Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aριθμ. φύλου 35.070 Τετάρτη 6 Hoεμβρίου 2019 ww.harosnews.gr
ΟΑΡΡΟΣ
Aaτaσχυμα Καλομάτος.
(ΗΗ )
ΟMΜΟ0ΟΕΠΓΛΟ
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΑΣ Τμή 1 ουpο
w0050 eda-21Ο 5933
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Αγροδιατροφή
και τουρισμός
όπλα προσέλκυσης
τουριστν
ΤΙΜE ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μεγάλες ευκαιρίες
από πάγωμα του ΦΠΑ
σελ 4
σελ 14
Αποζπμπόσεις
Ο. Νίκας ως δήμαρχος δεν έδινε ποσοστά στην Περιφέρεια
Seulus δη φA
από την Αγορά , αΑλά ως περιφερειάρχης απατεί το 25%
ανεμοσιρόβιλου
ΚΡΑΜΕΡ VS ΚΡΜΕΡ
με δύο μέτρα και σταθμά
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Επίσκεψη σήμερα
στην περιοχή
της Καλαμάτας
σελ. 24
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Πρόεδρος
στην επιτροπή
Εκκλησιαστικής
Περιουσίας
Τς προηγούμενος μέρος , μετά την πααράδοση- παρολαβή της όας δηίκησης στην Κοντρική
Αγαpά Καλαμάτας , δυξήχθη το πρτα Διαικητικό Συμβούλο της Αννυμης Ετοιρeίας Σ αυτό
συμμετόσχ ως μέλος από ην πίευρά της δημοτικής παράταξης "Κολαμάτα Μπροστά , α οπιxe ρηματίς Παναγτης Νινιός . Έχοι πολύ ένδιαφόρον η ανάρτηση τάσο της δημοτικής παράταξης
γα τοθέμα όσο και οι οντυπσος του κ. Nwoύ από το πρτο Δοκητικό Συμβούλο, καθς πο pουσιάζοι μωτον πλόον καθαρό Τρόπο 1ο πς συμπορκρο ότον ο Παναγτης Νίκος ως δήμαρχος
Καλαμάτας και η μέτάλλαξή του μάλς όγινο περpepeιάpχης Πaλοποννήσου.
σελ 5
ΕAΙΑ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕ ΣΤΟΡΟΣ
Ζητά συνάντηση με
Καραμανλή για το
Καλαμάτα-Πύλος
| ΜΠΑΤΓΑΓΙΑΣ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτόκίνητο
Δνpνς ww taud oοo
w cpanς α
pναλουήμωςοο0
ΙΚΤE ΧΡESS
Φυμμενα εικ αφοn
με Εmeo 6α avopo
δαui Swα
"ΚΤΕΟ
ΕΧΡRESS
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ranoouna Eλεueέρας Εοσκής 6,30 ευρ / κπό
κόκορας χωράτικος 5,50 ευρ ί uno
Η nροoφoρό ισύει onό σήμερα Τέταρτη 6/11 έως
| κοι Σάββοτο 9/11 , μέριεξαντλήσεως των ηροόνπων
Κεντρική Αγορά ολομάτος Τηλ 221036633
σελ 5
Τ. 2721045710807 eysltogr