Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Ανταλλαγή ρούχων στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας
Με επτυκία το πρόγραμμα "Keep Dancin"
ΝotoSport
Ap. ούλλου 12659 -Τιμή 1ε
Τη. 2721021421 , enal elefkimegmal.com
ΛέV PΙΑ
Βαρύκλίμα στη
Μαύρη θύελλαν
Τρίτη 12 Ναεμβρίου Β0 13
Αισιοδοξία στο Διαβολίτσι
www.eleftheriaonline.gr
Διαμαρτυρία ξενοδόχων-Αγνοια δηλνει ο δήμαρχος
Επίμονες διαρροές
για το Στρατόπεδο
Αooημσες
ζητούν οι
ελaιonapayωγοί
Την αντίδροσή της στις συνεχιζόμενες διαρροές και nλnpoφopίες
από τον κυριακάτικο αθηναϊκό Τno ότ το στρατόπεδο της Καhaμάτας έτε επιλεγεί για τη μετεγκατάστοση και φλοξενία με,
τοναστν και πpοoφύγων ως κλeστό κέντpο , εκφράζan Ενωση
Εενοδόχων Μεοσηνίος Σε ανακοίνωσή του ο πρoeδρος της
Ενωσης Δομήτρης Καpαλής επoημαίνε nως αη επιλογή ατή
αnoτελεί ropoδειγμα εσφαλμένης εκτίμησης , δεδομένου ότι ο
συγκεκριμένος χρος άπτεταα του οστικού ιστού της nόλις .
[ Α 10
ΕΛΔΑ 5
Αρθρο
Αβεβαιότητα
στην αγορά
ελαιολάδου
Διακοηές νερού
στο Δήμο
Μεοσήνης
Σν Enoδα δεν up
χα oνορό ελολόδου
aλό κhoδες μρoro
poγωνoί , ο οnoo npο
owθούν να Βyoouv er
σόδημα μέσα αno την
naponηan οκονομία .
Δεν γίνετα τa α auto
θa to καταλάουν άλο.
καμάλστα μκ δροματό
τρόno aν ηή του ελα
ολάδου neριοpιστεί oε
καμηές nπόσεις νέρω
ατο ιο 2 ευpu .
Με εκατοντάδες συμμετέχοντες ξεκίνησε
* το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας
Εκδήλωση
με ομιλητή
τον Ρωμανιό
ΣΛΔΑ2
ΣΕN 12
Εκπαίδευση
Στο Περιφερειακό,
ονόμος για τις
aπaλλοτρισεις
102 εθελοντν
Πuροσβεστν
Εξυηνο.
ξενοδοχείο
το -Φλοξένα
ΕA 24
ΤΕΝΔΑ 11
ΜEΚAΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Φιλικά σημεία
για μητρικό
θηλασμό
ΕΚΑΟΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΠΟ
BPολά καταστημάτων
. Εmσκευές pολν
.λεκτροστατικές βαφές
-Γapaooρτες
Αυτοματισμοί
Αμμαβολες
Τ4ο κnμ ΠΕα aoμa-Τρnoins AΡΟΧΟΡ ΜΕΤΗΝΙΑ
Τ27210 5305 6077-630571Π27210 53053
www.mekataiur.com
Επανέρχεται m noινή για τn βλασφημία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα