Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5284

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΩΣ ΠΑΓΙ∆ΕΥΤΗΚΕ ΑΙΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ 11.000 ΕΥΡΩ

Περίµενε λίρες, αλλά πήρε
µια κάλτσα µε... κέρµατα!
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ

ΣΕΛ. 7

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Ιστορική
η επίσκεψη
του Προέδρου
της Κίνας
ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 12

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ

«Απαράδεκτες
µεθοδεύσεις»
ΣΕΛ. 10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Στον «χάρτη»

και η Ν∆ Ελλάδα
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Η ΠΑΤΡΑ,
OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΗΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 19-24

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Π. ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Β’
(5 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.∆.

Μονόδροµος
η συνεργασία
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆.Σ.
ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕ∆Ε
ΣΕΛ. 5

Ντέρµπι
από το...
παρελθόν

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ Η 116 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ

Η Πολεµική
Αεροπορία τίµησε
τον Προστάτη της

n ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΕΛ. 9

Ο Κεραυνός
περιµένει το Αίγιο



Τελευταία νέα από την εφημερίδα