Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T11ΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15117 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 www. proinanea.gr E0,50
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χρέ0s η διεκδίκη ση των γερμανικν Αρκέστηκε στην
Έργα προ στα σίαs για τα
υδάτινα οικοσυστήματα
ισοπαλία
αποζημισεων
Σελ. 14
Mηνύματα κατά του ναζισμού από τον Καταρράκτη Τζουμέρκων
Σελ. 4
Σελ. 3
μονοπάτια ανοίγουν
δρόμους για τον τουρισμό
νεοUS
1α τοV του
Σελ. 7
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Μετ' εμποδίων η αποκομιδή των απορριμμάτων
Πρτοs χροs θηλασμού
σε δημόσια υπηρεσία
Τέλ0s στη δράση
συμμορίαs διαρρηκτν
Επόμενο βήμα η ανακύ κλωση Βιοαποβλήτων
Σελ. 6
Σελ. 5
Σελ. 8