Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
Καθημερινή Εpημερίδα Tns Hπείρου-1ερυms Eue Tάλλαs-Ετos 93ο-Αρ, Φυλου 24683-Σαββατο 9- Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019-060 ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΟΛΝΑ
Το Πίστεψε και
κέρδισε στα Χανιά
Πεθαμένα Πράματαν
για δεύτερο τετραήμερο
ΚΡωμανιτεςν σε πρτη
Παγκόσμια Προβολή
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2,
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ζητά εξηγήσεις
για το Προκάτ
Σε προβλήματα συντήρησης και όχι στα καιρικά φαινόμενα φαίνεται να οφείλονται α συχνές
και πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά των δήμων Πωγωνίου , Ζίτσας και Κόνιτσας
ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ
Τη διαφωνία της με την εγκατόσταη
του ηροκάτ γυμνοστηpίοu του Ελληνικού στα Γνενα αντί της κατασκευής του Β ' κλειστού γυμνοστηρίου στο
Ελληνικό , εκφρoζeι η δημοστική nαρo ταξη Γόννενο. Πολίες γιο την Ανοτροπήν ζητντος και από τη δημοι κή σρχή να ξεκοθαρίοει τη θέοη της
ΣΕΛΙΔΑ 5
Βήμα-βήμα
η διασύνδεση
Συκεργοσία δήμου και navεηστημίου
για την ηλεκτρονική διοκυβέρνηση.
ις δρόσεις ουσιοστικής έντοξης και
ενοωμάτωσης του φοπητκού ηληθυομού στmν nόλη και την anό κοινού
συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ευρωnσiκά nρογράμματα .
Την Παρέμβαση
του υπουργού
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κ.
Χατζηδάκη, καθς
και των τοπικν
βουλευτν ζήτησε
ο δήμαρχος
Ζίτσας Μ. Πλιάκος
Ερτηση στη
Βουλή κατέθεσαν
Μ. Κεφάλα και Γ
Αμυράς ,
ΣΕΛΙΔΑ 5
Πράσινο φως
για Παρεμβάσεις
και έργα
Αποφάσεις για έργα και napεμβάσεις,
no opopoύν τη βελτίωon- αναβάθ μοη των οδικν unoδομν, έργα
Πρόσβασης ηρος γεωργικές εκμεταλλεύσες , αλλά και για άλλες υnoδ μές στον αγρonκό τομέα , έλαβε στη
χθεσινή της συνεδρίαση η Οκονομική
Eπrpon
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ενδεχόμενο
αξιοποίησης
και άλλων Παλαιν
στρατοπέδων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Έβρεξε... ζημιές
και προβλήματα
ΣΕΛΙΔΑ &
Μια μίνι έκλειψη
Ξερίζωοε τεράστια δέντρα και σήκωσε οκεπές , ηροκαλντος
oημαντικές κατοστροφές σε σnίtια και αυτοκίνητα το μπουρνι .
nou έπληξετην περιοχή των Ιωοννίνων το βράδυ της Τετάρτης
Aπό την nολύωρη βροχόπτωση ηλημμύριοαν δρόμοι.
oημειθηκoν κατολισθήσεις, εν nολλές rταν και οι διακοηές
στην ηλεκτροδύτηση
ηλίου τη Δευτέρα
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
Μικρέs
Αγελίεs
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ ΤΟΥΣ
ομοβροντία πυρν
από τον ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 2,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΟ
Ενοικάσες
Πωλύσεις
Ανομά
ε μoίας
Σε Κινέζους
το ένα από τα κτίρια
του ΥΔΡΩ
Mnοράζαντιδρόσεων από τους βουλευτές Hπείρου του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τζούφn, Ολγ Γεροβασλη
και Μ. Κάτοn npoκάλεοε n aπopoon aοσταλής της ένορξης λειτουργίας 38 τμημάτων ΑΕΙ, nou
επpόκετο να λετουργήσουν από την ακαδημοϊκή χρονά 2021-2022, μεταξύ των onoων τα
τμήματα Mηανολόγων Μηκανικν της Πολυτεχνικής Σκολής στα Πόνενα , Εnστην Τροφίων και Διατροφής στην Αριο και Διερμπνείας και Μετάφροσης στην Ηγουμενίτoα Σοβαρό
πλήγμα στη δημόσια nαιδείο χαρακτηρίζει την ανοστολή και η Νομαρχιακή Επτρonή tωσννίκων
του ΣΥΡΙΖΑ εν γα nρoχηματικό κουγό Νέος Δημοκρατίος και ΣΥΡΙΖΑ κάνει ογο το ΚΚΕ
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 7
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΗΚΟΝ Π

Τελευταία νέα από την εφημερίδα