Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T. λον ΤΛΟΓΙΣ
Τ Σ ς
eν ΗA
στην Ολυμπία Οδό
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ4 αυμα
ΟΔΟΙΠΟΙΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑ
Ένα αυθεντικό
αληικό τοπίο
στην Ηλεία
ΠΑΤΡΙ
16.33
Τ 1 Σ
ΥΡΙΑΚ 1 Σ
|Κυριακή 10 Νοεμβρου 2019
www.patrisnews.com
Αρθμός φύλλου 41050
0έ0ε/ιμή Α0ήνος 16
#' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΜΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠEΡOEΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΤΗ
ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
<ΚΛΕΙΣΤΟN>
το Δημαρχείο Πύργου
24 χρόνια
Χαμόγελον
ΣΤΗΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΤΩΝ
ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
11.12.13
ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΥ ΚΟΡΟΒΕΣΗ
Παράσημο από
τον Πούτιν στον Νίκο
Νέα εΠΟχή ΜνπΕ φτΟΕ
201 Τ ΠΕΡΙΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΛΕ
στον τουρισμό
Δοσκαλαντωνάκη
Ηλείοι στην
Πιγδα της
τόπαφ
00Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Νέα προγράμματα
για τις εnκειρήσεις
ογροδιοτροφής
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
1ουΟΤ.
ΕτΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥεo τκο r.
ΣΟΜΠΟΛΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΝr Α Ν
Η Μ4 ΓΑ
Εγκλήματα γένους
θηλυκούν ττην Τρίτη
στο Λάτσειο
Το Δμο Eoo nuρου και Δpοpος
noppou, κoτonw wν oμόpuw onoporou
6οwνnplί or ew Δnυνακά Σuφοa w
ήμuν ς Κλεioς , npooolούν m Aέρο 1
Meupou καα όpο 700το βράυ, στο θpκό
nepro uσμή στον npp ο boευές
Ηλείος τους Αpοος του Ακ βοθμού Το
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΕΠΑΓΤΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤAΧΥΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΝΟΤΗ
ΔΕΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ
ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
urK Aυυν ςν δbrσn tου EΒEs
διουίoες uν Εpγσν Κοφω, n δοίo
w Apooνοoω κά Ενδuτή
Οργonon κα ΚAE ΠΟΛΛT rou uμεί να
oυμετέεεpό σ στήpη τν nopooτω o
* ΔΕΝ ΡΙΧΝΕΙ ΚΛΑΔΙΑ
. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΙΤΑΙ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΤΑ
ΣΕ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Tiν lαρασκευή
ΟΔιονύσης!
Σιμότουλος
MΕAΗ ΤΑXΥΤΗΤΑ
. ΤΨΗΛΗ AΠΟΔΟEΗ
. NΕΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ
MΑΛΗ ΜEΙΟE
ΚΟΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ.
Η ΚΑΙΝΟτΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΙΑΣ
ΜΙΚΡΗΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜEΓAΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΑ ΝΤΡΟ ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε.
1. Αρόμος Πόrpα-nppu-Τoooν
ΣΚοmo dnλο δνεια
ΑΤοκb Mapά
ΟΛΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥME
ΜΑ ΔΟΜΕ MΙΑ ΑΑ τοΝ Οno
ΑΟ ANΟΗ 210 A0ΗΑ, ΤH 04 47- A1Σ10513870 7, FAX210 514Τ100
Eτmεi te Εast 0
www. lo c
ΕΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ AΓ0ΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΤE ΕΚΠΤΟΣΕ Ε ΕΝΙΕΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