Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ
ΥΨΗΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Το τουριστικό προφίλ, αποτελεί
στρατηγικό στόχο της χρας,
επισήμανε ο υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνις εωργιάδης,
αναφερόμενος στην επένδυση
αKilada Hilisx, στην Αργολίδα.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΙΕΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την βεβαιότητα ότι η Kleemann
αποτυπνει πς η εξωστρέφεια των
ελληνικν επιχειρήσεων μπορεί να
λειτουργεί αρμονικά σένα διεθνές
περιβάλλον, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στην άμεση και αποτελεσματική ετοιμότητα, όλων των
υπηρεσιν στε να ανταποκριθεί η Αθήνα, σε ότι ανακύ Ψει, αναφέρθηκε ο δήμαρχος
Κστας Μπακογιάννης.
ΣΕΛΙΔΑ7.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑε.
2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 962 0,50
5Ν 0EΜB ΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ
αΓια να επιτύχει η ελληνική
οικονομία ταχεία και βισιμη
ανάπτυξη, η κρισιμότερη
προϋπόθεση είναι η αύξηση
των επενδύσεων >, ανέφερε ο
πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank
Γιργος Ζανιάς, στο πλαίσιο
του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρα Αποταμίευσης.
ΣΕΛΙΔΑ 1.
οΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥOΜΙΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2019 | ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 962
ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Απαντντας στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή , για
αυξανόμενη ζήτηση καιρυθμούς κατανάλωσης βιολογικν
προϊόντων, επενδύει ιδιαίτερα στις βιολογικά καλλιεργημένες
μπανάνες, η Dole με τον γενικό διευθυντή στην Ελλάδα Στάθη Πισλή.
ΧΡΗΜΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
αΣε αυτή τη νέα εποχή για
τη χρα δεν μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη χωρίς
την ουσιαστική συμβολή
των τραπεζνν, δήλωσε
ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Optima bank Γιργος
Τανισκίδης, με την ευ καιρία
του νέου καταστήματος.
Με οριακές απλειες 0,13%
έκλεισε στις 879,25 μονάδες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΟ
ΑΘΗΝΝ
opκή πτση παρουoίooε
τοΧρηματστήρο
Aθηνv την Δευτέρα,
mpopίζoντος πepaτέρω
τακέρδητου Οκτυβpίου,
οφoύ δενκτάφερε να
amoppoφήσει τις πίοεκ σε
δεκτοβορείς τitλους που
ΣΕΛΙΑΑα
έχουν βρθεί oε κρouες
tεχνκές αντστόσε
ΑΝΟΞΕΤΟ 100 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Τοιστορικό κέντρο έχει δύναμη. Προλάβαμε να κλείσουμε το
πόστο πριν από 15 περίπου μήνες και πριν οι τιμές των ακινήτων
ξεφύγουνω, είπε ο ιδρυτής του Καστελόριζο Αντνης Σταύρου ,
με αφορμή το νέο κατάστημα.
υγκειρuμένα, ο fevικός
Δείκτης ολοκλήρωο
με απλιας ο.13%
στις 579,25 μονάδες . .
κινούμενος μεταξύ
876,50 μονοδων. όταν inεφε
0.44% κα 880,65 μονόδων όταν
ανέβαινε ο009κ. με ον ιpo va
6ομορφντσι57.3 εκτεup
oν όγοστε 216εκα. πpάχα,
tν μέου npoouμφωνημένων
npoξεων διακινήθηκον 2,4 εκατ .
ΜΗΑΝΚ
uμέχα .
