Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΑΙ ΛΥΣΗ .
0ΑΑRMΑΑG
ΠΑΤΡΙΕ
ΤΟ ΠΟΔ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ ΚΑΙ
μυνοίήγειu! ΠΑΤΕΛΜΑΤΟΝ
T. 4λ
μωρΥ μ
ar bai o naripsd
την Ολυμπία Οδ%
Η'ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΑ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΛΟΣΗ
nλ 26210 μ03
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡέ pη
Πepaσεενή 8 Νοεpβίon 2019 ντ.poiniaeu.oα Aριeμές φόλλου 41045 ΕΥΡΟ030 ε Τιμή Αeήνος 16
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΙΔΡΥΘΕ .
ΚΕΣΡΗΣΕ)
Καθαρζει
το Φράγμα!
η ελπίδαγια ΤΕΦΑΑ
. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΓΟΥ. Η ΕiΙΛΟΓΗ ΑΥΤΗ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΝ
τaα .σοu 0wΡΗE ΔΕΙΕΤΕ
ΕΚΡΗΞH ΑΠΟ
Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ
ΚΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ >
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΜΜΑΟDΑ5 ΔΙΠΛΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
Το Δμ βοo nuνου κα Δμορος
n0oo w νόuνoowv noυ
u λng o ew δnμoτκό Εφoίo wv
δν mς είος npooκuνm Δρα 1 M44ου κ dpo 700+ βpou στο Φεμοnκό
noo ugφό σν niρ x υέ t
ν Apεoω Aο 'pο Τo A
bodmons υν δnnτ EE δοoις κν
Eρo Κκempωv ς δooς Αpeuv
tωλων Εu n Οpuon και
ΚΑ0EΠΟΝΤΗ ou είνo σuμμέκ ενpό
0 οτpηwνnpoάτω eμd
1Π11Π τmtτt
L4poς nep-noppo-Τoν
2 Κάo nponn δoεο
1Τμεi Μo
Οα ΝΑΣ ΜΙΟpΟΜΕ
ΜΑΔΟΤΟΜΕ Α ΑΝ4Α ΤΟΝ Τoo
ΙX nαρέσυρε
Πυροσβέστη
Εκλογή Πέντε Ηλείων!
.ΣΙΣΧΟΕΣ ΜΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΔ
.Κ.ΤEΟ
ΙΟΝΙΚΗ
istante
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το κήμα Μεροούρη oο
pooκα νο υμήoε με
w napooία oος nv δλεξn
Μρogn
Κουμο aΜο eoopς σδομός
uς nος κα οθoma Mθίνo
τος en to epo aνο uμε μλων.
10ημερο Προυψορων
nou 0 npογοoonκi w Kapoή 10 Μop
ou 3000 mς 1200 oμpι στ Ao
m Eδλοοuv ou Knuς oτο Kοpooκρ Nioc
Εκπτσεις
έως-50%
Περάστε ΚΤΕΟ
Σε 20 λεπτά!
0 Αμn- Alaobuoς Bo roμή
onς και ο κmopoς κα Εδης Χpοστοpος Φουντοunς napouτοuν o φήν o
m κaμοrς aλopς κα c oτκino
wv nεuν κα ww κoνοuv poς κοι μα
o oomo npoaμnομ κα n nnipuς oύτημο με τα δημόσα
ΚTΟ και με ης ίδοc τμd
φαρκα
EΥΡA ΠΥΡΟΥ
wION rNκO ΜO10ΚΟ
ΕΠοΟΝΑ ΓΑ ΡANΤΕDΟΥ
paγωpu mapdn
| ΜΑΡOΔΟΝΥΟ.ΑΚΟΝΑΙ ΚΩΝΝΟ0Ε
ΚΑΠΑΠΛΑΜΕΑΣ
ΤΗAΤAX 00155-N 6977704015
ς μ Μ, MΜη
t tmame 20 δς ύπεβρου (Ε.λιγις 00 255
Eoc puνουμε
ΤHA: 26210 20070-1-a
ΕΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙEΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Π ΛΙΔEΑΣ
lΗΝ ΗΡΑΤΗΣ ΦΠΙΑ