Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο One Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦ0PΑ
| ρceinsurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
powered by insurancemarket.gr
Μοice
www.fmvoice.gr
Health&Voice
>Μos os Φμ euλs
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
a Τ νO- nAtm νΑ
ΜΥΘΟΙΚAΙ ΠΡΑΓ ε,
Σύμμοχοι τsy .
εμβόλιο και αναβ"
ρ0ψρίs unepβo
Πωs να
Προστατευτείτε
από την
ΕΠΟχική Γρίπη
eμαραιΗμε σαας
4- φογ.
κ 3 E .
-ημείτε γ
α ω ο
0υ oιό 0
-900 pο 4 ηο
έΕ ος:
ε75405 Φγέριωνης .-0: ύψα, ρηρΕ'
4 ρόβα 09% γα
Το ένθετο της F&M Voice
με χρήσιμες συμβουλές
για θέματα Υγείας 1 σελ. 15-26
δύύκρο
μέλμ, ν ψψοί
ppoeurο ο ou.μοα
sialη
FINANCE & ΜARKETS
NΑΡΑΟnorA
Η καρδιά pas
αγαnac τον .
υγενό tpόnο ζωήs
κα τmν nρόληφο
Φwμο ο
NοοκύΜEΙΑΚΟ ΟΑΡΜΑΚΟ
Σε οοβορό κίνδυνο
οι ογκολογικοί
ουθενεis ono τmv
unοxpnμaατοδότηση
EΠoχKΗ ΓΡΗ
Ποουs rpουμά,
Τs μεταδίδετα
κα nusθα
npoστατευτούμε
p40 ου pu
4 φ0νo
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου: 1,506 #284
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Προσφέρει
ασυλία-δρο
στουs τραπεζ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΜΕ HARD ROCK
ΓΙΑ ΤΟΚΑΖΙΝΟ
Σπεύδουν να
κουκουλσουν
όλα τα σκάνδαλα
των Τραπεζν
111 σελ. 7 , 12, 13
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γατί η Morgan Stanley
δεν θα αναβαθμίσει
την ελληνική αγορά
1 σελ. 14, 27
-ΔΥ ΟΥ 2,ς
ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Στο μηδέν
Πωλήσειs,
μπάχαλο με
το επίδομα
Πυλ θ)
Ο καλός καιρός και η αβεβαιότητα
κΠάγωσανw την αγορά
1 σελ. 32, 33
μHLamda καθυστερε ,
Πλόγω ελλειψηs ρευστότηταs
1M 210.34βΑ469
ααμεε,
0ΕΡΜΙΑΛΣΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Φοροελαφρύνσειs μόνο για golden boys
Π1 σελ. 29