οφαπεζικός δείκτης
έκλειοε με πτση 1.22%
στις 874,0ι μονάδες
noaauηκo,ο δίκτηκυψηλή
uφαλαοηoης e λεο omολεεt0.40, σικ215.44 μονοδε ,
μεάνοδο0uoοκλήρωσε συ vαλλαγίςο Μd Ep σικ 1.246 6
μονάδε, t οιpoός δείκτης
(rotμ ωση 1,27στις 64,0ι
μονόδες,
pέβo.ησοpά ίδεξεστη θεo
νη κι στην npoηyoυμενησυνδοί
on ot δεν μηορείνο npooγγiοε
με οξoεκ τς 900 μονάδες εν
Ανηoοotλεύοενία καφάληα, το
oo δενηpona νo έρθουν ου ,
δεν είν eκόμη ξεκοθαρη η εpop
μογη του σχεδίου npaλή αι o
όroες tmiτo στα κεφάλοο
των τρanζν
εστονουν ις μηχανές . για τις
τιτλοοοκ, tpντος ως κίνητρο.
Aενκήστβμσηκoνυστα
ενεργητιό toυ, εν οε αυτό 10
ηλeίoo, ανέφεp εχφές
Starieyοτι to ΟχΤΑ
6α βοηθnoa toν ελληνικό τρon.
oκλδon ξεκneoοpίo το torio
στόμηευηpε τοuμrνανoyματo
υψους 22διο, εupω Τo 2020, φtp
νοντος τον δείκτη NPΙ οτο Στο
tnoμεvo to, mo 36 0 201 .
Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με το
: mpoστοoος nεpouo
δ ων, 1ο λληνικό Δημό
οιο θε ομειφeί σύμφωνα με τους
opοκ αοpi γιa τον κίνδυνο nou
λουβάνει νε τη χορηγηση εγγυη
σης οε τmλοnoημένο NPL, ono
αναφέp .
tήμεpe, οmeox ήλθαν τελι .
αno mλεγμένους τiλους, με
τον onΑn να είvα στο επίκεντρο
tuν ρευοτonoήoεν κοι νο κλεί νι στο 13% oθx ο0p TSE
οο M5I npoτρηooν στη
μεoη tουβάpους εnνδυοpoτη.
o Destabry wee. μετά την
ατoττηση aπό την sana Crop ουμεριδοικελληνικης omp
νκ μέοu tη δηpοoκος npoτon.
αλσταnος aνοpέρετο, ημεωση tpτ τω μειά τm ελλονή στη
μετυχική ούνθεση η ελληνικής
ιoηγμένης nou aκολούθηoε ην
ολοκλήρωση της nρoαιρε τικής
δημόoοςnpoτση nou κατέεο
η 5ra Crοup rpos tους μετόχους
τκ τopεος . Πίοω στο Ταμπλά ,
εκτός ono oν onAn,ο Ελλάκτωp
ολοκλήρωο με σηλεπτ 2.5% ,
με K Αρ Bank o Epbk να
ολοκληρονουν μεπτοη1.4% κο
1,2% ανtoτoιa , ενω ήa πt .
τικά έκλειοor ο ΔΕΗ, toca Cofα,
Eevn Μπιληναίο, οn. npo
e, 6oλεο κ Τran. Αντίθετα .
ο 1οpάντης nopouoiοoε άνοδο
2.05%, με ικ νοbo, Φουρλή κaι
λνonα pέλοα νo ολοκληροκουνμεpoηάνω τoum.ενna
ενοδaή έκλεον ο Δεgean , Λaμ&. Moor 01, 01E ΕKAΕ, Cenprgy.
ΔΑΜ TEκ 1εpνα.
οτραπιζκός κλάδος
tiναι αυτός moυ δίντ
το σήμα στο ΧΑ
Οστόσο , σύμφωνa με touς ανo .
λυτέ , τοσχιδοpoλήμnope
w δοΥ
κόζκλάδο είve aut nou δο
oήμα στο ΧA, εv οιnpoctoιpoo ες ano τoΥnouoείοΟονοpν
και K tponeeς για την εφαρμογή
αυτού του o δίου γη τη μείοοη
των κoκινων δανων είναι πupe
1δ.Πaρόλληλα , σ τpontξις
λύσn, nθο tpenε ΣΕΛΙΔΑΑι
ΣΕΛΙΔΑMM,
τε στκ noρομονί της λήξης ενός
ρδοφoρου 1ήνουoύτε mότmν
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
Ε αγή,