Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κεφάλαιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β/Αριθμός φύλλου 521.Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
- Τμή 25ε
ΕΚΤ: Η απειλή της
ύφεσης φέρνει πιο +
κοντά την τραπεζκυ
ενοποίηση
>Η αλλαγή στάσης της
Εερμανίας για την εγγύηση
των καταθέσεων .
Δευτερογενής
αγορά για ις)
τιτλοποιήσεις
του Ηρακλήν
> Στόχος η ενίσχυση της
διαφάνειας και της ρευστότητας
στο τpαπεζκό σύστημα .
ΦΟΡΟΛΟΓΚΟ
Τι κερδίζουν επιχειρήusκαι
φορολογούμενοι μπόπΕ νέ
I3 Πόσο μεινονται τα φορολογικά βάρη, τα επενδυτικά κίνιτρα. Λ 1213
ΣΕΛ. 10-11
ΣΕΛ 6
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Όλο το σχέδιο για το
νέο σύστημα εισφορν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ> ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
θα αφορούντα μέλη όλων των εταιρειν εκτός από τς
Ένα νέο σύστημα ασφαλιστικν εισφορν θα
θέσει σε ισχύ η κυβέρνηση για όλους τους ελεύθερους Α.Ε., τους ιδιοκτήτες ατομικν επιχειρήσεων και όσους
επαγγελματίες από τον Ιανουάριο του 2020.
Προβλέπει προκαθορισμένες κρατήσεις για κύρια
ασφάλιση και υγεία, Πλήρως ανεξάρτητες από το εισόδημα
Που δηλνουν κάθε χρόνο στην Εφορία, αλλά και
ανεξάρτητες από τα έτm ασφάλισής τους. Οι νέες κρατήσεις κερδισμένοι σε σχέση με το σύστημα Που σχύει έως τρα .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κόβουν μπλοκάκιν σε πάνω από δύο εργοδότες. Το νέο
σύστημα θα είναι απλό και καινοτόμο . Σε συνδυασμό με
τη μείωση των φόρων που Προωθεί n κυβέρνηση, όλοι
οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι
Άποψη
>Οι αάμυνες
απέναντι στις
κατασχέσεις
Που έρχονται
Ποιες επιλογές έχουν
1,7 εκατ. οφελέτες . ΣΕΛ 14
Τα πλεονάσματα
και το στοίχημα
της ανάπτυξης
ΣΕΛ. 8-9
μSteniey
Όταν το Χρήματιστήριο
/.κπληρνει την
υτεραπόδοσή του
ΑΓΟΡΕΣ
Η διαβεβαίωση διά
στόματοs Ευρωπαϊκής
Επιτροπήs ότι ο δημοσιονομικός στόχοs της χρας είναι διασφαλισμέVOS Yια τρία συνεχή έτη εί ναι αναμφισβήτητα μια
Creta Farms:
Το άρθρο 106
και η μάχη των
ΣΕΛ. 22
>Τα αναπάντητα
ερωτήματα για την
ΙΡΟ της
σημαντική επιτυχία για τη
χρα . Τη στιγμή Που σε
Πάρα Πολλά κράτη-μέλη
ζητούνται δημοσιονομικές
διορθσεις, η Κομισιόν
διαμόρφωσε έναν καθαρόcορίζονταν.
Είναι εκ των Προτέρων
αποδεκτό ότι ο Προϋπολογισμός τηs χραs θα
έχει φέτοs υπερπλεόναAramco
ΣΕΛ 20
O Richard Branson
στο Κεφάλαιο
>Καπαλυτικό για το ταμπλό το report ms Μorgan Stanley.
>Η αγορά φαίνεται να έχει καταναλσει τα καύσιμά τns
και αναζιτά νέα τροφοδότηση προκειμένου να ξεκολλήσει
από τα επίπεδα των 850-880 μονάδων
σμα 0,3% του ΑΕΠ, αλλά
και ότι θα καταστεί εφικτός ο στόχοs του 3,5%
του ΑΕΠ το 2020 και
ΣΕ ΣΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
Che New Hork Eimes
Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
το 2021.
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 24-25
Η ΣΕΛ. 2
[ΟΛ ΑΡΕΓΝ
Ψίθυροι..
SBloomberg
Businessweek
WECTS
Η ΣΕΛ. 46-47
TΝεάM
Η εμπιστοσύνη της Detsche
Telekomστον Μχάλη Τσαμάζ
παραυΣ
5 5085 Ε ,
1B 7658 751 1 Ρ
ΤΑΟΕΣ
DAΝΗΕΠΕΛ
e ΜΜΑ5μ .3
μΠκοτ,.
Ηεξαγορά της ΚΕΝ και το
2.άγνωστο τμημα.
Οπάγκόσμίος
χάρτης των κρατικν
δαπανν το 202Ο
Η Αργεντινή φλερτάρει
και Πάλι με τη χρεοκοπία
Toind των 50 δισ. που
5. επιλέγει ΗΠΑ αντί για Ευρτη.
Η ΣΕΛ. 18-19
Η ΣΕΛ. 15
Ι9Ι Από τη Νότια Κορέα έως τη Βραζλία, ένας οδηγός με τα
σχέδια δημοσιονομικής τόνωσης μεγάλων χωρν το '20.
Η κίνηση του Πολιτικού εκκρεμούς ενισχύει την αβεβαιότητα.