Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝENROΝ19
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ΗMEA AΕΑΡΤΗ ΠΡοεpε EGΕP - ΕoE οnε 26
Η Αθήνα κόβει ,
η Πάτρα μετακινεί
Πρατήριο κο /Αραξος
Δ obκ νu erpό e
on nνοri v
bouύ ou m
Η Εpοpu ε iet
φpα oA mnw
ίοoω Βν ο ουτη
napupη An 5,
Εκρηξη γνέων,
<μπαρούτD
στα σχολεία
ΠΕΜΑΘΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ
so pew Φ α
κοέός w οpο
o t υp >b
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ
ΑΠΟΧΩΡΩ.
AΠΟ ΣΥΡΙΖΑ
os Kροo ou ο
ωa ov o aoo px
ΧΗLΕΜΟΚΗ ΕΙΧΕΙΡΗΑΝ
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
NΕ ΚΟΑΤΗΡΕΣ ΑΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΑΡΑΤΑΣΕΙ
ΕΚΚΛΗΣΗ Τ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗE
ΔΙΕΥΒΥΝΣMΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΤΗ ΧΟΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΚΤΑΙ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΥΥ ΚΡΑΤΚΕΗ
C ς r pν α wνυa.
μεu u, s pμαd
u κφ. Οu ad
νonpό K naς e
πρυ ueα νοo gο
Εoίoκλκ
νapων
up u Ν A
δpa w
poάσε
Ποδάλαια
tυΓΜόrα 13-15 |
στηv οθωνος
np τoπέe
οbμ aο
ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΣΗ
ΕΝΩΠΟΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δήμαρχοι: Οι έμπειροι πήραν το τιμόνι
Ενωμένο
για το '21
N o κm nοoon δομοv n D weo
ep uνu τοo oν π οων ww οtοιh
eph rοu 0 p
Ο νoκao e
ov η t
μκ ω ww
peeve
31 poέ n
αpν κκαo υ κ Ampsoικόpκοητoo
pw v.aμ δέσ κoωo ν
ωσόD 21
Κέντρο Λογοθεραπείας
AΥΡΙΟ ΣΤΗΝ -no
Τι Πρέπει
να γίνει
Κaστεμο n Ελένη PΜ .
orou noν
dianomi
για τα
απορρίμμφι
τCοue
ΟΜImawm
IΥKENTEΗ,
ΓΡ.ΜΕΙΟΠΟΥΛΟΕ
| ν Μo ) u Ρνύσε εναν