Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Tax Γooφωο
κ.Τ.Α
IEAORON
Aρθ Pea
Hellenic Post
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 490
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 140ο01
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Τέλος τα μετρητά:
Στα 300 ευρ το όριο για
συναλλαγές από το 2020
Υπ. Οικονομικν
Γιούνκερ
Γεωργιάδης
Καμία εμπλοκή στην έφοδο στις τράπεζες δεν
έχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξεκαθάρισε ότι
την απόφαση για την έφοδο πήρεn Επιτροπή
Ανταγωνισμού που είναι εντελς ανεξάρτητη.
Να προσελκύσει ξένους εκατομμυριούχους
που θα επενδύσουν στην Ελλάδα με κίνητρο
την καταβολή εφάπαξ φόρου ύψους 100.00οο
ευρ για το παγκόσμιο εισόδημά τους φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομικν με το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο.
Πεπεισμένος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιβάλλει τις προσεχείς
ημέρες νέους , επιπρόσθετους δασμούς στα
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εισάγονται στη
χρα του δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
βάζει χφρένου στις συναλλαγές
με μετρητά άνω των 300 ευρ .
Συγκεκριμένα μεινεται στα
300 ευρ από 500 ευρ
σήμερα ι το όριο χρήσης μετρητν με τις
διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή
πάνω από τα 300 ευρ θα πρέπει να γίνεται
με κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με
μετρητά . Οι συναλλαγές των ιδιωτν με τις
επιχειρήσεις που θα ξεπερνούν τα 300 ευρ
θα γίνονται αποκλειστικά με πλαστικό ή
ηλεκτρονικό χρήμα. Στο νομοσχέδιο αναφέρε
ται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που
αφορά σε αγορά αγαθν ή λήψη υπηρεσιν
αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρ, εφόσον
η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη
χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω
παρόχου υπηρεσιν πληρωμν .
- σελ. 2
- σελ. 3
+ σελ. 8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί
εδ και εβδομάδες
Ψήφος αποδήμων:
Στα κόμματα
το σχέδιο νόμου
Το σχέδιο νόμου και την
αιτιολογική έκθεση για την
Ψήφο των αποδήμων έστειλε
στα κόμματα ο υπουργός
Εσωτερικν Τάκης Θεοδωρικά
κος .
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα σημεία που
συμφωνήθηκαν στις τρεις συνεδριάσεις της
Διακομματικής Επιτροπής και τα οποία είναι:
- Αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά
τμήματα τα οποία μπορεί να είναι σε πρεσβεί
ες, προξενεία, κτήρια ελληνικν κοινοτήτων
ή άλλα δημόσια κτήρια του κράτους όπου
διεξάγεται η ψηφοφορία
- Η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων υπολογίζεται κανονικά και ισότιμα στο συνολικό
αποτέλεσμα και επομένως για την κατανομή
των 300 εδρν.
- Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αυξάνεται αό
12 σε 15. Οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν
το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που
επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα να επιλέξουν εφόσον επιθυμούν έναν ή περισσότερους
εκπροσπους των εκτός Ελλάδας εκλογέων.
- Για να έχει δικαίωμα ένας εκλογέας να εγ
γραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
πρέπει τα τελευταία 35 έτη να έχει ζήσει 2 έτη
στην Ελλάδα και να έχει Αριθμό Φορολογικού
Μητρου
- Να γίνει η σχετική τροποποίηση του άρθρου
54 του Συντάγματος και να είναι δυνατή η
θέσπιση περιορισμν για τη διευκόλυνση των
εκλογέων του εξωτερικού, διαδικασία η οποία
είναι σε πλήρη εξέλιξη .
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕ ).
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα
προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση
που υπάρχουν ενδείξεις αντί-ανταγωνιστικν πρακτικν Η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει
ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί
σε αντίανταγωνιστική συμπεριφορά
ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της
έρευνας . Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σέβεται πλήρως τα δικαιματα άμυνας , ιδίως το δικαίωμα ακρόασης των
ελεγχόμενων επιχειρήσεων .
ι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν στα
τραπεζικά ιδρύματα ήταν
σύμπραξης ή πρακτικές αποκλεισμού
στην παροχή τραπεζικν υπηρεσιν
και υπηρεσιν πληρωμν .
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Στις 7 και 8 Νοεμβρίουτου 2019 στε
λέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
διενήργησαν προσχεδιασμένους, εδ
και πολλές εβδομάδες, διαδοχικούς
αιφνιδιαστικούς ελέγχους, στο πλαί
σιο αυτεπάγγελτης έρευνας καθς και
σε συνέχεια σχετικν καταγγελιν ,
στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και
ενσεων επιχειρήσεων που δραστη
ριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο.
Οι έλεγχοι αφορούσαν ανησυχίες της
Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι ερευνμενες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν
εμπλακεί σε αντί ανταγωνιστικές
πρακτικές οριζόντιας σύμπραξης ή
πρακτικές αποκλεισμού στην παροχή
τραπεζικν υπηρεσιν και υπηρεσι ν πληρωμν κατά παράβαση των
διατάξεων του Ν . 3959/2011 για την
προστασία του ελεύθερου ανταγωνι
σμού,καθς και των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
προ σχεδιασμένοι εδ και εβδομάδες και
έγιναν στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης
έρευνας καθς και σε συνέχεια σχετι κν καταγγελινν, επισημαίνει μετα
ξύ άλλων n Επιτροπή Ανταγωνισμού
σε ανακοίνωση που εξέδωσε .
Σύμφωνα με την Επιτροπή οι έλεγχοι
αφορούσαν ανησυχίες ότι οι τράπεζες
μπορεί να έχουν εμπλακεί σε αντίανταγωνιστικές πρακτικές οριζόντιας