Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προαναγγελία αναβάθμισης της οικονομίας από την S&P
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771 108 592 16 2
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ PΙΔΑ
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.075
Millennium Films
Προαναγγελία αναβάθμισης
της οικονομίας από την S&Ρ
Επενδύει 20 εκατ. ευρ
για στούντιο στη Θεσσαλονίκη
Στα 20 εκατ. ευρ υπολογίζεται n επένδυση
για τη δημιουργία στούντιο κινηματογραφικν
και τηλεοπτικν Παραγωγν στη Θέρμη Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Nu Boyana Studios ,
μέλος του ομίλου της Millennium Films Πoυ έχει
πραγματοποιήσει Πολλές γνωστές ταινίες στο
Χόλιγουντ . Το στούντιο θα κατασκευαστεί σε
έκταση 83στρεμμάτων στις Παλιές αποθήκες
Κορδογιάννη, στην περιοχή των Βασιλικν του
Δήμου Θέρμης, οι οποίες το 2016 λειτούργησαν για κάποιους μήνες ως κέντρο φλοξενίας
Προσφύγων. σελ . 11
Αναβάθμισε τρεις τράπεζες σε B από B3-Προβλέπει νέα ενίσχυση της αξιολόγησης για τm χρα
Αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εντός 12μή. μεταρρυθμίσεις φέρει καρπούς και αποτέλεσμα Τράπεζα της Ελλάδος S.A με την προοπτική σε κά
είναι η αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολό
& Poor's με το report Που συνοδεύει τηναναβάθ - Yησης για την Ελλάδα σε BB5 από BF. Ο οίκος επ- για την Τράπεζα Πειραις Παρέμεινε στο B, αλ
μιση των ελληνικν τραπεζν σε Β) από B , Κa- σημαίνει Πως θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέ λά αναβαθμίζει τις προοτικές σε θετικές από σταρω την αξιολόγησή του το Προσεχές δωδεκάμnνο
εάν η κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Που Προσθέτουν στην
ανάπτυξη. Τονίζει ότι αυξάνει τις μακροπρόθεσμες
Πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις τράπεζες A
pha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias SA, και Εθνική
θε Περίπτωση να είναι θετική , εν η αξιολόγηση
νου υπό Προϋποθέσεις Προαναγγέλλει η Standard
τά την εκτίμηση του οίκου, η ελληνική οικονομία
βελτινεται χάρη στη σταθερή εγχρια ζήτηση,
την υποχρηση της ανεργίας, την αύξηση της ζή τησης των διεθνν επενδυτν για ελληνικά assets
και την άρση των capital controls, Η δέσμευση της
Πρην και της νέας κυβέρνησης για διαρθρωτικές
θερές: Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για τις ελ
ληνικές τράπεζες βελτινονται μετά τm λήξη του
τριετούς Προγράμματος σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018 και τmν άρση των κεφαλαιακν Πε
ριορισμν τον Σεπτέμβριο του 2019 χωρίς αρνητική επίπτωση στις καταθέσεις . σελ.45
Αγορά τροφίμων
Ευκαιρίες αναζητεί και Πάλι
ο όμιλος SwitzGroup
Ζωηρό Παραμένει το ενδιαφέρον του ομίλου
SwitzGroup, συμφερόντων του επιχειρηματία
Taizoon Khorakiwala, για την εγχρια αγορ
με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι συνεχζει
την αναζήτηση ευκαιριν εξαγοράς . Μετά το
επενδυτικό μπαράζ της διετίας 2017-2019
κατά τη διάρκεια της οποίας ο όμιλος
SwitzGroup τοποθετήθηκε στην ελληνική
αγορά αποκτντας ισχυρές συμμετοχές στις
εταιρείες Οlympic Foods, CSM Hellas Bakery
Solution και Κρητν Αρτος, οι Πληροφορίες
αναφέρουν ότι το κεφάλαιο κεξαγορν δεν
έχει κλείσει για τον Ινδό επιχειρηματία. σελ . 11
Κερδισμένοι - χαμένοι
από το νέο φορολογικό
αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων
Ελαφρύνοεις για τα χαμηλά και γελμα αγρότες χωρίς εξαρτμενα
τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση
των 777 ευρ διαιρούμενη με
ρυνσης των μεσαίων εισοδημά- τοννέομειωμένο συντελεστή φορου 9% θα δίνει και Πάλι κέμμεσο βασικό αφορολόγητο ΠερίΠου 8.636 ευρ, όσο και το ισχύον
σήμερα . Ακόμη, Προβλέπει με ωση της ετήσιας έκππωσης φο
ρου από τα 1950 στα 810 ευρ
στή από το 22% στο 9% για εισό -για κάθε φορολογούμενο με 1
δημα έως 10.000 ευρ, και η μεί - εξαρτμενο τέκνο . Η νέα μει
ωμένη έκπτωση διαιρούμενη με
τον ελάχιστο συντελεστή 9% δίνει
κέμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρ σε κάθε
φορολογούμενο με 1 εξαρτμε
υψηλά εισοδήματα και στασι
μότητα της φορολογικής επιβά
των Προκύπει από τη νέα φο
ρολογική κλίμακα , όπως αυτή
οριστικοποιήθηκε με το φορο
λογικόνσχ. Κεντρική αλλαγή στη
φορολογική κλίμακα είναι η μεί
ωση του εισαγωγικού συντελε
Νέοι κανόνες στο e-εμπόριο
για Πάταξη απάτης ΦΠΑ
Νέους κανόνες Που θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη την αντιμετπιση της απάτης
