Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΕΔιoφων μο ου.
0 ογνιστ όμως μίχρι θανάτου p
νο εκφpόζεy
ελεύθερο/
την nο
lο0υ,
ΠΡΩΙΝΗ
Πάρασκευή
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5886
Τιμή φύλ.: 0,50 ο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Κτηματολόγιο
. Σιωπηρή παράταση
για τους . απείθαρχους
Σελίδα 12
"Καμπανάκ"
Ηλεκτρονικές
αποδείξεις
Εκτός 30% οι άνεργοι
Με ο προγμοτικό εισόδημο ο υπολογισμός
Σελίδα 18
για τα κόκκινα δάνεια
"Εεκαθάρισμα
των κόκκινων δανείων
θα γίνει , από 1/1/2020,
με δραστικές κινήσειs
ΔΑΝΕΙΑ
Επίδομα πετρελαίου
2019 2020
Shift
Σελίδα 13
- Από μέρα σε μέρα ανογει
το ΤΑXIShet για αίτηση
Γ Εθνική:
Οι διαιτητές σε 4ο όμιλο
και 20 όμιλο
ΑΝΚΟ:
Σελίδα
Ημερίδα για
την αΠροστα
σία των Εφευρέσεων ως
οικονομικό κε
φάλαιο των Μ .
κρομεσαίων
Επιχειρήσεων
IΙροσσια
ΑΙΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Το μεταναστευτικό
και η απειλή
μίας εθνικής κρίσης
Η αναταραχή που έχει προκαλέσει στις τοπικές
| κοινωνίες η μετεγκατάσταση ολιγάριθμων προ| σφύγων μεταναστν, είναι ενδεικτική των κινδύ.
Ι νων που ελλοχεύουν .
Τα μπλόκα, τα επεισόδια και η παρεμπόδιση λε|ωφορείων με πρόσφυγες σε αρκετές περιοχές
| όπως πρόσφατα στα Γιαννιτσά ή τη Νάουσα, είναι
| μικρής έκτασης αλλά όχι και σημασίας . Και προς
το Παρόν μιλάμε για δύο τρία λεωφορεία .
Κοζάνη
11 Νοεμβρίου
Σελίδα 5
συνέχεια στη σελίδα 4,
ΣΟΝινUN