Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

6

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5281

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΑΧΑΪΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Η «Γ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Στο προσκήνιο ξανά
η µελέτη του 2013!

Μας απειλεί η
κλιµατική αλλαγή!

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΦΕΡΕΤΑΙ
ΝΑ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 2

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Καµπανάκι
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

«Βγαίνουµε
πιο δυνατοί
από την κρίση»
ΣΕΛ. 10

από τα τµήµατα
ΜΕ ΕΜΠΟ∆ΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Γ.Σ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΑΝ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 19-24

ΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Πώς θα γίνεται
η κατανοµή
ΣΕΛ. 10

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

«Γυµνές» οι εφορίες, ανείσπρακτα έσοδα
ΣΕΛ. 5

Επιτροπή
για τα θέµατα
των Ροµά

Στη φυλακή οι «3»
για την κοκαΐνη
µετά την
απολογία τους

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 4

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Στον «αέρα»
ο διαγωνισµός
ΣΕΛ. 8

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 19.30 ΜΕ ΜΑΚΑΜΠΙ ΡΙΖΟΝ ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Πρωτιά και πρόκριση

n ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
n Α1 ΕΣΚΑ-Η: ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΙ ΑΗΤΤΗΤΗ
Η ΕΑΠ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΝΙΚΕΣ