Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
Αμβροσίου
σχολάζει
η Αλήδεα
"Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΙΜΗ 0,50
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4521-ΕΤΟΣ 16ο
ΤHA: 24410 80888
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2019
Η εΠιτροτή Ελλάδα 2021
. Στην αίθουσα της
Γερουσίας της Βουλής
Πραγματοποιήθηκε η
Πανηγυρική εκδήλωση
για την έναρξη των
εργασιν της επιτροπής
Ελλάδα 2021>.
Σελ. 5
Πολτική
Εμπορικός Σύλλογs
Καρδίτσαs
λευκή
ΝΥΧΤΑ
Τσιάρας:
Μέχρι δέκαι
χρόνια φυλακή για
εκτόξευση
Καρδίτσαs
αγοράζω, διασκεδάζω , συμμετέχω
Παρασκευή
Σελ. 3
Idra Kayne (band)
80s/ Funk & Soul
Νοεμβρίου
Εργο 42 εκατ. ευρ
Sma rag da (band)
Indie / Alternative
ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΕΟ30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Live Pop Up Studio
MUSICA RADIO
Μένη Νταχμίρn/Χριστίνα Μπέn/ Μαίρn Παπαδήμα
ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΕPΓΟΥ : 41.220.000 Ε
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ -ΙΣΟΠΕΛΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Jazz Noir (duo)
Jazz & Swing
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το ντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ίνα
η βελτίωση Τμήματος Του οδικού άζονα της ΕΟ 30
από τον κομβο του Δλτα (Ε65) μίχρι τον κόμβο Αθηνν
Music
Spiros Lourgiotis
Semis Petrakis
me.nta
Συνοτmικα, η κατασκευή Του έργου περιλαμβανε
1imy δαπλάτυνση της κεντρικής αρτηρίας με 2-2 λυρίδες
κυκλοφορίας και στηθαίο ασφαλείας στον άξονα
2Την κατασκαυή παράπλευρου οδικού δικτυου εκατέρωθεν της
αρτηρίας, πεζωδρομια από την πλευρά Των επιχειρήσεωνκαι Τοδηλατοδρομο από την μα πλευρά Της αρτηρίας
ΑMALIA & The Architects (duo)
Indie / Alternative
Την κατασκευή Των εξής κόμβων,
Κυκλικός Κόμβος Αγων Θεοδρων
Κυκλικός Κόμβος Προδρόμο
Κυκλικός Κόμβος Σταυρού.
Κυκλίκός Κόμβος Μλισσας
Ισοπεδος κομβος Μελισσας (ηματοδοτούμενος)
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
le Earth
18:00-02:00
Κστας Αγοραστός: "Ανα βαθμί.1
i ζουμε την Πόλη της Καρδιτσας,
, την κάνουμε Πιο σύγχρονη, λειi τουργική και ασφαλήν
ΝΟN STOPSTDPHNC
DANCE
Αppaτ
λοκοντ
Σελ. 10
tηο Καρδίτσας
Εοds Σύhuyw
ΕΛΤΑ,
ΚαρόίΤσ!