Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9956- ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1E.ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ "ΟΡΔΕΣ" ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΑΜΗΧΑΝΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Στις 879,25 μονάδες
Πτση 0,15%
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
γiwipiteλo
Παραμένουν Πολάκης
-Τζανακόπουλος
στην Προανακριτική
για τη Νovartis
Σελ. 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΚΑ
Σελ, μ
"EΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ: ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ"
θετικά θήματα
Εως το τέλος του πρτου εξαμήνου του
2020 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η
διασύνδεση των συστημάτων διοδίων Που
λειτουργούν στους μεγάλους οδικούς
άξονες της χρας, Προκειμένου να μπορούν οι οδηγοί να χρησιμοποιούν ένα πομποδέκτη για τις διελεύσεις τους σε
όλους τους αυτοκινητόδρομους.
Η διαλειτουργικότητα των διοδίων δεν
είχε υλοποιηθεί Παρά τη σχετική ευρωΠαϊκή οδηγία και Παρά τις επανειλημμέ
νες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιδιωτι
κν εταιρειν Που λειτουργούν τους οδικούς άξονες, οι οποίες ξεκίνησαν το
Η βασική διαφωνία μεταξύ των Παραχωρησιούχων αφορούσε στο ύψος της
Προμήθειας Που θα πρέπει να αποδίδει η
μία εταιρεία στην άλλη.
Ωστόσο, ενόψει της ακύρωσης του διαyωνισμού για το ηλεκτρονικό σύστημα
διοδίων και έπειτα από Πιέσεις τυ
υπουργείου Υποδομν, οι Παραχωρησιούχοι συμφνησαν στο ύψφος της Προμήθειας η οποία θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 2,12% επί του αντιτίμου των διοδίων
και θα αποδίδεται στο τέλος κάθε μήνα.
Πάντως, το στοιχείο Που θα Παραμείνει
αμετάβλητο είναι η αδυναμία φόρτισης
των Πομποδεκτν μίας εταιρείας στα διόδια άλλης. Αυτό οφείλεται σε φορολογι κούς λόγους, δεδομένου ότι η κάθε εται ρεία Παραχρησης έχει διαφορετικό
ΑΦΜ και η φόρτιση των Πομποδεκτν
αποτελεί Προκαταβολή χρημάτων. Ως εκ
τούτου , ένας οδηγός με Πομποδέκτη της
Αττικής Οδού για παράδειγμα, δε θα
μπορεί να βάλει χρήματα στη συσκευή
του στα διόδια Αφιδνν τα οΠοία λει τουργεί n Νέα Οδός.
Κάλιο αργά Παρά Ποτέ έστω και μετά
από έξι χρόνια διαβουλεύσεων.
Τους δεσμούς φιλίας Ελλάδας-Κίνας
Με αμοιβές 400 ευρ
ένας στους τρεις
εργαζόμενους
επαναβεβαίωσαν Μητσοτάκης και Σι Τζινπίνγκ
Σελ. 3
Σελ. 5
ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σύλληψη και προσαγωγές
για,Τα επεισόδια
Τροχαίο
με σχολικό
λεωφορείο
στη Βουλιαγμένη
μετά την μαθητική πορεία
Σελ. 8
Σελ. 2