Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 06.11.2019
ΗMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΓΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6406
Ινστιτούτο Ανάλυσης Τουριστικν Δεδομένων
Πρότη στις επιλογές βουλγάρων τουριστν παραμένει η Ελλάδα
Τι δείχνουν τα στοιχεία και η στάση των οίκων αξιολόγησης
Πού στηρίζονταια ασιόδοξοι για Οκονομία-αγορά
00 0Ψ
Ο δίμηνος
οδικός
χάρτης
Χατζηδάκη
για ενέργεια
Οι ενεργοί επενδυτές στο Χ.Α. με έναν τρόπο παραπονιούνται
για τη νηνεμία στην αγορά : μέτριοι έως χαμηλοί όγκοι και αξίες
συναλλαγν, διακύμανση σε συγκεκριμένο εύρος τιμν ,
γενικς . απουσία συγκινήσεων. Την ίδια ρα , όμως , αναγνωρίζουν ότι η αγορά έχει κερδίσει υψηλότερα επίτεδα τιμν και
Χέχει εμπεδσευ τα νέα δεδομένα μετά τις βουλευτικές εκλογές
της 7ης Ιουλίου.
ΡRAΟD
D2s 515
PV FN ν
rη a -00ΝΤ
Η ΕSTRR
Sν 55
S15 S80
φ Μ Ρ
3ν, η Δ
ν 7 15
2835 1Ν- SΗ
w 6 y - 8rο
E3 6 ΕiTD
ωΙERN
5ν 85
0 230 20- 10Ρ
00 2υ
S 0550
308 31η
2 2 iς
ΗΗαΕr
απω Ε
8915- Κ
5 200 49 -η0 ΟΗ
και ΔΕΗ
Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι
οι μήνες της ΔΕΗΔΕΗ-0,44% (Κ)
ΕΙΚΟΝΑ
Σ' αυτό έχει συντελέσει η εξομάλυνση (ουσιαστική ή θεωρητική , ανάλογα με την οπτική του καθενός) στα θέματα της
οικονομίας . Αυτό άλλωστε επισημαίνουν στις εκθέσεις τους
και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι αποτιμούν θετι κά τόσο τη μέχρι τρα πορεία της κυβέρνησης όσο και τις
προοπτικές που διανοίγονται-πάντα βέβαια υπό την αίρεση
των διεθνν εξελίξεων.
ΜΕΤΟΧΗΣ
href="http://www.euro2day.gr/Quote
sDetail.aspx ? q= 85" > ΔΕΗΔΕΗ
0,44% καθς όπως όλα δείχνουν , ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας Κωστής Χατζηδάκης έχει προγραμματίσει θεσμικές παρεμβάσεις
άλλες πρωτοβουλίες,
πλαίσιο της προσπάθειας για την
αναστήλωση της εταιρείας .
Δημιουργείται υπηρεσία
μιας στάσηςν
για επενδύσεις στις ΑΠΕ
Έτσι σήμερα ή αύριο αναμένεται να
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το
ενεργειακό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα 10 μέτρα
για τον εκουγχρονισμό της δημόσιας επιχείρησης , με κυριότερο
αυτό της άρσης της μονιμότητας για
ΕΛΠΕ: Κέρδη 70 εκατ. κι
προμέρισμα 0,25 ευρ
αναμένει η Αxia
νεοπροσλαμβανόμενους,
καθς κι εκείνα για την αλλαγή της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Επίσης , το ίδιο διήμερο πρόκειται.
να κατατεθεί στη Βουλή και το
νομοσχέδιο που θα κυρνει την
πράξη νομοθετικού περιεχομένου
για την κατάργηση των δημοπρα-,
σιν ΝΟΜΕ . Πλέον το μεταβατικό
μέτρο προς την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρισμού αποτελεί παρε .
λθόν , και όλες οι προσπάθειες πια
επικεντρνονται στο να επισπευ στεί η αγορά προθεσμιακν προϊόντων ενέργειας , χωρίς φυσική παρά
δοση, που εκτιμάται ότι μπορεί να
δσει δυνατότητες hedging στους
προμηθευτές ρεύματος . Μάλιστα ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γεράσιμος eωμάς έχει.
αναγγείλει τη λειτουργία της αγο
ρ6ς τον Φεβρουάριο.
Σε υπηρεσία μίας στάσης για την εξυπηρέτηση των επεν
δυτν σε ανανεσιμες πηγές ενέργειας μετατρέπεται ο
ΔΑΠΕΕ (Διαχειριστής Ανανε σιμων Πηγν και
Εγγυήσεων Προέλευσης), εταιρεία που διαχειοίζεται τον
ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ
Όπως επισημαίνει στο ΑθηναίκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
Διαχειριστή, Γιάννης Γιαρέντης , στόχος είναι η διεκπερ
αίωση για λογαριασμό των επενδυτν του συνόλου των
διαδικασιν που απαιτούνται για την αδειοδότηση και.
λειτουργία μιας μονάδας ΑΠΕ ( αολικά , φωτοβολταϊκά
κ.λπ.) μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής από τη Ρυθμστική Αρχή Ενέργειας ΠΑΕ) . Διαδικασίες που περιλαμ
βάνουν (ανάλογα με την περίπτωση) , αιτήσεις χαι
Τα Ελληνικά Πετρέλαι - ευρ για τη μετοχή .
αΕΛΠΕ+1,53% αναμένεται
να ανακοινσουν αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη
ύψους 70εκατ. ευρ το τρίτο
τρίμηνο, μειωμένα 36,9% σε
ετήσια βάση και αυξημένα
κατά 112% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, σύμφ
ωνα με τις εκτιμήσεις της
Axia, σε έκθεσή της στην
οποία διατηρεί σύσταση χαμηλότερων περιθωρίων
"buy" και τιμή -στόχο στα 10,4
Ο οίκος σημεινει ότι η ανά
καμψη
διύλισης το 03 αναμένεται
να αποτυπωθεί σε αύξηση
των περιθωρίων
των ΕΒΙTDA κατά 460 στο
τοίμηνο, στα 190 εκατ. ευρ.
Ωστόσο, αναμένεται να δια μορφωθούν 20% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, λόγω
και εργασιν συντήρησης.
Created by Universal Document Converter
Soαλλκαυλή καθι