Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ φύλλου 17.631 .Τuή 0,60 Ε Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Γραφeίa Φ. Τταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τα κυκλματα εγκληματικνομάδων και απατενων οργιάζουν. .
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΑΙΩΝΙΟΝ
ΤΗΝ ΗΠΕΡΟ.
tεpιμείής συμομν ξρίςεφάφτεςμερβμες οεχυρά Lωντίον κα λρτος Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στην Υγεία.
Πλούσια η δράση του Αναστάσιου
και σε κοινωνικούς τομείς
Ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε στις όχθες της λίμνης
. Σε μια περίοδο που βρίσκε.
ται σε εξέλιξη η προσπάθεια ανα διοργάνωσης rων ασυνομικν
υπηpεu+ μκροεγκληματικό Τητα ζει και βασιλεύει στην
Ήπειρο.
Αν και αρκετά περισταπικά δεν
καταγράφονται στα καθημερνά σστυνομικά δελτία, καθύς κατάντηΕ
Χωρίς εξαιρέσεις και με τις καλύτερες προϋποθέσεις
η φροντίδα των ασθενν, τονίστηκε σε εκδήλωση στα Τίρανα
Ανοστάσιος , δεν πεpορίra n μυ nt.
νο στα Ορησκευτικά Του καθήκο
ντα. Είναιγνωστή η πλούσια κου
νωνική Του δράση Τόσο στην γι. Ο Αρχεπίσκοπος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Unaiέzm
σαν spouίνα , εν τούτοις είναι κ
και λαμβάνουν χρα τόσο
συ ς όσ0 και στα χωνά , Κατά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κυρολεξα δε α ηλκuμένοι και τα
μοναχκά άτομα ασυντροφεύονταr
νύχτα και μέρα με το φάβο επιδρομ ουμμοριν που επιδικουν να
αστυνομικοί αντίκρισαν ένα ολόκληρο οπλο: στάσο στις όχθες Της Παμβτιδας, που αποτελείται ακό μη και από όπλα καυ σπάθες ττης εποχής Του
τα οποία κύκλωωμα παρανόμων προωθούσε προς άγνωστο
ακόμη προμηθευτή
: Εκπληκτου
uon ur to
Τονική χρα, όσο και στην Ελλά
: δα, καθς με κάθε ευκαρία στηρ .
ζει ις ευάλωτες κονωνικά ομάδες.
Από την πρη στιγμή στην
Αλβανία εστίασε , εκτός όλων των
Αλή Πασά,
Τους αρπόξουν όm έχουν στα σπίε
Τα τους
Χαρaκηρστική dνα η περί.
πτωση σύλληψης τεσσάρων ατό μων Το περασμένο Σάββατο, που
εμπλέκονται σε τράντα τουλάχν
στον κλοπές και ληστείες Τις οποίες
είχαν διαπρόξ τους -11η σελ
Αναδεέκeητε προότη δύweun--άλλων, και στην παροχή ολοκληρω - νται οι πρπες βoήθεες κα δνοντα
μένων και σύγχρονων υπηρεσιν υγείας στους πολίες , ανεξαρτήτως οδιαντρική μονάδα.
θρησκεύματος , γλuοσας και κατο γωγής προεμένου να μπορούν να
ζουν όσο το δυναπόν ανopπνα και
μέσα στ συνθήκες υγενής
Σάρωσε η Δ.Κ.Μ. στις
εκλογές του ΤΕE Ηπείρου
φάρμακα, εν συστάθικε και κνητή.
Το 1999 ιδρύθηκ -11η σελ
15 εκατ. ευρ
γα δίκτυα αποχέτευσης
και σε μικρούς οικισμούς
ΥΜε 41,75% ξεπέρασε το πανελλαδικό ποσοστό! .Δεύτερη η
παράταξη που πρόσκει ται στο KIΝΑΛ και τρίτη του ΣΥΡΙΖΑ
Σε όλη την Aλβανία
Στην μαρτίρική ΠΕΤΕΙΟ ΤΟυ
Κποιμάκη Αρτας παβρόθηκε
ο Πρtεδρος της Δημκροτας
Για να ενσχύσει το σύστημα υγείος λεπούργησε το 1994 ην κλική Αγος Λουκός το 1994 , η οποα
φιλοξενούνταν μέσα σ ένα σπίη
Παράλληλα μονάδες υγείας δημ ουργήθικαν σ' όλη τη χρα , όπως
στους ΓεωΡοuτoάτες , στην Καβά
για και στην Κορυτσά , όπου mαpέχοΣελ 2
Σημενοντας σημαν
κή σύξηση rou roooτού της
συγκρτικά με ης εκλογές Του
2016, η Δημοκραπκή KΝηση
Μηχανικν που πρόσκεπαι
στη Ν.Α, ανοδεκθηκε πρτη δύνπανελλαδικά στις εκλογές Του
Τεχνικού Επιμεληηρίου Ελλάδας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Έχται από το να πήμα
ρίθμοη έις και 43 ioεs
* Στη σελίδα 4
NΙΚΟΥ ΓΙΩΤΙΤΣΑ
r wode
Με ετικεφαλής roν
σημερινό πρόεδρο
rου ΓΕΕ Γ. Στασνό
η παράταξη συγκέ .
ντρωσε Το 39,66%
(12190 Ψήφους )
στα 171 11η σελ.
Σελ 6
Όπως αναδενύονται σε δημόσιες εκδηλσεις .
Ανεκτίμητα είναι τα οφέλη
από τον μητρικό θηλασμό
Σύμφωνα με την Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης Φ. Αραμπατζή
Ανοδικά κινούνταιοι τιμές
στο αιγοπρόβειο γάλα
ν Σαθeρήη βολρη της Κιβένηρσς για πάιαη τον δληoτοoεων
Ο βουλευτής Σr. Καλογιάννης Προς ΤΟΠούς φορείς
Στον πρ. Δήμο Μπιζανίου είχε
προβλεφθεί να γνει η Τεχνόπολη
VΕκανάστηκε χθες ο πρτος ειδικός χρος στον Κατσικά
Τα εγκα να Του πρτου
χρου 0ηλaσμού σε δημόσια υπηρεσία
στον Δήμο lω
αντν πραγ .
ματοποιήθηκαν
χθες , εν
διανύουμε
την εβδομάδα μητρικού θη λασμού,
κατά Την
διάρκεια
της οποίας γίνοντα διάφορες ε. Μετά από μα περίοδο συν
χους μείωσης Της Τμής στο αγοπρόβειο γάλα, φoίνεαι πως aπό
ην τpχoυσα γαλακτοκομική πε .
ρiοδο αρχίζει η αντίστροφη πορεία ΣυγΚΙκριμίνα σύμφωνα με
δήλωση της Υφυπουργού Αγροπ
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Φurενή Αραμπατζή όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο όn οι Τμές
ν Ηταν μια από τις καινοτομίες στο Ρυθμιστικό του 2009
. Με αφορμή τα όσα δήλωσε
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου περ
δημιουργίας Τεχνόπολης , ο βου .
λευτής Ιωσνwivων ης ΝΑ Σταύ
ρος Καλογιάννης σε χθεσηνή πα pέμβασή του υπνθύμσε όι η
χωροθέτησή της προβλέπεται ε69
κινούνται και πάλι ανοδικά
δ και μμα δεκατία σε συγκεκρ.
μένο σημείο , στον 11η σελ
Αυτό σύμφωνα με την Υφυπουργό οφείλετα στην πολιτική
βούληση Της Κυβέρνησης όπως την
έχα εκφράσεα ο Πρωθυπουργός , γα
πάταξη των ελληνουτiκεται ειδιά ομίδα για
w οτμετοΟ βας
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.v
δηλσεις
ουμς και στην περιοχή μας
Το πρτο σημαντικό βήμα στε
αυ αti
σελ.12
+ 2η σελ.
Χθες το απόγευμα με αντίπαλο τον Εργοτέλη .
Ισοπαλία 2-2 και να πει
ο Δήμος Lωανντν να -4ησελ.
Διαπιστσεις
Βλάκικα τοικά ιδιματα ΝΑΙ,
βλάκικη ενιαία γλσσα όμως ΟΧΙ.
> ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία τους, ενημερνει
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
κοι ευχαριστν ο ΠΑΣ Γιάννινα
- Και τα δύο γκολ των γηπεδούχων ο Παμλίδης
Διαπιστσεις 00ΣΑ και
επιδόσεις Ελλήνων μαθητν.. .
*Δύο βαθ.
μούς στην έδρ
>Γράφeι ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Του άφησε χτες
Το απόγευμ.
. 0ςεβλαχική, νοείται το σύνολο Των τοπικν διαλέκτων μίας
μη ομογενοποιημένης και μη κωδικοποιημένης προφορικής
γλσσας προερχόμενης από τη δημδη λατνική, όπως αυτή δια
μορφθηκε λόγω της μακραίωνης παρουσίας της λαπινικής και
στον χρο της ελληνικής χερσονήσου . Δεν υπάρχει ενιαία μορφή
κοινά αποδεκτή από
. Πρόσφατα διάβασα σε Αθηναϊκή εφημερίδα
τα εξής: KO Ελλην α έρευνα Του 0ΟΣΑ
καθς ανοδεί
χτηκε σόταλος
22 με ον ΕργοΤέλη στην ανα μέτρηση που
λοκλήρωσε την
3η αγωνισπική Της Super League
2 0 Κρητικοί πpo -11ησελ
που έδειξε όι ο
ρότερες βαθμολογικές επιδόσεις ματεξύ rων χω
ρν Του Οργανισμού και είναι ορατός πιά ο ίνδυνος Το 50% Των αποφοίτων Λυκείου να είνα
λεπουργικά αναλφάβητοι χωρίς να κατανοούν βασικές έννοιες
της Γραμμαπικής και Των μαθηματικν. .. .
Πριν δύο χρόνια αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό με
μαθητές έχουν Τις χτμ
στην Ελλάδα, όσο και στκ. ομάδες των βλαχοφνων , Τόσο
Η βλαχική κατατάσσεται σης λεγόμενες ρομανικές, δηλαδή νεολαπινικές Υλσσες και αποτελεί διάλεκτο της λατνκής και σδελφή
γλσσα όλων Των νεολαπνικν γλωσσν που προ - -3η σελ
γύρω Βαλκανικές χρες .
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
[σελίδα )
- 4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα