Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποππα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 AP . ΦΥΛΛΟΥ 1368 ΕΤΟΣ 31ο . ΤH.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
Εντός του μήνα η καταβολή στους 5.400 δικαιούχους
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΟΡΕΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Πληρέστερη ενημέρωση ζητούν οι δήμοι
Η πολυετής
Περιπέτεια του
πολυδύναμου
νοσοκομείου
Χατζηκστα
Παίρνει τέλος
Eνην μας συνφwnίμα mν έτεςστν 3.500 πρόσφυγες και μετανάστες
ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΣ
κατακλύζουν τον Έπειρο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αναλυτική συζήτηση για ο
προσφυγικό και την κατάσταση
στην Ήπειρο πρrγματοποήθηκε
χατά την διάρχεια της μηνιαίας
συνάντησης όλων τον εμπλεκομένων φορέων που πραγματοktuca ζ4άς
μεαντάδς
Τουθηκεσήμερα σιο Δημρχείο |1ολκο ζαρτημένους
Η περιβόητη πολιτική ο0θότητα επινοήθηκε ως η πιο βολική μέθοδος για να πει κά ποιος Ψέματα . Η αλήθεια ηχεί πλέον
προσβλητική σε όλους όσοι ωφελούνται από
τα ψεύδη που
αφορούν τις σχέ σεις μεταξύ εθνοτήτων και χοινωνιχν ομάδων.
Μία από τις ά ολες αλήθειες ε ναι ότι στην Αλ βανία ένα από τα
άνθη του χακού ,
που μπορεί να βρει κάποιος σε αφθονία καθ , διαγράφονται για διάφορα ζητήάπασα την επιχράτεια, είναι ο ανθελληνι
σμός . Οι αποδείξεις για τον αλβανκό ανθελ - φέρεια Ηπείρου, όπως προέχυψε
Ιοαννίνων.
Σntχ στη oελίδα 21
Η πολυετής περυπ
τευα του Πολιδύναμου
παίρνει τέoς , Μία απά
τις σημαντικότερες δ μές τίθετυ πλέον σε
λειτουργία . Αναμένεται να εξυπηρετήσει
φελούμενους
Καλά νέα για θέματα
της Περιφέρειας Ηπείρου
Γράφει ο
Z.Πανταζής
Δικηγόρος
μόνο ατό την περιφ ρεια της Ηπείρου αλλά
από ολόκληρη την Ελλάδα . Βασικοί στόχο
αυτής της Μονάδας
| Σοχματικής Αποτοξίνο|σης Σννέχινα στη σελί 3
Θετικές είναι οι εξελίξεις που
ματα που ενδιαφέρουν την Περι
ληνισμό είναι περισσότερες απ 'όσες θα μπορούσαν να χορέσουν από ουναντήσεις που είχε ο Πε
ριφερειάoχmς κ . Αλέξανδρος Κ χρυμάνης με Κυβερνητικά στε Λέχη . Συίχεu oτη oελίδα 23
σε εγχυκλοπαίδεια , και σε χαθημερινή βάση προστίθενται και
άλλες . Συνέχεια στη σελίδα 23