Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
0ιρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12385
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Περισσότερα οφέλη για φορολογούμενους με εισόδημα 20.000 ευρ
οι κερδισμένοι του νέου φορολογικού νόμου
Ρέγκλινγκ: Στα 50 δισ.
το κόστος ενός Grexit
Ελλάδα 2021 :
Πανηγυρική
Την εκτίμηση ό Το εληνικό ΑΕΠ θα είχε μειωθεί στο
μισό εάνη Ελλάδα έβγανε από την ευρωζνη το 2015 εξ
φρασε ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ.
Στην περίπτωση της Ελλάδας , μία έξοδος από το ευρ
συζητήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Είχαμε εκτιμήσεις
όπτο ΑΕΠ, που είχε ήδη συρρικνωθεί κατά το ένα τέταρ .
το , θα μειωνόταν κατά ακόμη ένα Τίταρτο. Αυτό δεν μπορίνα αποτελί έναν στόχογια εμάς. Αυτό σημαίνα ότ μία
έξοδος της χρας από το tuρ θα στοίχιζα περίπου 50
δισ. Παράλληλα τόνισε ότημείωση του επτοκίου των ελ ληνικν ομολόγων αποτελεί ένδαιξη ότι η Ελλάδα εφαρ
μόζα τρα μία αξόπιστη πολιτική
έναρξη στη Βουλή
Σην έναρξη των εργασιν
της Επιτροπής -Ελλάδα
2021- και της συνεργ .
σίας της με το Ίδουμα της Βου
λής για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοχρατία , ενόψει της
προετοιμασίας της χρας μας
για την επέτειο της συμπλήρω σης 200 χρόνων από την Εθνι.
κή Παλιγγενεσία, κήουξε ο Πρό .
εδρος της Βουλής κ . Κ. Τασο .
λας . Η πανηγνρκή εδήλωση δι
Κημαντικές αλλαγές στη φορολογία έρχονται με το νέο φοροΑλογικό νομοσχέδιο που αφορούν , μεταξύ άλλων , την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικν προσπων , την
υποχρέωση ηλεκτρονικν πληρωμν , τη μείωση της φορολογί.
ας των επιχειρήσεων , τη μείωση του φόρου των παροχν σε εί .
δος και κίνητρα για τους εργαζόμενους .
Ειδικότερα , οι κερδισμένοι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου
Ανάπτυξη 2,3% το 2020
προβλέπει η Κομισιόν
εξήχθη στην αίθουσα Γερουσίας
του ελληνικού κοινοβουλίου εν
τις εργασίες τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Πρόεδρος της Δη
Ανάπτυξη 23% το 2020 προβλίπουν για την Ελλάδα ο
Φθννοπωρινές Προβλίψεις που ανακοίνωσε η Ευρωπα .
κή Επιτροπή .
Η Κομισιόν βάζα έτσι τον πήχη αισθητά χαμηλότερα
από την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογ .
σμού για αύξηση του ΑΕΠ 26%. Ωστόσο , αυτό δεν έχι
αρνητική επίδραση στους υπολογισμούς για το πρωτογενές πλεόνασμα, κτο οποίο φαίνετα να επιτυγχένει τον
στόχοτου 3,5% τόσο φέτος όσο και την προσεχή χρονιά .
Οι προβλίψες δεν φαίνται να επηρεά ουν το κατατ .
θέν σχέδιο ληνικού προύπολογισμού του 2020, Αυτό
προμηνύε Την έγκρισή του στις 20 Νοεμβρίου , όταν θα
δημοσιευθεί η σχετική έκθεση, παράλληλα με την 4η έ
θεση ενισχυμένης εποπτίας.
είναι :
- Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 10.000 ευρ
- Μισθωτοί με εισόδημα tως 20.000 ευρ
- Μισθωτοί με 2 παιδιά και πάνω (αφορολόγητο 1000 ευρ ανά
παιδί)
- Στις επιχειρήσεις που είχαν ζημιές θα επιτρέπεται συμψηφ
σμός ζημιν αντί για κερδν νέα διάταξη
Οι λιγότερο κερδισμένοι είναι αυτοί που έχουν εισόδημα άνω
των 20.000 ευρ .
Τα άτομα άνω των 70 ετν , ΑμεΑ και κάτοικοι μικρν χωριν ,
όσοι εργάζονται στο εξωτερικό και οι στρατιτες , απαλλάσσονται
από την υποχρέωση για αποδείξεις .
μοχρατίας . Πgοκόπης Παυλό .
πουλος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιε .
ρύνυμος .
Με ομιλίες του πρωθυπουο .
γού Κυριάκου Μητσοτάκη , του
Προέδρου της Βουλής Κστα
Τασούλα και της προέδρου της
Επιτροπής διοργάνωσης Γιάν.
νας Αγγελοπούλου ξεχίνησαν οι
εργασίες .
Το 2020 ηηλεκτρική διασύνδεση.
Κρήτης-Πελοποννήσου
Κίνα: Εμπορική συμφωνία
με Τις ΗΠΑ
Ενδιαφέρον για πράσινες
επενδύσεις
ε συμφωνία για την σταδιακή κατάργηση των
δασμν κατέληξαν Κίνα και HΠΑ, όπως ανα .
κοίνοσε εχπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου
της Κίνας . Η κατάργηση των δασμν θα γίνει αναλο γικά και σε φάσεις, διευκρίνισε ο αξιωματούχος , όπως
μεταδίδει το Bloomberg, Ο εμπορικός πόλεμος ξεκίνησε με δασμούς και θα πρέπει να λήξει με την ακύρω | ση δασμν .
Α τήσεις nα κατασκενή αιολικν και qωτοβολταϊχν
ΑΑμονάδων , ισχος πάνω από 630 μεγαβάτ, υπεβλήθη
Τε τοοχιά ολοκλήρωσης μπαίνει η ηλεχτριχή διασύν .
δεση Κρήτης-Πελοποννήσου μετά την υπογραφή δο
σαν στο πλαίσιο της νέας ανταγωνιστικής διαδικασίας
που προκήρυξε η PAΕ Στην κατηορία 1 ( Φωτοβολτα tχές εγκαταστάσεις ισχύος έωs 20 MW) προτάθηκαν 44
έργα ισχύος 145,64 MW, εν για την κατηγορία 2 (Αολι
κές εγκαταστάσεις ισχίoς tωs 50 Mw) συμμετέχουν 16
έrα σχύος 491 MW.
ακόμη συμβάσεων υλοποίησης των λεγόμενων συνοδν
έργων . Στις 25 Οκτυβρίον υπεγράqησαν οι συμβάσεις για
την κατασκευή Γραμμής Μεταφορς στο τμήμα Μολά .
ο- Τερματικό- ( ύpους 45 co , ανάδοχος η IΝΤΡΑΚΑΤ)
και για την κατασκευή του σταθμού STATCOMΜ (ύyοuς
55 εκατ ανάδοχος η ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARI).