Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Λευτέρης
Ιωαννίδης:
Τα ψηφιδωτά
του Αποστόλη
Σιαραμπή
μπροστά από το
λαογραφικό
μουσείο

σελ ~ 13

Το σωματείο
λαϊκών αγορών
Κοζάνης τιμά
τον αρχάγγελο
Μιχαήλ στον
Άγιο Αθανάσιο

σελ ~ 4

Ο Δημήτρης
Υφαντής στον
Φιλοπρόοδο
Σύλλογο Κοζάνης

σελ ~ 7

Βροχές Παρασκευή
και Κυριακή στην Κοζάνη
- Φθινοπωρινό σκηνικό

Με 22 τμήματα μένει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας - Αναστέλλεται
η λειτουργία έξι τμημάτων
σελ ~ 24

σελ ~ 3

7105

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 8 Νοεμβρίυο 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Ο Γιώργος Χιωτίδης
απαντά σε δημοσίευμα του
Πρωινού Λόγου: “Στη συμφωνία
του 2012 με τη Siemens
προβλέπονταν εγγυήσεις,
αλλά όχι επταετίας”
Το
δίδυμο
Γιάννη
Βαρδή
και
Γιώργου
Λιανού
στη
Λευκή
Νύχτα
της
Κοζάνης

σελ ~ 24

Το ΔΗΠΕΘΕ
Κοζάνης
προκηρύσσει
μέσα στο
Νοέμβριο
την θέση του
καλλιτεχνικού
διευθυντή

σελ ~ 5

σελ ~ 24