Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17.00 Το ΠΑΧLI ΤΟΥ πΑΣ
Με στόχο το διπλό στα Χανιά
Σeλ 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 8
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6460
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΕΦΗΜΕ ΡΙ ΔΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΠΡΟΥ
Sρυτής AτΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ 3ΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΜΟNΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
Ταχύτατmn εξέλιξη του
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΛ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χωρίς γραμμές
πε2Οπορικού τουρισμού
Ένα σημαντικό βημα σε nανtλλαδι κο εninεδο , Πρoς τπν κατε 0θυνση
της ανάμεξης κα αξπoi nσης των
noραδοσιακων μονοηατιων ωστε
να συντελέσουν στηΤν τουριστική
προωaηση των τοπων nou Βρίσκο νται αλλά και γενικότερα της
Ελλάδας , έγνε στο ΜετοοΒο μέσω
της 3ης Πανελληνιας Συνάντησης
Μονοηατιων nou διοργάνωσι η
Περιφερεα Ηneiρou.
κι κομματικές εντολές
ΣΕΛ . 7
θετική για το προκάτ
κλειστό η παράταξη
Ηπειρος Όλον
Αno μια Πio 8ετικη γωνία 8ελει
η Παράταξη "Ηneιpος Ολον , να
δουμε το Προκάτ γυμναστήριο nou
συzητείται να ελθει αnό το Ελλη νικό στα ιάννενα , συμφωνα με
τις σκετικές ανακοινωσεις του
Περιφερειάρχη Ηneipου . ΣΕΛ. 8
ΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣΤΟ
Στο 20,5% n εργία σε
Ήπερο - Δυτική Μακεδονία
Στο 16,7% &αμορφυθηkε το noσo
στο της ανεργίας στη χρα τον
Αυγουστο εφέτος , μειωμένο κατά
2,2 μονάδες σε σύγκριση με το
18,9% τον Αογουστο περυσι και
οφιακά χαμηλότερο ano το 169%
τον Ιουλιο 2019.
Χωρίς γραμμές και αυστηρές κομματικές εντολές , με εκλεγμένους αντηροσωnους nou ουτε καν στους ιδιους Δημους
δεν προέρχονται αnο τον ιδιο κομματικό φορέα και με μια αναρωπογεωγραφία nou δεν έχει καμία σχέση με το Παρελ 8ον, διεξάγονται την ερχομενη Κυριακη το Βράδυ , οι εκλογές για την ανάδειSη των οργάνων διοίκησης της Περιφε
ρειακης Ενωσης Δημων Ηπeipou (Δοικητικου Συμβουλίου και Εnoτικου Συμβουλίου) καθς και των αντιπροσωnων
στην Κεντρικη Ενωση Δημων Ελλαδος .
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. Ο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΙΑΛΛΩΝ ΡΟΩΝ
Το μεγάλο πρόβλημα του
Προσφυικού και ο ρόλος
ις Ηπείρου
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣΤΟ ΝΕΥΜΑΤΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Σπουδαία εκδήλωση
για τις Μεγάλες Σχολές
των Ιωαννίνων και τον
Η nαραδοxη της κυθέρνησης και συγκε| κριμένα του υnoυργού ΠΡο ς ου
Πολίτη Μικάλη Χρυσοκοίδη ο
σταση με το Προσφυγκο λόγω των
αυSημένων ρρων αno α τουρκικά nαpa .
| λια ενα μ
μία ακόμη φ
8εμα το onoio anoτελί έναν απo τους
μεγαλύτερους novoεφάλους για το
ΜaSipou και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Την ρα που οι πρόσφυγικές ρος συνεοντα με αμείωτη έναση , η κιβέρνηση
κρούει τον κδωνα του κινδυνου και
ν νι σχδιο για τν 4 κα!
κατάΗπειρτικο Βικργετισμό
Οδε0οντας προς την συμηληρωση
100 χρόνων αno την κυκλοφορία
της εφημεριδας Το Bημα , η Aher
Ego, α εφημερίδες Το Βημα και
ΤΑ ΝΕΑ, τα ηλεκτρονικά Μέσα
in.gr, tovima.gr, tanea.gr και ο τηλ οπτικός σταθμός ΟNE Channel
εγκαινιάζουν μια σειρά αφιερωμά
των , εκδnλωσεων και ομιλιν στις
μεγάλες nόλεις της Ελάδας . ΕΛ. 16
anoδεικνύα για
! για ένα
ά ότι η
Αναστολή ειτουργίας τριν
τμημάτων του Πινεπιστημίου
Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ , ΑΠΟΛΕΙΒ ΚΑΙ ΣΕ ΓΙΑΝΝE ΝΑ-ΑΡΤΑ
anoΕΝΤΕΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΗ
των νησιων του Α
| την κατανομή τους σε όλες τις περιφέρε
ΣΕΛ. 6
. ΣΕλ.3
|ες της χρας