Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γ διοφuνo μα ου .
Γ0 αwnστ όρως μέχρ θονότου Υγ
νο εκφpoΥ
ελεύθερο /
την ο/
|00υ. /
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5887
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Η κατάργηση της μονιμότητας
στη ΔΕΗ μέσα από τις διατάξεις
του κενεργειακού> νομοσχεδίου
Πλότος) για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Σελίδα 17
Νέo 00ρολογικό
Koζάνη: Στο δρόμο
Ελαφρύνσεις
του μεταξιούν ο κρόκOs
Σελίδα 16
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Η νέα κλίμακα,
τα νέα αφορολόγητα για τα nαιδιά
η νέα Πάγια ρύθμιση για τis οφελέs
στην Εφορία
- Οι αλλαγέs σus nλεκτρονικές
anoδείξειs- Πίνακεs
Δ. Μακεδονία:
Ημερίδα
για την προετοιμασία
της νέας ΚΑΠ
Σελίδα 12
ΕΠΣ Κοζάνης & Γ' Εθνική:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Συγκροτήθηκε σε
.Σελίδα 17
Σμα η
Επιτροπή
Διαχείρισns Προγράμματοs
(ΕΔΠ)
- Πρόεδρ0s
ΟΓ. Τσούμαρns
Τ οΟ Ι
Σελίδα 24
Ηγερμανική "έκπληξη" Θ
για την τραπεζική ενοποίηση
Η είδηση πέρασε λίγο στα "Ψιλά" , ίσως γιατί υπάρ
| χουν πολλά ανοιχτά μέτωτα ανά τον κόσμο , την επ | καιρότητα " απασχολούν, άλλου είδους ζητήματα ,
| (σως πάλι γιατί απλά ήταν ένα άρθρο και όχι μια ει .
| λημμένη απόφαση .
Ωστόσο, δεν ήταν μια όποια και όποια αρθρογρα.
Ιφία εν το θέμα προκάλεσε "έκπληξη" στους ανθρ
| Πους της αγοράς , Ο λόγος για το άρθρο παρέμβαση!
στους FT aπό τον Όλαφ Σολτς, τον υπουργό ΟικοΙνομικν της ισχυρότερης χρας της Ευρωζνης και !
| της Ε.Ε., nou ζητά τρα mo ισχυρή τραπεζική ένωση,
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 5
ΚΩΔΚΟΣ Εu