Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΚΤσάρας: Υποχρεωτική η πορουσία δικηγόρων στη διαδικασία διαμεσολάβησης
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5597 Πέμτη 07.11.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά 267
αιτήσεις για
προστασία α'
κατοικίας
ΣΕΕΠΕ
>>> Τελ .
>>> Τελ.
Μείωση ορίων ταχύτητας ως
κλιματική αλλαγή!
Απλούστευση των διαδικασιν αδειοδότ
ησης ανανεσιμων πηγν
αντίδοτο
Οι αλλαγές στο νόμο
γα προστασία πρόης κιτονκίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ειδικής
Διαχείρισης
Χρέους , από την 1η Ιουλίου
μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου
είγαν υποβληθεί και διαβ
βαστεί στις τράπεζες 267
αιτήσεις και είχαν γίνει
δεκτές 10προτάσεις ρύθμιγραμματε ίας
Ιδίωτικού
Σχεδόν 30.000 χρήστες
έχουν ξεκινήσει τη διαδι κασία υποβολής αίτησης
στην ηλεκτρονική πλατφόρ
μα για την προστασία της
πρτης κατοικίας αι την
ευνοίκή
επιδότηση
στικν , καταναλωτικν κα
επιχειρηματικν δανείων ,
με υποθήκη στην κύρι
κατοικία , όπως μεταδίδει το
ρύθμιση
στεγατων
Ειδική δράση
Κουπόνια έως E10.000
σε επιχειρήσεις
για αγορά τεχνογνωσίας
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ολοκληρθηκε η 18η εβδομάδα λειτουργίας της ηλε
τρονικής πλατφόρμας και
σύμφωνα με τα στοιχεία της
ειδικής
Διαχείρισης
Χρέους , αθροιστικά από 1η
Ιουλίου 2019 μέχρι 3 Νοεμ .
βρίου 2019:
γραμματε ίας
Ιδιωτικού
Από 1.000 έως και 10.000 ευρ
μπορούν να λάβουν οι μικρές , Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις
πολύ μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριο
ποιούνται.
που θα ενταχθούν σε ουτό,
μπορούν να εξαγοράσουν ένα
Κεντρική σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά στη
Μακεδονία , μέσω του ειδικού
χρηματοδοτικού προγράμμα-διάχυση επιστημονικής ή και
τος που επονομάζεται <Κουπόνια Καινοτομίας . Στόχος του
προγράμματος είναι η χοημα τοδότηση των επιχειρήσεων
για να αγοράσουν υπηρεσίες
καινοτομίας από πιστοποιη μέ- ποιήσιμος από αυτήν . Δηλαδή,
- Είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα και
στην άρση φορολογικού και
τραπεξικού
44.446 χρήστες.
συναίνεσαν
τεχνολογικής γνσης ή και
εμπειρογνωμοσύνης από έναν
φορέα καινοτομίας
κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο
οποίος θα είναι άμεσα αξιοΔυνατότητα ρύθμισης και για χρέη προς εταιρείες παροχής
πιστσεων. Τι γίνεται για όσους έχουν μετακοομίσει για
επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για διαζευγμένα ζευγάρ
ια. Νομοοχέδιο κατέθεσε η κυβέρνηση.
απορρήτου
Ξεκίνησαν τη διαδικασία
ετοιμασίας της αίτησης
29.895 χρήστες.
θα ανταποκρίνεται πλήρως στα
φορείς,
βελτισουν τις παραγωγικές προβλήματα που έχει θέσει η
τους ή οργανωτικές τους
κασίες.
καθς πέραν των τοαπεζν , μπορούν να ρυθμιοποίων μπορεί να επέλθει στούν και χρέη προς εταιπαροχής
δηλαδή
προβλέπει αννυμες εταιρείες που
σχέδιο νόμου του υπουρ-νόμιμα παρέχουν δάνεια .
διεύρυνση
έναντι
πιστωτν
διαδι επιχείρηση στην ατη ση που
υπέβαλε και θα συμβάλει στην
επίλυσή τους . Επομένως , η
επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνση
για την ανάπτυξη καινοτόμων
Έχουν υποβληθεί 267
αιτήσεις και διαβιβαστεί
στις τράπεζες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
πολύ μικρές , μικρές
μεσαίες επιχειρήσεις
έχουν κλείσει τουλάχιστον μία προϊόντων ή υπηρεσιν , παρα
πλήρη διαχειριστική χρήση γωγικν διαδικασιν και λει
δωδεκάμηνης διάρκειας, εν
οι ατήσεις θα υποβάλλονται
από τις 17/12/2019 έως τις
28/2/2020
ρύθμιση οφειλν για την ρείες
προστασία της πρτης πιστσεων ,
κατοικίας ,
- Έχουν δοθεί 56 προτάσεις
ρύθμισης από τις τράπεζες.
Οικονομικν ,
τουργιν της.
γείου
- Έχουν ήδη αποδεχθεί 10
προτάσεις ρύθμισης
δανειολήπτες και εκρεμεί
η αποδοχή των υπολοίπων.
Created by Universal Document Converter