Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Προκάλεσε σεισμό και άγρια σύγκρουση στο στούντιο του Kontra
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
KQ NTRA
7.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΜΗ 1ε
ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΕ ΤΗΝ ΟMERTA ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ .
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΕΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΟΤΟΥ ΚΟΝTRA
ΒΟMΒΕΣ ΕΤΟΙΜΑΤΕΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΨΕ ΣΤΣ 12 ΤΟ
ΒΡΑΔΥΣΤΟ ΚΟΝTRA
ΣΕΛ. 14
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΤΕΛΙΕΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
Νέο καμπανάκι
στην Ευρωζνη
από ΔΝΤ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Δυστυχς την Πατήσαμε
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι noντελs ανίκανη να διοχαιρστεί το ερόσηο ηρόδλημα του nροοφυγκού .
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ετελs onoομμένη aπό τmν nρoγ
ματκότητα στη χρα και anoμoνωμέν onό τοus
Ευρωηαίοus anό τous onοίous υnonθεται ότ θα
οδμβονεβοθaa.
ΟΤΑΝ Το ύνολο των ευρωηαϊκν χωρν στο
onoίo anεueύνθηκε η κυβέρνηση ηροκεμένου να
φιλοξενήσουν κάποα αnό τα δύο με τρes χλάδε
οσυνόδευταnoδόκα andνησε ορνητκό, αντλομ
Βάνεστε Πόσο mv unooyουν
ΣΤΙΣ ΒΡΥΤΕΜΕΣ έχει εδροωθεί η αντληψη όη η
Ελλάδα ηροσορμόστικε από ο εpαλτικά μημόνα
και εξελίθηκε σε μια aοκία χρέοus.
ΜΕ τον ίδο ρόno nστεύουν όηι κάλλστο μηορείίνα
noξει ον ρόλο ενόs anέpοντου στρατόηεδου , στο
anoio n Ευpm θo εmaωθoε τουs ανεθύnητοus
μετανόστεs και ηρόoφυεs .
ΣΤΗΝ κατεύθυνση αυτm ενόσσεται και η οιφνίδια
μετάλλοξη ου φιλελεύθερου Μοκρόν, ο onoios
npoεδeno όπn oλα δενχωράa άλοus μετανά
στεs κοιγ' συτό ηροοανoτολετaι και στην nερκonή
τον απδομότων
Το ΔΝΙ ανοκοίνωσε όη η ευρωζνη
θα καταγράψει ριθό ανόπmξs 1,2%
φέτοs, ανοθεωρντas nρos τα κάτω πs
ηροηγούμενεs npoθλέψεs το Αηρλ .
ου ια ανόπυξη 1,3% στο μηλοκ.
ΣΕΛ 11
Το πρτο εξάμηνο
του 2020
τα πρόστιμα για
Κτηματολόγιο
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 15
DPEΠOPTΑΖ ΣΕΛ .
ΣΕΛ 11
οι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΣΕΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
εδΠρωταγωνιστης<
έίναι η ενημέρωσή σου
Διορθωτικές κινήσεις στο
φορολογικό νομοσχέδιο Που
αναμένεται να τεθεί σήμερα
σε δημόσια διαβούλευση
KΟΝTBA24
rAMAAH
ΣΕΛ 7
ΤΡΙΤΗΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ ΚΟNTRA