Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Regional Media awaRds 2019

Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com

2ο ATTICA TROPHY TAEKWON-DO TOURNAMENT
2019 στο Ηράκλειο Αττικής

Οι Ίωνες δημιουργούν
ένα τουρνουά – θεσμό
για τις πολεμικές τέχνες

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

09 11

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.2019
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1129
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

σελ. 31

Νέος Πρόεδρος της
Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
ο Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Παραιτήθηκε από το τιμόνι του Συλλόγου μετά από 35 χρόνια ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
σελ. 6

Πως τοποθετήθηκαν
όλες οι παρατάξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

σημάδια ανάκαμψης στην αγορά

ΑκίΝΗΤΑ:
Τί ΛεφΤΑ
«ΠίΑΝεί» ΤΟ
σΠίΤί σΑσ

Δεν θα κατεδαφιστεί
ο παλαιός ναός της
Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος
σελ. 10

ρεπορταζ

Ο «Χ-ΤΎΠΟσ»
σΤΗΝ ΤΟΠίκΗ
ΑγΟρΑ εΝ
Μεσώ ΤώΝ
φθίΝΟΠώρίΝώΝ
εκΠΤώσεώΝ
Πώς κινήθηκαν οι καταναλωτές στις αγορές
της Νέας ίωνίας και του
Αμαρουσίου.
σελ. 3

4+1 ανοικτά μέτωπα

* Ποιες είναι οι τιμές πώλησης στα διαμερίσματα της Αττικής
*Πώς διαμορφώνονται τα ενοίκια στο Λεκανοπέδιο
Ντόμινο αντιδράσεων
*Τι ρόλο παίζει στην τιμή η ύπαρξη Μετρό ή ηλεκτρικού
*Οδηγίες για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία

«Νόμος και Τάξη»
το δόγμα Μητσοτάκη
στον πόλεμο με Τσίπρα

σελ. 14

ΛερΝΑίΑ ΎδρΑ

Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει για πρώτη φορά μετά τα σκληρά χρόνια των
μνημονίων η κτηματαγορά, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για πώληση ή
ενοικίαση ακινήτων σε εξαιρετικές τιμές.
σελ. 16-17

ΤΟ ΜεΤΑΝΑσΤεΎΤίκΟ
«Τρώεί» ΤΗΝ εΛΛΑδΑ

σελ. 15