Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Κινεζική αποικία η Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΔΕΥΤΕΡΑ
11.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
AP. ΦΥΜΥ
ΤΙΜΗ 1ε
ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΑΝTΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗ
ΑΠΟΙΚΙΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ
ΕΝΔΕΝΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
ΣΕΛ 11
Ποιοι εξαιρούνται
από το νέο
σύστημα
ηλεκτρονικν
πληρωμν
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ
ΠΡΩΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΩΝΙΑ nροσάθεια του να διαμορφσει εnενδυτκό κλίμαο Κυριάκο
Μησοτάκης τα δίνει όλα στουs Κνέζous . Αuτοί άμωs δεν ορκούντοι σε όσα δνει η
κυβέρνηση . Αnατούν την anόλυτη κυριορχία στο λμάν του Περοιά και ξεμηλοκάρισμα
επενδύσεωνnoου ένουν κολλίσει για nεριβoλογκούs λόγουs. Aρούντοι να συμβιβοστούν
με τη νομιμότmτα θεωρντοs αυτονonm την κατοσκευή ενόs μεγαθήριου εμιορικού κέντρου
στον Πειροιά το onoio θα κλείσει όλο τα tonκά κατοστήματα και θα κνεonοήσει όλο το
εμπόριο στηw Αθήνο.
Η Μεγάλη απάη
Και με την επίσημη Βούλα του υnou
γείου Οικονομικν, oπό τη νέο χρονά
όλοι οι φορολογούμενοι θα nρέπει να
ηραγματοnοήσουν ηλεκτρονικές ηλη
ρωμέs στο 30%.
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στήριξε την εκλογ κή τηs νίKn επενδύοντas στην λεγόμενη μεσαία
Τάξη την οnoίa εξόντωσε φορολογικά η κυΒέρνηση ΣΥΡΖΑ. Αυπόs ο μύθ0s εξελίκθηκε σε
ανιnολπευτική στρατηγική του Κυριάκου Μη τσοτάκη και σε συνδυασμό με ΤIs υnooχέσει s
γαφορολογικέs ελoppύνσεs εύε καθοριστική
εnίδροση στο anοτέλεσματων εκλογν.
ΜΟΝΟ Που η σημερινή κυβέρνηση ξέχασε
γρήγορα τιs unoσχέσειs Tns αλλά και τη με
σαία τάξη. Εν ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τis ασφαλιστικές εισφορέs για τοus ελεύθεροus εnaγ
γελματίεs noυ θεωρούνται n ροχοκοκολιά
ms μεσαίas τόξns, η σημερινή κυβέρνηση τs
αυξάνει κατά 500 ευρ. Τα εισοδήματα μέχρι
πενήντα χλιάδεs ευρ δεν υπόκεινται σε καμάφορολογική απολλαγή . Με το κόληοτων
ηλεκτρονικν συναλλαγνη εφορία θατσακ
ζει και Πάλι τοus μικρομεσοίοus . Η κυθέρνηση
anoδείχθηκε συνεπήs μόνο για ΤIs μεγάλεs εn χειρήσειs και τουs μεγαλοκορχαρίεs.
ΣΕΛ. 3
ΠΥΡΙΝΗ ΚΟΛΑΣΗ
ΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΕΛ. 14
Ν ΒALKANS
ΜΠΑΙΝΟΥΝΣΕ
ΤΑΞΗ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΝ
ΣΟΚ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ιερόσυλοι έκαψαν
την Αγία Τράπεζα
του Αγίου
Χαραλάμπους,.
Τounuργreίo Ψpοκs
Διοκιβέρνησs, σε συνεργοσία
με το υn. Eοωτερικν ,
nρoωpoύ στην εναία
τουτοnonση των nολnν στα
nολλanλά μτρα του Δημοσίου.
ΣΕΛ 1
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΚΡΗΣ ΣΕ 2
ΣΕΝΤΚΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕΡΒΙΑ,
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
) ΣΕΛ 9
ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΚΤΥΠΗΜΑ
εδπρωταγωνιστής
έίναι η ενημέρωσή σου
ΣΕΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΧΟ
-! ΧΙ
Εκείνο Που τρομάζει
είναι η Ποσότητα και ισχύς
των εκρηκτικν υλν Που
είχαν στην κατοχή τους
KOΤA24
ΣΕΛ. 8-9
ΕΚΑΘΕΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 13ΤΟΒΡΑΔΥ KΟΝΤRA