AμuaMΑ
του Στέφανου Ηλ. Βρετάκου
> oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα