Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αλλαγές στο αφορολόγητο με ψηφιακές αποδείξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108592148
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.073
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Τα 7+1 μέτωΠα
της κυβέρνησης
Αλλαγές στο αφορολόγητο
με ψηφιακές αποδείξεις
Η κατάθεση και η ψήφιση του νέου φορολογικού
νομοσχεδίου, n οριστικοποiηση των αλλαγν
στον νόμο Κατρούγκαλου , Προκειμένου να
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τς αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ακριβής
καταμέτρηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού
χρου μέσα στο 2019 στε να διερευνηθούν
τα όποια Περιθρια διάθεσης κοινωνικού με σματος , η επίτευξη συμφωνίας με τους
δανειστές για το Πλαίσιο προστασίας της κύριας
κατοικίας , η κατάθεση του προϋπολογισμού του
2020 στη Βουλή, το κλείσιμο της 4ης μεταμνnμονιακής αξιολόγησης, η ψήφιση του σχεδίου
Ηρακλής, αλλά και το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης για την αξιοποiηση των κερδν από τα
ANFAS και τα SMPS συνθέτουν το Πακέτο των
Υπολογισμός του 30%των δαπανόν επί πραγματικού και όχι τεκμαρτού εισοδήματος
Στην εξάλειψη μιας παγίδας υπερφορολόγησης γούμενου και να μn λαμβάνεται καθόλου υπόψη
Που έκρυβεγια εκατομμύρια φορολογούμενους το
μέτρο της υποχρεωτικής κάλυψης του 30% του εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθνκαι παροχής
υπηρεσιν, εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα γουμένωνοι οποίοι έχουν αντικειμενική αδυναμία
Πληρωμής, αποpάσισε να προχορήσει η κυβέρνησn. να πραγματοποιήσουν δαιπάνες αγοράς αγαθν και
Συγκεκριμένα, οε σύσκεψη Που Πραγματοποιήθηκε παροχής υπηρεσιν ύψους 30% του εισοδήματός
χθες στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού
Κ.Μητσοτάκη και του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, αποφασίστηκε ο υπολογισμός του
30% να γίνεται, σε κάθε Περίπτωση, επί του Πραγ νόμενα (Π.Χ., aποζημισεις απολύσεων) να ισχύσει
ματικού δηλωθέντος εισοδήματος κάθε φορολο- χαμηλότερο από το 30% Ποσοστό κάλυψης του εσοδήματος (π.χ., 15%, 20% ή 25%). Επιπλέον, οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετν και άνω , οι έχοντες
αναπηρία 80% και άνω, οι φορολογούμενοι Που κα
τοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κα
τοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100
κατοίκων, οι στρατευμένοι και οι νοσηλευόμενο
για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα απαλλαγούν
Πλήρως από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του
εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθν και υπη
ρεσιν εξοφληθείσες με μετρητά , καθς και από
την υποχρέωση συγκέντρωσης και διαφύλαξης των
αντίστοιχων χάρτινων αποδείξεων . σελ.5
το εισόδημα που Προκύπτει με βάση τα τεκμήρια .
Αποφασίστηκε επίσης να νομοθετηθούν ρυθμίσεις
Που θα διευκολύνουν κάποιες κατηγορίες φορολοτους. Παράλληλα αποφισίοτηκε σε ευπαθείς ομάδες ,
άνεργους και Περιπτσεις φορολογουμένων με εισοδήματα χαμηλά ή έκτακτα και μη επαναλαμβαεκκρεμοτήτων της κυβέρνησης στο οικονομικό
πεδίο μέχρι το τέλος του χρόνου. σελ4
Μονάδα παραγωγής κρουασάν
στις ΗΠΑ δρομολογεί η Chipita
Η δημιουργία εργοστασίου Παραγωγής κρουασάν είναι το επόμενο βήμα της Chipita επί
αμερικανικού εδάφους, μετά την ολοκλήρωση
του Πρτου σκέλους του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου για την αγορά της Β.
Αμερικής, Που αφορά την απόκτηση του 51%
της εταιρείας ΕΡΤΑ America. σελ. 13
Αισιοδοξία Κομισιόν
αλλά και σκεπτικισμός
IΝTERNATIONAL MONEΤARY FUND
Για 3,5% Πλεόνασμα και 2,8% ανάπτυξη
λείπεται του 2,8% Που Προβλέπει
ο νέος Προϋπολογισμός και θα
είναι Πιο κοντά στο 2,3%. Εν τω
μεταξύ ανοικτό είναι το ενδεχό μενο η συζήτηση για τη χρήση
των κερδναπό τα ελληνικά ομό
λογανα αναβληθεί για το επόμενο
έτος και να μην αΠοτελέσει αν
τικείμενο της αίζέντας κατά το
Εurogroup που θα διεξαχθεί στις
412. Αν τούτο συμβεί, τότε η χ
ραχάνει τοπλεονέκτημα για έμ
μεση μείωση των στόχων για τα
Πρωτογενή πλεονάσματα. σελ.5
Πρωτογενές Πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ τόσο για το 2019 όσο
και για το 2020 φαίνεται να εν
σωματνουν οι Προβλέψεις της
Κομισιόν για την Πορεία της ελ
ληνικής οικονομίας, αλλά κουρεύουν την εκτίμηση για τον
ρυθμό ανάπτυξης κατά το επό
μενο έτος. Σύμφωνα με τις ίδιες
Πηγές, η εκτίμηση της Κομισιόν
συγκλίνει στο ότι το Πλεόνασμα
3,5% για το 2019 και το 2020 θα
επιτευχθεί τελικς, Παρά το γε
Yονός Πως η ανάπτυξη θα υποΤετραήμερο αρνητικό σερί
με-2,58% για το Χ.Α.
Συναγερμός ΔΝΤ για κνδυνο
οικονομικής κατάρρευσης στην Ε.Ε.
Επί τα χείρω οι προβλέψεις
για Γερμανία, Ιταλία
Πτωτικός παραμένει ο χρηματιστηριακός
Νοέμβριος στις τέσσερις πρτες συνεδριάσεις
του . Με τη χθεσινή συνεδρίαση οι συνολικές
απλειες του γενικού δείκτη για το τετραήμερο αρνητικό σερί έφθασαν το 2,58% .
Ταυτόχρονα έχουν χαθεί λογιστικά 754 εκατ.
ευρ. Χθες ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνν έκλεισε με απλειες 1,55% , στις
859,81 μονάδες . σελ . 19
σελ. 15
Αναβολή της συζήτησης
περί πτχευσης
Απόσήμερα
neφpaγή
κακοπληρωτν
σε Ταμεία
Αλλάζουν
τα πρόστιμα
στο Κmματολόγιο
Συμφωνία
Ε.Ε-Κίνας
Νέα αναβολή για το 2020 έλαβε η Προγραμματισμένη για χθες συζήτηση περί κήρυξης
πτχευσης της Folli Follie, σε συνέχεια σχετικής αίτησης ομολογιούχων της εταιρείας, την
ρα Που οι διεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρν για πιθανή συμφωνία βρίσκονται
σε οριακό σημείο . σελ. 13
για προστασία
ΠΟΠ-ΠΙΕ
ΑτυΠη Παράταση για το 2020
Τρόφιμα-ποτά
Από σήμερα θα μπορεί το
ΚEAO να μπλοκάρειν την ηλεκτρονική πρόσβαση των κακο
Πληρωτν εργοδοτν στις υπη
ρεσίες του ΕΦΚΑ, εν Παράλ
ληλα θα έχει τη δυνατότητα Vα
Προβαίνει σε μέτρα αναγκαστι κής είσπραξης εισφορν-αγ
γίζοντας> πλέον την Περιουσία
των στρατηγικν οφειλετν με
σω του Κδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. σελ6
Tη διμερή προστασία από απο
μιμήσεις και σφετερισμό 100
ευρωπαϊκν γεωγραφικν εν
δείξεων στην κινεζική αγορά
Προβλέπειη διμερής συμφωνία
Ε.Ε.-Κίνας Που επιτεύχθηκε
χθες. Μεταξύ των 100 ευρωπαϊκν προϊόντων περιλαμβάνονται έξι ελληνικά: φέτα, κρασί
Σάμου, ελαιόλαδο Σητείας, ελιά
Καλαμάτας, μαστίχα Χίου και
ούζο . σελ . 10
Την καθιέρωση προστίμων με βάση την αντικειμενική
αξία του ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης στην
υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας, σε
σχέση με ην προθεσμία, μελετά το υπουργείο Πε
ριβάλλοντος για όσους δεν δηλσουν την ακίνητη
Περιουσία τους στο Kuματολόγιο. Παράλληλα σχε
διάζεται δέσμη θεσμικν Παρεμβάσεων , αλλά και
προσλήψεις στε να ενισχυθεί ο φορέας του Kμα Πανευρωπαϊκή
τολογίου, ενό σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη- οι Πολίτες ΕγγUnon
δεν θα αιφνιδιαστούν. Τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν
εντός του πρτου εξαμήνου του νέου έτους σελ 11 τωνκαταθέσεων
Τι επηρεάζει την Ψυχική
υγεία των ναυτικν
σελ. 2
Όλαφ Σολτς
Γερμανός υπουργός Οικονομικν
Τα καδύνατα σημείαν του ναυτικού επαγγέλματος, Που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική
υγεία των ναυτικν , αναδεικνύει σε έρευνά
του το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου επισημαίνει όι
οι βασικές αιτίες είναι οι Πολλές ρες εργασίας
επάνω στο πλοίο , η απομόνωση, αλλά και ι
μεγάλες χρονικές περίοδοι Που οι ναυτικοί ζουν
μακριά από το σπίτι τους. σελ. 12
θετικός στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα