Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Ηnεiρου-Ιδρυis Ειθ . Tάλλαs-Έos 930-- Αρ. Φίλλου 24630-Τετάρτm 6 Νεμβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μετέοιες επιδόσεις
δεν παίρνεις πρωτάθλημα
Κέτρα Πληροφόρησης
με Πλούσια συνεισφορά
18 κεράκια με trbute
στους The D0ors
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9.5AΚIS Μnς
ΣΕΛΙΔΑ 12
Εκλέγει διοίκηση
η ΠΕΔHnείρου
Προετοιμασία στα Κέντρα Φιλοξενίας της Ηπείρου για την υποδοχή τουλάχιστον
200 ακόμη προσφύγων , παρά το ότι αναγνωρίζεται πως η περιοχή είναι κορεσμένη
ΕΑΝΑ ΣΚΗΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ
Δυομήνες με ην ανάληψη των κοθηκόντων των νων δηματικν αχν την ερχάμενη Κυρακή, στις δο
απόγευμα, ουγκολείτοι η Yενική συνtευσn ης ΠΕΗπερου γ Τιν ονόδειξη ης νέας διοίηης
ΣΕΛΙΔΑ 3
Γρος εγκατάσταση
οι σεμογεννήτριες
ΣηνΕλική ευeείa γn mν εγκαιάστα
ση των ονεμογτνηφν κοι ηε.
τουργία μπαhειω aλικό Πάρκο στο
όρος Κοσδιάρης: Τς τλευτίές ημέρες
έχουν εγκατασταθεί οι γερανοπυ
anατούντοιγια ην τonoθέτησή τους
ΣΕΛΙΔΑ 4
Enμέρωση ζητούν
οι δήμαρχοι, nou
μαθαίνουν τι
αnοφάσεις από τα
ΜΜΕ και τις ΜΚΟ
Εκφράζονται φόβοι
ότι οι ανισότητες στς
συνθήκες διαβίωσης
εντός των δομν
θα οδηγήσουν
σε αναταρακές
Διαμαρτυρίες μα
την ανισοκατανομή
στη μίσθωση
ξενοδοχείων
ΙΜΑΡEΤ ΑΡΤΑΣ
Εγκρίθηκε η μελέτη
αποκατάστασης
Eνα εμβλημουκό έργο για ην Αρτα
και εν γένει την παλιηστική κληρονο μήης Ηπεpου , η ano κατάσταση του
Οθωμανικού Τεμένους Ιμορέτ και του
περιβάλλοντος χρου, που θα συμβά εικοι στην τουρηική ονάπυξη της
περιοκής, οδεύει προς δημοηράτηση.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Στα ράφια
το ήτημα Εθνικής
Επβίωσηςρ
Σικ ηροθήκες και tων βιβλιοπωλείων
των ίωoνκων βρίακεται εδ και λ
μεημέρες το βίλλο Ζήνημα εθnς
επιβίωσης του ηρην Πρύτη ου
Οκονομικού Παεηστιμου Αθηνν
κ. Εuou και του οικονομολόγου Δ.
Lωbνου
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έξι στο
εδλιο για
υς κλεμμένες
εικόνες
ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 8
M. ΤΖΟΥΦΗ
Υπήρξε έκπλυση κομπόστ
αλλά όχι μόλυνση
Ζητά έμπρακτη
στήριξη των ΕΠΑΛ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Καθησυχουτική εμφανζετι η πριμέρεια Ηερου ως Προς τς κοταγγελίες γα μόλυνεη των πoταμν Ψήνας και Τριος οπό έκπλυση υέάτων nροερχόμενων οπό ην εγκατάσταση της Μονόδος Εnεξεργασίος Αστικν Σερεων Αποβλήτων Ηπείρου που γεταιarόθεση κομπόστ Το θέμο έφερον ση δημοστητα ορκά οι .Ορζονες Hπεφουκ κόνοντας
γνωστό ότι το μέλος ης πορότηξης ω νης Ρόος τομεσημέρι της Δευέρος εντάπιε μα αnίευτm αρονομία και
oποτίωσε α βίνεο το λύματα από το κομπόστ του εργοστοσίου νο καταλήγουν στο ποτάμι ης Ψήνας που εκβέλλει
στο Σουλόπουλο του Καλαμέ, καθς και στον ηουμό Τύρα Σε ανακοίτωση της περφέρεας Ηπpou, μερκές ρες οργότρο, γνετοι αναφορά στο πόραμα του Κλμακου Ελέγχου Ποότητας Περιβάλλοντος μετά σπό αυτοψο nou npayμ
ταπoήσε στην τύρο πων ομβρίων της εγκατήστασης Μονάδος Επεξεργοσίας Αστικν Στερεν Αrοβλήτων Ηπείφου
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μικρέs
Αγγελίεs
Ενοικσρ
Πλσες
Αγομί
εμασίαν
Γο ην Τρtm 19 Νοεμβρίου έχει πρoe διοριστείη εκδκαση ης υπόθεση
nou oφορό τη μεγόλη υπόθεση σρχαοκαπηλίος με το μηοράζ κλοπν εκό νων και θρησκευτικν κεμηλίων aπό
τς εκκλησίες της Ηnεipou
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΕΥΑΙ Η EΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝA
Χωρίς απόφαση για τη λυματολάστη
Καλέστε στο
265102630ο
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΝΚΤΜΕΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα