Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.634. Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
Γραφeίa: Φ.Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fax 26510 30.350 ttp/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ!
. Η κλοπή των εκόνων είναι έκλημα και πρέτει να στα -Λόγo Στο ρεπορτάζ που ακολούθησε, δεν έκανε καμία αναφορά για ενοχή Τους ή όχ, παρά μόνο αναφέρονταν σε αποφά
Αρχεπίσκοπος Ιερνυμος από την Κράψη ίωαννίνων, την οποία σεις ή πράξες Του Αρχιεπισκόπου κα του Μητροπολίτη κ . Μάεμου για τον υποδικο Αρχιμανδρίτι, που είχαν γίνει αντικείμενο
ενημέρωσης και οι οποίες
ποία κυκλοφορεί σε άλη την Ελλάδα και προβάλλετα από το Διαδίκτυο και μάλστα ω . να είναι πpoiστάμενος του Εισαγελέα
του ζητά να καλέσει και τους υπευθύνους του κΠρωνού Λόγοo
να καταθέσουν στη δίκη ..
Για ποιόν όμως και τι να καταθέσουν, Ο nA ότι γνριζε
ματήσει η λεηλασία Τους
, δήλωνε τον Ιανουάριο του 2016 ο
είχε επισκεφθεί συνοδευάμενος από τον Μητροπολίτη κ . Μάξιμα.
Αυτό το έκληα δικάζετα και μάυστα σε βαθμό κακοpγήματος σχοασμού από εκοησκστικά με μβαναν υπόψη την το έγpαtε. Δεν ήταν τίποτε άλλο από ορσμένα στοχεία που α στις 19 Νοεμβρίου στο Τριμελές Εφετείo Ιωaνννων.
rr αυτό το έγκλημα είναι κατηγορούμενοι ο πρην Πρωτο-μπλοκή του στη διεpεύνηση της υπόθεσης Τίποτε περισσότε
σύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Φιλόθεος , ένας ακόμη ερωμέ - po - Τίποτε ληγότερο.
νος που σύμωνα με πληροφορίες κατηγορείται για δευτερεύοντα όμως ρόλο - κn άλλοι πέντε πολίτες που κατηγορούνται
για σύσταοη εγκληματικής ομάδας.
Αυτή ακριβς την εδηση πρόβαλλε πρωτοσέλδα ο aρωνoς νήκει στην εκκλησιαστική εφημεριδα Ορθόδοξος Τύπος , η ο
έδειχναν εύνοια, ή εν πάση περιπτσει
ναpέρει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετν, αλλά και σε κανε
να σημείο δεν ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης Μάξιμος γνωρίζa
κάτι περιοσότερο και το αποκρύπτε.
Εκείνο άμως που τονίζονταν είναι πως θα πρέπει να παρα.
στεί στη δίη και η Μητρόπολη lωννίνων ως πολιτική ενάου σα, όπως προτίθενται να κάνουν άλλες δύο μηΤΡο - 1in σeλ.
Ο Σεβασμιότατος κ . Μάξμος επιτίθεται στον Πρωνό Λόγα
για την αναφορά στον τίτλο συγκάλυψη , Τλος όμως που a.
Αντίοίδιος να παραστείως πολιτικός ενάγων των ιερόσυλων Ανεξάρτητα του ανείναι κκμπόστο ή όx , αποδεικνύεται . .
Εισαγγελέα και Πρωινό Λόγο εγκαλεί.
ο Μάξιμος να κάνουν τη δουλειά τους!
Ανύπαρκτη η διαχίριση υγρν αποβλήτων
σε έργα ότως η Μονάδα ΑΣΑτης Ηπείρου!
Ο κ. Ελπιζω δε εις την εκμέρους των ως άνω αποκάλυψιν των ενόχων ,
καταλήγει σεχθεσινή επιστολή-κατάντηΤο Εέμα είνα μείζον και απατείτοι συμόρρωση με τη τομοθεσία αν θλουμεια προστατεύσουμ
Τοπερβάλλον, opι στον-ΠAν0 πολπικός μηχονικός Δημήτρης Μακρής
σp του προς την εφημερίδα μας ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων για την πολύκροτη
υποθεση κλοπmής ερν κεμλίων
. Μεγάλη συζήτηση έγινε ns
τελευταίες ημέρες γύρω από τα υγρά απόβλητα Του Εργοστασίου
Επεξεργασίας Σπρεν Αστικν
. Τη σωπή του λυσε χθες
ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ .
Μάξμος για Την επικείμρενη δίκη
για ης κλοπές εικόνων και άλλων
Ερησκευτικν κεμηλίων, για την
οποία με βούλευμα Του ΣυμβουλΕ
ου Εφετν παραπέμπονται με
βαρο κατηγορητήριο ο πρnν
Πpωτοσύγκελος της εpάς Μητρό
Τολης ωαννίνων φιλόθεος Δε.
δες και άλλα έξ άτομα Κ εν θα
Πρίμενε κανείς να τοποθετηθεί ε.
urου μείζονος αυτού ζητήματος
που αποσχολεί Την κοινή γνμη
εmί μα δεκαετία, έστελε μακρο σκελή επιστολή προς Τον Πρω
νό Λόγο με οργισμένο ύφος , .
ν με προστακτικό Τρόπο καλεί
Τους υπευθύνους Του να προσέλ
6ουν στη δίκη και να καταθέσουν
ns πληροφορίες και ηις a .
που έχουν για
Ο . Μάξμος εγκαλί
μάλιστα δημόσια και τον E σαγγελέα να καλέσει τους
υπεύθυνος της εφημερ δος για να καταθέσουν στη
δικη, ωσάν δηλαδή να μην
γνωpίζει εείνος ποια είνα.
τα καθήκοντά του .
Ania είνα το ρεπορτάζ
Του Πρωνού Λόγου. γα mν εm
κείμενη δη Φιλόθε - -11η σελ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Αποβλήτων στο Ελευθεροχρ
Δωδνης α οπoίa καταλήγουν
σεχίμαρpοo καλαμά!
νοντας ακόμα και ως
Οι ελεγκτές της Περοφέρεκις
, φτάΚρiσοτας την έτρη εργασνης Εππροτής-Ελάλα 215
Καθήλωσε με την ομιλία τουχθες
ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας
Έργα και δραστηριότητες, όπως το Εργοστάσιο ΑΣΑ στο
Ελευθεροχρ, δεν διαθέrουν μονάδες ελέχου ρύπανσης
από υγρά απόβλητα, τονίζει ο Δημ Μακρής
Σίpοναμεm noά δoοu Λ
Ηπείρου διαβεβαϊωσαν όη πρόκεπαι
για ακομπόστη, δηλαδή για ακνδυνο
παράγωγο οpγανικν υλικν, όμως
αυτό δεν έχει ιδιίτεpη σημασία και
δεν πρέπει να καθηουχάστι , ούε
τους υπεύθυνους του έργου, ούτε Τς
αρμόδις υπηρεσίες Εκείνο που
προκύπτε από το συγκεκριμένο πεpισταικό είνα Τως Τόσο στη Μονάδα ΑΣΑ Ηπείρου , όοο καιγεκότερα
σε έργα αυτού Του είδους δεν υπάpχεα καμία πρόβλεψη- 12n σελ.
Δαγμντιές α αλίφeς
Τρουτικού στο Κντρο
Κονονικής Πρόναις Hπαρου
VΙωpέτσαν χαι οι Κυρ. Μητοτάκης Πάννα Αγγελοτούλου
Εφυγε νικημένος από τον καρκίνο
. Την πανηγυρική .
ναρξη Των εργασιν Της
Επτpoπής
2021, η οποία σε συνεργασία με o 1ρυμα της
Βουλής , θα
σει, Βα upoετο
και θα συντονίσει ης εκ .
δηλσεις για roν εορτασμό ης επτείου ων 200
χρόνων αmό Την Εθνική
θλίψη για την απλεια
του Περικλή Βασιλάκη
/ iμεραηηian mυ πμ. Απmριοερ 0ργη
Ελλάδα
Ζωσιμάδεςν και Ενωση Πολτν τονίζουν ..
Μηροδοτήματα και Σχολ. Περιουσίες
να περάσουν επιτέλους στα Γιάννενα
Aουτάλεταη lαγμ ωp ν
ημτν τυ Πnιι ur
. θλίμη
| σκόρπισε
Το άκουσμα
Του θανάτου
του πρην
|ανιπεριφε
ρειάρχη
Ηπείρου κα
πρην διε .
| θνή δαπητή Περικλή Βασιλά κn , ο οποίος έpυγε χθες Το
πρωί από η ζωή σε ηλικία 64
ετν, νικημένος από την επ ρατη νόσο. Η κη- - 11η στλ
Σελ. 12
>Ζούν από τον Μ. Eλιοίφ αδική συνεόρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου
Παλιγγενεσία , κήρυξε χθες στην
κατάμεστη αίθουσα Γρουσίας της
Βoυλής ο Πρόεδρος Της Βουλής
Κωνσταντίνος Τασούλας
Στην επίσημη ε
. Στον Δήμο
lurσνντν πρέπει,
επτέλους, να πε
ράσει η διαχείριση
opενός Των πaλa.
ν Κληροδοτημά.
rων hawνίνων , η
οποία γίνττα σή μερα , αντίθετα με
τη βούληση rων
Ευεργετν και το
Σύνταγμα από τα Αγαθοεργά ΚαΤαστήματα ης Μητρόπολης και αφετέρου οι Σχολικές Περιουσίες
της πόλης Tου προρχονται από
κληροδοήματα g oποίες mΕργασίας τον Οκτβριο
σης κατακρατεί η Μηρόπολη
Αυτό τονίζουν ο Σύνδεσμος
Αποφοίτων Ζωσιμαίας
Για το σύνολο της προσφοράςτου
Η Ακαδημία Αθηνν τιμά
τον Θεόδωρο Παπαγιάννη
| |κανοποίηση Ε Βπάλη για
τη συμφωνία Ε.Ε.-Κίνας
νΤρστη διάοση για τον διακεχομένο Ηπρύτη καλλιπένη
Το αντατο βραβείο με το ποίo μπορεί να τμηθεί ένας καλλ tέχνης για ο έργο και mν προσφορά rou θα λάβε σε μρικές .
βδομάδες καταφωμένος συμπα pτης μας γλύπτης και καθηγη-.
Τής θεόδωρος Παπαγιάννης!
Πρόκεπα γα το Αργυρό Μετάλ
Aιo της Ακοδημίας Αrνν, πην με.
Yαλύτερη διάκριη Του aπονέμει Το
ίδρυμα, το σποίο αmοφα - -4ησλ
. Την σ πόλυτη κονοποίησή
| Του για την
| επίτευξη ης
| συμφωνίας
| μεταξύ Ε.Ε
και Λαίκής
| Δημοκρατίας Της
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Χάθηκαν 1.708 θέσεις
στην Ήπειρο
σελ.6
-11η σελ
- 2η σελ.
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Ν
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Eνιοκυμένος με Κρίζμαν -Κάστρο .
Στα Χανιά δοκιμάζεται
σήμερα ο ΠΑΣ Γιάννινα
Φταίνε οι ξένοι
Οι Βορειοηπειρτες
εθνικοί ευεργέτες..
και οι πολιτικοί ..
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ AΕΟΝΑΡΗΣ
Φιλολογος-Συγγραφίας
> Γράφει ο NΙΚΟΣΘ ΥΦΑΝΤΗΣ
PΑλαγές σε σχήμα και σε πρόσωπα σκέπτεται ο Αρ. Γawiκης
. Με αφορμή ην επιχειρούμενη, από ομάδα πα
Τν , αλλαγή της ονομασίας Του Μεγάρου των Βορε οηπειρωτν Εθνικν Ευεργετν Ευαγγέλης και
Κωνσταντίνου Ζάπιτα, από Ζάππεον Μέγαρον σε
Ολύμπον , θεωρήσαμε σκόπιμο και επωφελές να
ανοφερθούμε σύντομα στους Βορεοηmερτες με ζονες Ευεργέτες και στην προσφορά Τους στο Εθνος.
Τον 190 αινα έζησαν θερμοί πατριτες , οι οπoίo συνεισέφεραν
για την ανόρθωση ης καθημοσην οσν τον μόχθο τους -ηoε
Για χρόνια πολλά pας ρόλευε όλους τους
Ελληνες να επιρρimouμε τα δεινά της χρας είτε
στους ξένους" είτε στους moλτικούς μας. Γα
όλα είχαμε έτομη την αmολογία
να αναθεματίζουμε τους δυνατούς, Της γης και να
οφορίζουμε ους αντπροσπους pας. Βεβαίως αυτό το στερεότυπ ίχε μια βόση αλήθειαος και σε βάθος χρόνου.
. Γιa είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας λόγω γεωγραφικής θέσης
και ιστορυής προέλευσης πάντα πpοκαλεί το ενδιαφέρον και κυρίως τα συμφέροντα των άλλων . Τούτο επιβεβοινεται -7ησελ.
. Με στόχο τη
νίκη που θα Τον διστηpήσει σε επαφή με
την κορυφή της βαθ pολογίας βρίσκεταυ
από χτες στην Κρή
τηο ΠΑΣ Γιάνννα
για Τη σημερινή (5
pμ) ανομέτρηση με
τα Χανιά 12η σελΑ
1ΠA. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
oρκούμασταν
, ης ματωμένης Πατρίδος Στα
απλωμένα χέρια της Πατρίδος a

Τελευταία νέα από την εφημερίδα