στον ΦΠΑ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ενέκρινε χθες το Συμβούλιο Υπουργν
ECOFIN της Ε.Ε. Παράλληλα, το Συμβούλιο
επικαιροποίnσε τους κανόνες ΦΠΑ για τις μμε
στε να τους δοθούν Περισσότερες ευκαιρίες
στις διασυνοριακές συναλλαγές. σελ 45
ECOFIN: Πο κοντά n Ένωση Κεφαλαιαγορν
ωση των άλλων συντελεστν κα
τά μία εκατοστιαία μονάδα . Επ
σης μεινεται η ετήσια έκπτωση φόρου από τα 1.900 στα 777
ευρ για τους μισθωτούς, τους
συνταξιούχους και τους και επάγ
Δέσμη νομοθετικν μεταρρυθμίσεων για την υλοποίηση της Ενωσης Κεφαλαιαγορν υοθέτησε
χθες το Συμβούλιο ECOFIN της Ε.Ε. Τα κείμενα θα υπογραφούν στη διάρκεια της ολομέλειας της
Ευρωβουλής μέσα στον μήνα στο Στρασβούργο και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη
Εφημερίδα τηις Ευρωπαϊκής Ένωσης . σελ.45
8,5 τρισ. δολ. τα εισοδήματα του 2018
Φτωχότερον κατά 4,3%
οι δισεκατομμυριούχοι
νοτέκνο. σελ 7
Νέα έφοδος
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
στις τράπεζες για τοΑΕΙ
Απειλή
Νέας γενιάφ
Προσφυγή
κατά του
Μιχάλης Χειμνας
ο αποπληθωρισμός
γενικός διευθυντής του ΣΦΕΕ
Βισιμο
σύστημα υγείας
με ρεαλιστική
χρηματοδότηση >
Ελληνικού
Χρεσεις
Με αρνητικό Πρόσημο για 3ο μήνα ο ΔΙΚ
Σωματεία υπ. Πολιτισμού
σελ. 15
Μάικ Πομπέο
Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικν
Ανησυχητικά είναι τα μηνύματα από τομέτωΠο
του πληθωρισμού, καθς ο δείκτης τιμν κατανα λωτή τον Οκτόβριο όχι μόνο Παρέμεινε με αρνηu
κόπρόσημο για 3ο διαδοχικό μήνα, αλλά κατέγραψε |
και αυξημένο ρυθμό μείωσης. Το - 0,7% Που κατέ
γραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Προηγούμενο μήνα ουσιαστικά κροκανίζειν την ανά
πυξη και έρχεται να καταγραφεί σε μια Πτωτική
χρονοσειρά Που ξεκινάει ουσιαστικά απότις αρχές
του 2ου εξαμήνου . σελ. 3
Νέο έλεγχο Πραγματοποίησε
χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού
στις τράπεζες, αυτή τη φορά σε
διευθυντικά και Πιο χαμηλόβαθμα στελέχη Που σχετίζονται
με τη λιανική τραπεζική και τις
κάρτες, αφού, όπως προκύπει
από την ανακοίνωση της ΕΠ. Αν
ταγωνισμού, αυτό αποτελεί το
Πεδίο ελέγχου της. σελ .45
Από τρία σοματεία του υπ. Πο
λιτισμού και τους εκπροσΠους
της Ευρείας ΕπιτροΤής Υπεράσπισης του Ελληνικού κατατέθηκε η Πρoη νέας γενιάςν Προ
σφυγή κατά της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, γεγονός Που
το Πιθανότερο είναι να αποτελέ
σει αιτία καθυστέρησης στην
έναρξη της ανάπτυξης. σελ. 9
ΧΑ: Με εβδομαδιαία πτση 1,78%
-890,0
100,0-880,36 879,25 92661
o ΝAIΟ
869,47
-872,5
70,24
Β73,34
62.81
κινδυνεύει
864,69
-855,0
859,81
46,93
35,09
-837,5
να θεωρηθεί
ξεπερασμένο
32,510,0
820,0
- leικός δείκτης
Κρος (σε εκαττ ευρ)
σελ, 17
ΓΑ ΧΑ 86469 -055%) V
DOWJONES 27656,47 -007%) ν
FSE 100 7359,38 0,63%)
DAX 30 132228,56 046%)
(AC 40 5889,7 -0,02%)V
ΧΡΥΣΟΣ 14461488 7
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6229 ν
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1022

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ο Μακρόν συνάντησε τον Έλον Μασκ – Τι συζήτησαν
  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνάντησε το νέο αφεντικό του Twitter και δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ. Ο Μακρόν έγραψε σε tweet του ότι…Ο Μακρόν συνάντησε τον Έλον Μασκ – Τι συζήτησαν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Στα όνειρά μου, μου μιλάει κανονικά»
  Κάθε πρωί ξυπνάει με χαμόγελο. Και έτσι λέει, χωρίς να βγάλει ήχο, καλημέρα. Απλώνει το χέρι του, πιάνει τρυφερά το μάγουλό μου και με τραβάει να ακουμπήσω το μέτωπό μου…«Στα όνειρά μου, μου μιλάει κανονικά» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βρετανία: Πάνω από 1 εκατ. κρούσματα κορωνοϊού μέσα σε μία εβδομάδα
  Το φράγμα του ενός εκατομμυρίου έσπασε σε εβδομαδιαία βάση ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντείνοντας τις ανησυχίες για έα νέο, χειμερινό επιδημιολογικό κύμα. Ο αριθμός των ανθρώπων…Βρετανία: Πάνω από 1 εκατ. κρούσματα κορωνοϊού μέσα σε μία εβδομάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των επιμελητηρίων της χώρας. Με ανακοινώσεις τους τα επιμελητήρια, γνωστοποιούν ότι στο πλαίσιο του…Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
  Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Διοικητηρίου 38 της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 15 άνδρες, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.…Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