Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Φόρος τιμής στους Μανιάτες Συγκινητική Προσέλευση στο
που έπεσαν μαχόμενοι
στην Κρήτη >σελ 10
Ημέρα Πρόληψης για,
τον σακχαρδη διαβήτη
στο ΚΥ Αρεόπολης σελι.
φιλανθρωπικό τσάι του Αγ.
Σπυρίδωνος Σπάρτης >σλ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 | Ετος 2 Αρθμός 5764| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2781081253 Fax : [email protected] . www.takonikos.gr
Με απόφαση Υπουργείου Παιδείας
Εγκατάσταση
μεταναστν
στις Κροκεές;
Ξεσηκνονται
οι κάτοικοι της περιοχής
Τέλος
πριν γίνει αρχή
η Στατιστικής
Σπάρτης
Στους πιθανούς τόπους εγ κατάστασης μεταναστν στη
Λακωνία προστέθηκαν τις τεΔemt
λευταίες ημέρες και οι εγκαμμμ
ταστάσεις
Δημοσίου ΚΤΕΟ Κροκεν .
νενονός nου έχει Προκολέσει
έηνες αντιδρόσεις στην ευΠρην
neoονή, Δεν είναι η
ρυτερη
Πρτη φορά nou ο συγκεκρι μένος Χδρ0C foχει
μένος χρος έρχεται στο
ηροσκήνιο για το ίδιο
για το
καθς τον Ιανουάριο του
2018 είχε
θα λειτουργούσε από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
ηροταθεί γιa τη δη .
μιουργία κέντρου φιλοξενίος
nαράνομων
χωρίς ωστόσο να ακολουθή σει κόποια ανάλογη εξέλιξη
εκείνο το διάστημα .
Σε δήλωσή του , ο
Ευρτα κ . Δήμος Βέρδος τονισε ότι δεν υπάρχει σχετική
ενημέρωση
τους φορείς εν ξεκαθάρισε
ότι είναι σαφής και αρνηολλοδαπν,
Την αναστολή 37 νέων Πανε Πιστημιακν τμημάτων Πoυ θα καταργούντοι είνοι και το Αθλητισμού , Φυσικοθεραπείας τν στην Πόλη- ιδίως μετά την
λειτουργούσαν , όπως Πρo - Τμήμα Στατιστικής και Αναλογι- και Ψηφιακν Συστημάτων), τη
έΒλεπε ο Νόμος ΓαΒρόγλου , στικής Επιστήμης της Σχολή Δι - στιγμή nou το μέχρι Πρότινος κής- Βαίνει διαρκς μειούμε από το επόμενο ακαδημαϊκό οίκησης του Πανεπιστημίου σnαρτιατικό Τμήμα Νοση- νος γεγονός nou anoτυπνεται
έτος 2020-2021 ανακοίνωσε Πελοποννήσου, Πou επρόκειτο λευτικής, από τη φετινή οκαδη- και στον οριθμό των διαμερι σήμερα η υπουργός Παιδείας να έχει έδρα τη ΣΠάρτη και θα μαϊκή ηερίοδο λειτουργεί στην
Νίκη Κερσμέως , Τα τμήματα λειτουργούσε αnό το ακαδη- Τρίπολη . Μετά την nαρaπoνω νοίκιαστα . Κάποιοι εκτιμούν ,
συτά θα εντόσσονταν στο μηχα - μαϊκό έτος 2020-2021. Ετσι-κι εξέλιξη, η πρωτεύουσα της Λα - μόλιστο, ότι η Σπόρτη έχοσε π νογραφικό του 2020, το onoίo εφόσον δεν υπάρξει κάποια κωνίας anoαιρετάν ένα ρίποu 1.000 φοιτητές , μετά τις
θα συμπλήρωναν οι μαθητές διαφορετική εξέλιξη- η Σπάρτη τμήμα , το onoio δεν ηρόλαβε να ανακατατάξεις στην Τριτοβάθnou φέτος φοιτούν στη ΓΛυ- φαίνεται ότι θα διατηρήσει τρία υποδεχθεί, καθς παρέμεινε μια Εκπαίδευση .
Έτσι, ο ηληθυσμός των φοιτηΑνάμεσα στα 37 τμήματα Ποu
γάνωσης
Διακείρισης
oπομάκρυνση της Νοσηλευτισμάτων Που Παραμένουν ξετον δήμο και
τικήν η στάση της δημοτικής
ορχής στο συγκεκριμένο ζήnανεπιστημιακά τμήματα (Οpμόνο στα "χαρτιά..
συνέκεια σελ 9
κείου .
τημα.
Εξάλλου , σε τοποθέτησή
του , ο πρόεδρος της Κοινότητος Κροκεν , Αλέξανδρος
Σταματάκος , ανοφέρει , Το
τελευταίο διάστημα ακούγεται
έντονα και δημοσιεύεται στο
Όλη η Πελοπόννησος μια έκθεση
Από 13 έως 17 Νοεμβρίου η Πελοπόννησος ΕXΡΟ% στην Τρίπολη
Η έκθεση "Πελοηόννησος
EXPO- ανοίγει τις ηύλες της και
napoυσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σε όλους τους κλάδους .
θα αποτελέσει το σημείο na ρουσίασης όλων των noιοτικν
nροϊόντων της Πελοπονήσου ,
του αγροδιατροφικού τομέσ,
των τουριστικν Προϊόντων και
της επιχειρημοτικότητας εν
διαδίκτυο
επίκειται
Υένει.
Η έκθεση θα διεξαχθεί από την
Τετάρτη 13 έως την Κυριακή 17
Νοεμβρίου
Περιοχή της Τρίπολης (κτίριο
ΓΕA) και θα λειτουργεί τις καθημερινές αnό 16.00 έως 21.00
και το Σα8βατοκύριακο and
10:00-21:00
έλευση και εγκατάστασηη ΠροΤΕΛΟΠΟΝΜΗΣΟΣ
σφύγων και μεταναστν στο
ΚΤEΟ Κροκεν ..
βιομηχανική
συνέχεια σελ9
Η ζωή μας
συνεχίζεται
του Εμμαν . Δηματρακόηουλου
συνέχεια οελ &
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα