Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eτος ιδρύσεως 1932
Αρθμός φύλλου.
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.687
Σελίδα 9
Ντέρμπι κορύφής για τον 0ΦΙ με τη Καβάλα
Πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Α' ΕΠΣΛ
Κατηγορν για τομπάζωμα των ρεμάτων
ΤΟ ΥΠουργεί Παιδείας ανέστειλε
Τανέα τμήματα Αγ. Νικολάου-Ιεράπετρας
Οr Δραγασάκης μιλάει
στην Α)
Σελίδα 7
. Το Αμάρι το θέλει
η Σητεία όμως όχι!
Σύσκεψη στην
Περιφέρεια για το
υβριδικό
Εκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε
Μαζί με τα δύο Τμή - στηρίξει ένθερμα την Προοnoίες θεσμοθετήθηκε μία
σειρά Τμημάτων σε όλη ματα του Νομού Λασιθίου , σπάθεια για ίδρυση των
τη χρα με προβλεπό - με την ίδια απόφαση a - νέων τμημάτων η δήλωσή
μενη έναρξη λειτουργίας ναστέλλεται η λειτουργία του στη σελίδα 28)
από το ακαδημακό ετος του Τμήματος Επιστήμης
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Η aπειλή για τη λειrουργία των νεοσύστατων 2020-21 και μετά , αναδια . και Τεχνολογίας Τροφίμων των Δημοτικν Συμβου
Τμημάτων του Μεσογεια - τάσσοντας τον ακαδημα - (Hράκλειο) , Μηχανικν Β λίων αντιδρούν οι Δήμο
κού Πανεπιστημίου , κυκλο - κό χάρτηpοpούσε ως υφέρπουσα υ.
Ποψία Μια απειλή noυ δυστυχς επιβεβαιθηκε και γείου , τα εν λόγω τμή - (Ρέθυμνο).
ανακοινθηκε , πέφτοντας ματα δημιουργήθηκαν: χω
ως κεραυνός εν αιθρία .
Η νέα noλιτική ηγεσία μαϊκά κριτήρια χωρίς να
tοu Υπουργείου Παίδείας έχουν προηγηθεί οι αnai
αμφισβητντας τη βασι . τούμενες μελέτες οκοη αντιδράσεις για την από - ράπετρα , με τον Δήμαρχο
μότητα του σχεδιασμού , μότητας και βιωσιμότητας , φαση του Υπουργείου.
τα πολιτικά κίνητρα της
ppοηγούμενης ηγεσίας
και τη βιωσιμότητα των
δύο νέων Πανεπιστημια κν τμημάτων (Εnιστημν ξάρτητης Αρχής Διαοφά - του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Θρα Πρύτανης του Ελληνικού
Φυσικής Αγωγής και Αθλη. λισης και Πιστοποίησης φανιτης , nou είχε υnoτιομού Αγίου Νικολάου και της Ποιότητας στην Ανουσικοθεραπείος 1εράπε - τατη Εκπαίδευση , εν ο
τρος) ποu χωροθετήθηκαν νόμος προέβλεπε τη συμ
στο Νομό Λασιθίου κατό - βολή και της αρχής αυτής
Πiv πολλν ηροσπαθειν σε τέτοιου είδους απoφ .
και .βασάνων. , έσπευσε να
αναστείλει (sic) - να τα
καταργήσει στην πραγμα - ρισμένα από τα νέα αυτά
τικότητα.
Την αναστολή της λει . προβλήματα σε υποδομές
τουργίας 38 πανεπιστημι - μπορεί να διασφαλιστεί η
ακν τμημάτων , η έναρξη απρόσκοπτη και εύρυθμη
των οποίων θα γινόταν λειτουργία τους προς ό μέσα σε επόμενες ακα δημακές χρονιές , ανακοί - φοτητν και της ακαδηνωσε χθες το Υπουργείο μαϊκής κοινότητας. , συ Παιδείας , ηαράλληλα πρό - μπλήρωσαν.
οθεσε ότι θα επανεξεταστούν , στε -η θεσμοθέ - είναι να επανεξεταστεί η
τηση και λειτουργία τους ανάγκη δημιουργίας των
να ανταποκρίνεται σε α.
καδημαϊκά κριτήρια και να
μποστηρίζεται anό τις a.
ναγκαίες μελέτες , με τη
συνδρομή της καθ ' ύλην από την εκπόνηση των aαρμόδιας Ανεξάρτητης ναγκαίων μελετν σκοπ
Αρχής.
Η Υnouργός Παιδείας ος Στο ηλaίαοαπό ουμπεριλομβανομένου ΦnΑ σος κόνουμε δρο 1.000ε!
Νίκη Κεραμέως και
μόδιος Υφυπουργός Βa - εβδομάδες ένα ολοκληρωσλλης Διγαλάκης έκαναν μένο ηλαίσιο για τη νέα
λόγο για μικροπολιτικές Ανεξάρτητη Αρχή για την
σκοπιμότητες, με βάση τις αντατη εκπαίδευση,
Με έκτακτη σύγκληση
oiατρικής (Ηράκλειο) , Χη Αγίου Νκολάου και ΙεράΟπως αναφέρεται στην μικν Μηχανικν ( Χα - πετρας
ανακοίνωση του υnouρ - νιά) , Μουσικν Σπουδν
Τον προβληματισμό του
εξέφρασε με τις πρτες
του δηλσεις στην -A ο
Δήμαρχος Αy, Νικολάου κ.
Αντνης Ζερβός , εν σε
Εντονες ήταν οι πρτες αναβρασμό είναι και η ερίς συγκεκριμένα ακαδη .
Σε αναβρασμό
οι τοπικές κοινωνίες
. Θεοδόση Καλαντζάκη
να επιστρέφει σήμερα από
τη Γερμανία ( σελίδα 10).
Από την ηλευρά του ο
Ιδιαίτερα αιχμηρός στις
χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό, χωρίς καν την προη - πρτες του δηλσεις ή
γούμενη γνμη της Ανε . ταν ο βουλευτής Λασιθίου
Σελίδα 11
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Ση σελίδο 6
τηnλo Κου νος
Enaγγελματικός-Εενοδοχείακός
onλιopός
Επnko εouτερικού- tξωτερικού
kastino
1/1στος
/ne lυyγ coecion
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
σεις..
Οπως είναι φυοικό , ο"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
Τμήματα αντιμετωπίζουν
και προσωπικό, χωρίς να
Elil " AΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ MILKA
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 100γρ .
Ηπειρος
ΟΛΑΤΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ.496
0.79€
6.99€
φελος των μελλοντικν
Στόχος , όπως τόνισαν ,
τμημάτων ουνολικά από
την αρμόδια Ανεξάρτητη
Αρχή στη βάση ακαδημαΕκν κριτηρίων και μετά
PANΤENE PRO-V
Colombin
febal
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ARIEL 45 μεζουρες .99E
Η κουζίνα των ονείρων σας με δρο 1.0008
Με κόθε αγορό επίπλων κουζνος οπό 3.900ε
μότητας και βιωσιμότηΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
γα επόμενες αγορές σος ή γα Τις ηλεκρικές
συσκευές σος Η ηροσφορό ισχύει έως 30/11/2019
Το Χλμ.Αγίου Νικολάου - Κρrησάς , Αγιος Νικόλοος
Τηλ. 28410 25725, email [email protected] . www.kastino.gr
αp - αναμένεται τις επόμενες
ΑΜAΔΕΠΕΡΣΟΤΕΜΕΣ ΠpΟΦοΡΕΣ
ΝΕΑ NE Η ΕΑΑ ΜΑ 1
wwww. fscobook.com/Onρonί. Μυλωγόκης
Φράσκα Ρρούτι και λχνικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
| ΕΠΜENΙΔΟ 5- AroΣΝiΚΟΛΛΟΣ ΤΗΛ. 28410 21711
facebook

Τελευταία νέα από την εφημερίδα