Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Γιατί ο Αγγελής δεν παρέλαβε λογαριασμό πολιτικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
KΟNTRA
9.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΑP. ΦΥΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1ε
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤRA
ΓΙΑΤΙΟ ΑΓΤΕΛΗΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜE. . ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΟ ΤΗΣ ΝΔ
ΣΕΛ. 15
ΣΥΡΙΖΑ: Σόου
Μητσοτάκη Πίσω
από TIs εφόδου
τns Επιτροπής
Ανταγωνισμού
στιs τράπεζεs
ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΔΙΔΕ
ΤΟ FBl
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ
έρχεται η ανάπτυξη
ΞΕΤΙΝΑΣΕ στην κυριολεξίο το nopoμύθια nερί σκευωρίos ο Δημήτρηs
Παnαγγελόηουλοs , μιλνταs κor ano λειστικότητα στην εκΠομπή τηs Αναστοσί
Γιάμαλη ΚΟΝTRA 24 .
Ο Βόμβεs του πρην ανοnληρωτή unouργού Δικαιοσύνηs δεν nεριορίζονται μόνο
στην άθλια ηροσηόθεια τns κυθερνητικής ηλειοψηφίas να συγκαλύψει 1ο οκάνδολο με
Ts θεωρίεs neρί δήθεν σκευωρίαs.
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ Τέσσεριs μήνεs για να κατανοήσουμε το μοντέλο ανάπτυξns noυ Προ
ωθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μησοτάκη.
ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ δεν μπορούμενα κρύψουμε τον
ενθουσιασμό μαs για το φιλόδοξο σχέδιο
του Μαξίμου Πou έχει ωs στόχο να μετατρέΨει την Ελλάδα σε ένα απέραντο ΚΑΠΗ για
Βορειοευρωnοίous συνταξούχουs.
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ αυτό όπωs αντλομβάνεστε
θα nαράξει ηολλέs θέσεις υπηρετριν ανα
βαθμίζονταs την οικονομία .
ΣΕ συνδυασμό με το τεράστιο επιχειρηματ
κό ηρότζεκτ των HOT SPΟΤ σε ολόκληρη τη
χρα μηαίνουμε στη νέα εποχή τns διαστημικής τεχνολογίαs.
ΟΠΟΣ αντλαμβάνεστε οι μισοί Ελληνεs θα
αnαoχολούνται ωs unnpέτεs των Ευρωnαίων
συνταξιούχων και οι υπόλοιnoι ωs nρομηθευ
Τέs στα κένρα διαμονήs ηροσφύγων .
Eπικονωνοκό σόου τns κυθέρνησηs
Βλέηεp ηnίoω anό τs εφόδοus ms
Εππρoπis Αντογωνισμού στι5 Τρόn
ζεsο ΣΥΡΙΖΑ,
ΣΕΛ 3
ΣΕΛ 3
ΚΕΡΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΧΑΜΕΝΟΡ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΕΑ ΦΟΡΟΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΕΛ. 10
KΙΝΗΤΡΑ ΣΕ
ΜΕΠΣΤΑΝΕΣ
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τι ισχύει τελικά
Σην nροσέλυση nλουσίων αnό
το εξωτερικό να εnνδίoουν
nοσά άνω ων 500.000 ευρ
στοκεύαι τονέο νομοσχέδο.
για τοUs
Ψηφοφόρουs
του εξωτερικού
ΣΤΕΛΝΕΙ
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΕΛ 9
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 12
ΣΕΛ 6
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟNΤRΑ
ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ-ΚΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Ειρηνοδικείο δικαινει
υπαλλήλους απασχολούμενους
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε νομικά πρόσωπα
ΣΕΛ. 11
εδ Πρωταγωνιστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 18:55 K@ΝTRA