Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Νοεμβρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ. φύλλου 7382
Τιμή φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΙΚΟΣ
"Πιγνουν"
Αναρτήθηκαν
στο Taxisnet
τα τέλη
κυκλοφορίας
για το 2020
38 νέα τμήματα ΑΕΙ
Συνέχεια στην 4
Μεταξύ αυτν
το νέο τμήμα Μάρκετινγκ
Γρεβενν και άλλα
5 τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙ
υa ΔΤΙΚΗ ΜRΕ
τομΑΗΗ ΗΑ
Συγκροτήθηκε σε
Σμα η Επιτροπή
Διαχείρισηs
Προγράμματοs
(ΕΔΠ)
Συνέχεια στην 10
Σε δημόσια διαβούλευση
το νέο Φορολογικό νομοσχέδιο
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
δυΜΒ9
ΚΤΕΟ 2Σ3υ
Επίσημos Συνεργάτηs MΕEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
5οχλμ Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mai: [email protected]