Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέpe
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoτήτης .Ειδότης- Δaυθυντής ΒΑΣ ΡΒΑ . Eτς 450- Αp Φύλου 11565 Τμή Οβ0 αιμό έμπη 7 Ναβpον 2019
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
4 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΦΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ
μηρακτη στήρξη ρος uν onoia unέγpope έει nnryei aό ζωoνo μστους ηAηyεντες οunoupyoς Αγροτικής. 0οuς ούμφωνα με το όο
Εκτνοτpόφους ο νάπτυης και
no την Kuβέρνηση της ΝΔ Μάκης Βορίδης .
anotεAεi η
noia διατίθεντα όμεσα 0ούν ουνολικά 175.582
anonoες τεοoάρων
εκατομμυρίων ευρ οε
κτηνοτρόφους της χ noίων το ζuό κεφά οο
οoφuν
npoκuntouν αnό
βoλή κτναστρικν μέοων
έευγίανonς του wnύ
κεφαίαου της Nρος για
το έτος 2019 , θα μοιρα.
την tni Anu Κονή Υηoup . Σε κυννορόψους u
με την ο Hneipou θα κατανεμη.
ευρ ,
α κτνοτρόφοι των ο.
στούν
5.990.979 ευp.
ουνοnικά
ρυνχτα
σνη σελ 1ο
Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ
Παραπολιτικά σχόλια
ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ!
(Εετειακό 3/11/1957 !!! )
Krdpως δεν ήτον Ανορunoς , οutε Μoμούntaν ένα ημίαμο
αδέσηστο της Μόσχος στόνομα Λάικα και γένους onnuκou
Φυοκά και δεν είναι n μόνη npooφοpά τούτη n θuoία onό τα
ανuntpgnτα ζuάκια nou κάnoo εξακολουθούν να τα ένε,
|Για τη σχέση θεσμικν Φορέων
της Πρέβεζας
Παραnολιτικά σχόλια δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες
για τη σχέση θεσμικν Φορέων της Πρέβεζας και no
συγεκριμένα του Δημάρχου Ν . Γεωργάκου με ον Βουλευτή
pχ τη μελ Γροφ ο Σπopoς Kίκερης
Πρέβεζας Σ.. Γιαννάκη.
anaξτικά ouλa
weχεo τησελ
ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Ανοίγει ο δρόμος
για την ένταξη
Της Νικόπολης
οια μνημεία της Unesco;
ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
mmpopopoύμα όυ τhoς του μίνα eα
κατατεθαί στw appόδια δασρσυκή apn
ο φoκnoς γα τmν ένταξη του έργου noυ ο
Ρωτήθηκε μα μαθή nn για τους δοσκά . νο .
τpa Aυκείου , μετά την Rous Αυτήη anovnon
nopeAuon στο εύντα τmς μαθήτριος μο : με ότι τα γενt0λια του
μα για τm 28η Οκτω6ω0 τν οφopμηγια nρτου ανεξόρτητου
βρίου , τι γιοpτάζουμε το όρoρο αυτό .
tmv nμέρα ουτή και - 1Στς 245/14, ο tnnmνκού κρατοίου u.
δού u anάντno , en- unoupγός naδείος κ . noyρόφηκαν με το
τα anό aρκετή οκέφη: .ons σε μήνυμά Πρuτόκολno του Λον
"Ma νομίζω την vίκη του , τόνισε μεταξύ on 6voυ , ano uς τρεις
μος eni tν Τουρκωwν, λωv: Η 25η Μοροου συμαχικές Δυνομεις
w τυα συμφολζε το γενeena
Αντίθετα , wupou .
ο μος της ούγpoνης Eno Ayynia , raΛnίa , Ρuo
a ) , στις 3/2/1830.
φορά τw nopάxαμψη του αρoλογκού
νoou τς Νικόη τ στησ.
συστήματος , ντροηή δας , γι" αυτό και τα
ια tους γονεί , ντρο γιορτoζουμε κθε χρόοα ο Μαόκ λουκάς
| υνέχε
η υ Α