Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
Νοεμβρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7379
Τιμή φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
"Μλείδωσε
Δ. Μακεδονία:
14 αιτήσεις
- επενδυτικά σχέδια
προς χρηματοδότηση
με επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό
4.272.183,77€
ημείωση εισφορν για 2,9 εκ Έληνες
Συνέχεια στην 7
Ανάσα για ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες και
αυτοαπασχολούμενους
2014-2020
Συνέχεια στην 10
ΠΕΔΔυτικής Μακεδονίas
Συνέλευση
Διαβεβαισεις
για το "κούμπωμα" της Ε65
στο Κηπουρειό
τns Περιφερει ακής
Ένωσns Δήμων
Περιφέρειas
Δυτικής Μακεδονίαs
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
δυΜB9
ΚΤΕΟ ΓΕΝΟ
Επίσημos Συνεργάτηs MEEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 131
5οχλμ . Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mail: [email protected]