Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Hnεipou- Ιδρυτήs Eue Τλλas-Έτos 930-Αp Φιλλου 24631-Πeμπτη 7 Νοεμβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πα τη νίκη
στα Χανιά
Μια εκδήλωση
για την ηπειρτικη ευποιία
Lantana στις
Κυριακές στο Πανί LANTΑΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ8
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
Συμφωνούν
στην ανάγκη
ηροολήψεων
Ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης της τακτοποίησης
θα καλούνται να πληρσουν όσοι δε δήλωσαν εμπρόθεσμα τα ακίνητά τους στο Κματολόγιο
ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Tην κάλυψη ελλείψεων σε Προσωn κότου Κέντρου Κονωνικής Πρόνο
ος Περφέρειος Hnεipou ζmούν με
ερτησή τους στον υπουργό Εργοσία
οι βουλευτές της Ν.Δ Μ Κεφάλα , Γ.
Αμυρός και Β. roγιaκoς , εν οοpο
ράγια το ίδιο θέμα κατέθεοαν οι nneiρτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Νέες Προσδοκίες
για υδροηλάνα
Στο τέλος του μήνα αναμένεται να κατστεθεί στη Βουλή το νομοακέδιο nou
οφορά την κατασκευή και λεπουργία
υδατοδρομίων σε λιμάνια αλά και λ .
μνες ανοήοντος τον δρόμο,στε να
καnογειωeούνο ξανά υδροηλνα κα
στη λίμνη Παμβτδα .
Κανείς δε θα
χάσει το κίνητό
του , διαβεβαίωσε
ο υπουργός
ΕΟ ΗΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Προγραμματικές
για όλους
Περιβάλλοντος
Κ.Χατζηδάκης,
ωστόσο Πρόσθεσε
Πως είναι
ζήτημα ηθικής
αφερεγγυότητας
Προς τους συνεπείς
Πολίτες η μη
επιβολή Προστίμων
Τη σύναψη nρογραμματικνουμβ
oεων για νέα έργα nολτιομού , nep βόλλοντος και σγpοτικν υnοδομν
ένέκρνε στην ηρτη της ουνεδρίοση
με τηνέα σύνθεσn η Enmponή Πεpβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιαομού και
Ανάπτυξης της nepιφέρειας Hnεipou
ΣΕΛΙΔΑ 5
SOUNDTROPE FESTIVAL
Μα μυσταγωγική
Παράσταση
στο Σουφαρί
ΣΕΛΙΔΑ 5
0. ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
ΕΔΩΣΕ Ο ΑΡΗΣ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ
Δείχνουμε
αλληλεγγύη.
όχι ελεημοσύνη
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Διαχειριστικός έλεγχος τριετίας
στη ΔΕΥΑΙ
Ονομασίες γηΠέδων
στη μνήμη σπουδαίων
ανθρπων
ΣΕΛΙΔΑ 12
Πλήρη εκόνα για το τι maρέλαβε στη ΔΕΥΑΙ επιδκει να αnoκτήσει ηνέα διοίκηon της Επνείρησης μέσα από
διακειριστικό έλεγο της τελευταίας τριτίος εν αναμένει το Πόριομα του ελέγχου , nου έχουν διενεργήσει
δημόσες ορχές γα το διάστημα μέρι το 2016 Tηv anogαon για τη δενέργεια διαχειριστικού ελέγχου γα τα
έτη 2017, 2018 και 2019 ανοκοίνωσε ο nρόeδρος του διοικητικού ουμβουλίου Άρης Μηαρτζκας, με οφορμή τη ουμηλήρωση ενός μήνα anό την ανάληψη των καθηκόντων του . Νωpίτερα , εκε δoεi anoτήσεις στην
αντιπολίτευση τόσο γα το θέμα της δακείρισης της λυματολάσnης όσο και γα την ακύρωση της απόφοoης.
μετατροnής των ουμβάοουν τριν εργοζομένων ΑμεΑ της επχείpnoης οε οορίστου χρόνου. για την oπoίa
κατηγορήθηκε από την ηροηγούμενη διοίκηση για κέλλειψη ευnιοθησίος και κονωνική αναλγησίαν
Μοεμnειpία ζωής anoτέλεσε για τον Θύμο Κυρτφγου
aπό την Κόνπου το τοξ ολληλεγύης, nou πραγματοnoihoε ως μέλος μιας εθελοντικής ομάδας της Actianaid
ση Nynga της Ζμηάμπουε στα τέλη Οκτωβρίου Κα
την εμπερίατου αυτή θέλησε να τη μοpαστεί με τους
ονoγκστες του HA, με την npooδοκία να nopoκνnoe
και άλλους νο γίνουν ανάδοχοι ενός noιδιού.
Μικρέs
Αγγελίες
Ενοκάπερ
Πωλβσεις
Αγορά
ειασίας
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|Πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ΚΕΘΕΑΉπειρος
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 4
265102630o