Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγana
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοκτήτης. Ειδότης. Δευθντής ΒΑΣ, ΕΡ3Α-Εrης 450-Αρολλου f 153 Τιμή00 ευρά Τρίη 5 Νpίωυ 2019
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΩΡΑ ΠΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ. .
ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝEΖΙΚΕΣ ΣΚΕΣΕΙΣ
CHINA
υθς η καλύτερη ρα γκα να στειλε ο Κυριάκος
η ΕΛάδα γράpou u Mο κ. Μητουτάκης μλ
Εβρίσκεται φάλαο στις ελληνοκ . ντας οε ελληνοκιντζ .
σε φάση οικονομικής νεζές σχσεις Μια κό εmνιρηματικόφο .
ανάκαμψης , είμαστε να εoχή ανατλλεi- pouμ στη Σακάη με
anόλuτα έβαο όn mouς για την Ελ . συμμετονή mpoote
κατευθυνόμαστε οε έ λάδα , υστερα αnό ια ρων αιό 60 Ελλήνων
να νέο κεφάλαο στι εξαρετκά δύσκολη και δοκάδων Κινέζων
oνέoεις Ελάδ
επyipnατν.
Κίνος , Δεγ και δεκικτία ,
το μήνυμα
υnάρχει
w οτησλ. ο
KLEEMΜΑΝ
0 taε e
Ο Γάννης Νόδας
Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΜΕ! (Β' μέρος)
0 nόης Νόβος ήταν ένος noλύ ιδιαίτερος
άνθpωnoς . Εντονη nροσωnκότητα με nono
Σαυτή την κατηγορία εντάoοω nρωτευόντως τους
και εντελς ξεχωριστά ενδιαφέροντα, με με.
Ανθpους της Εξουοίας , εvappovίζοντας oλύτως
νάλn nροσφορά στην γεία , στο νοοοκομείο
nρέβεζο .
τις έννος Ιεραρχίας και Εξοοσίας nάνω τους
Γρόφει ο Σπορος Κiερης
νέχεα στη ε, 12
wνέχrα η σελ
H. Μητρόπολη Πρέεζας
Τίμησε τους τοΠικούς της Αγίους
Τοπικές αρχές και πλήθος Πιστν στις εορταστικές επδηλσεις
Το βουνό
του θράσους...
Τον οδκό χήρτr του κνήμπος npoς το
10 Δαβουλευτικό του Συνέδρο napoουσίασε
τρόπολη
Πρέβε .
ζας τίμησε το Σάβ.
βατο και την Κυ.
ριακή τους τοπι.
κούς Αγίους που
είτε πέρασαν , είτε
συνέδεσαν το όνομά τους με την
Πρέβεζα .
αιό m θεοοαnovin o ραμματέος του , Γ νης Βepουφάκης κατά η δδaρα συνe
ντευξη τυnou.
στη σ
wέzεaντη σ