Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6908
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Φορολοταρία:
ΣΟτΟπέ Ασφαλιστικό:
κληρσειs
σπιτιν αντί
για χρήματα
Έρχονται αλλαγές σε
συντάξειs και εισφορέs
Τι ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίαs
Το ασφαλιστικό . . .
Οκ. Βούτσης ανακοί νωσε την αλλαγή των
συντελεστν αναπλήρωσης των συντάξεων,
την αύξηση των επ
κουρικν και την απo σύνδεση
εισφορν των ελεύθ
ρων επαγγελματιν
Τρεις μεγάλες αλλα.
Υές έρχονται σε συντάξεις και εισφορές με
το νέο ασφαλιστικό ,
αγγίζοντας πάνω από
ασφαλισμένους
συνταξιούχους .
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρου τσης , σε ομιλία του άπω το εισόδημα.
στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της
Σε μια προσπάθεια
να αυξήσει τη χρήση
πλαστικού χρήματος
το υπουργείο Οικονομικν μελετά αλλα
Υές στη φορολοταρία .
Η φορολοταρία των
αποδείξεων ξεκίνησε
ως κίνητρο για τη
χρήση του πλαστικού
χρήματος και τα έως
τρα αποτελέσματα
συνέχεια στην 11 Πανελλήνιας
εκατομμύρια
Μεταξύ αυτν τονί
ζεται ότι έρχονται ανα δρομικές αυξήσεις από
Ομοσπονδίας Συλλόγων 20% ως 25% το νέο
Εργαζομένων του ΙΚΑ
καταβολή των νέων
αυξημένων επικουρ κν και θα ακολουθή σει η αναδρομική
καταβολή 4/10/2019-χωρίς να
απαιτείται η προσφυγή
σε δικηγόρους και
αγωγές .
. και οι αλλαγές
από τον ΣΥΡΙΖΑνόμος Κατρούγκαλου
- καθς και οι τραπεζουπάλληλοι.
Την ημερομηνία που
θα ψηφιστεί ο νέος
ασφαλιστικός νόμοςεκτιμάται ότι θα ψηφι.
στεί τον Ιανουάριο του
2020-θα γίνει από το
περικοπές ΕΤEΑΕΠ η τρέχουσα
έτος για περισσότερους από 450.000 συν .
ταξιούχους
εισπράττουν επικουρι .
κές συντάξεις.
οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι συνταξι
ούχοι του πρην ΙΚΑ,
που είχαν και τις μεγα λύτερες
Ολοκληρθηκε ανέφερε ότι από την
η υποβολή
δηλσεων
1η Ιουνίου 2020 θα
πραγματοποιηθεί μα
δομική και μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό.
Ανέφερε , δε , ότι το
ένα τρίτο των νέων
συντάξεων θα εκδί.
δονται ψηφιακά.
<Πόθεν έσχεs
συνέχεια στην 10
Επίδομα γένas
2.000 ευρ από
τον Ιανουάριο
Με επτυχία ολοκληρθηκε η διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβο
λής των ετήσιων Δη.
λσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
έτους 201 9. Η διαδικα.
σία ύλοποιήθηκε σε
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πλη
ροφοριακν
Συστημάτων
Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με
συνέχεια στην 2
10υκ91 2 3
Σελίδα 9
000σ)
100 50Εum