Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
κΟnμρ Εφημερδα τs inφpα-Βρnns ιa a-Τos 930-Aολου 21679-1ρα 5 Νεμβρίου 2019-00e
ΠΟΛTEMOE .
Εαναμετρντας
τάστρα με το ΔΗΠΕΘΙ
ΚΑΡΗΜΕΡΙΜΑ
Ισοπαλία 2-2 nou
Χρος θηλασμού και
είναι σαν ίττα
δέσμευση για ουνέκεια
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ2
ΕAΙΔA
a1ΩAΝNIΜΑ 202m
Λέει ναι
υπό προϋποθέσεις
στο Προκάτ
Miα ακόμη γραμμή ανακύκλωσης θα Προστεθεί στον δήμο Ιωαννιτν τους επόμενους μήνες ,
καθς Προχωρούν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των καφέ κάδων απορριμμάτων
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΦΑΓΙΑ
Kοurό poinukec σuepσ
onoυ pooτyupονpίu , m
cndo μoρέα onό Ελο
eo roves n epoξn el
a 2003 urduaος κ την
piτοa ς γonoλλτουpό κέ
ντο mμού κα aναφuυής ετον
Κoaκά .
ΣΕΛΔΑ 5
Τexνόπολη
με Προίστορία
Tm puan Τrolnc ο d
aαθεpμn ν εppo
Epό ατοpό npoή νoτοoe
τοότου nnomioυ ovmov
rpstiei βοueντς Στopoς Kasγόν, morpεoος nuςn δnμ
eup της npβα oo εn
nde luoν δ καμοoo
ΕΕΛΔA 5
Όηλα και ξφη
στις καλαμιές
Δηλογή και των ανακυ κλύσιμαν Βα κληθούν να κάνουν α πολίπς, στε νο 11 υnλeμα φαφίμων και όλλ
βοδιοσπμενα υλιά, δπως κλαδιά , φυλλα, στέχτη αnό όν, xαρί κουζhο, να μεταφέρονται προς επεξεργοσία
στη Μονόδα Εεξργοσίας Αστικν Στερεν Αnοβήτων και να επαναprouοποnύνται ως οuυκόλnaμa
Eνον πδυοό oύκο ε oλοpό
κα aaίνα, nou prioυ
onpeeεrio npi 6nλa n.
συwepεί d0νς
Asφdος ωoνίν o rοpέa
pan Mpομιόε βα pετ an
Goncian npοφoμ.
ΕΛΑ 3
ΣΕ ΚΑΤΕΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΛΑΜΑ
ΕΚΑDΓΕ TEE/TΗ
αφίξεις
Προσφύγων
Νικήτρια η ΔΚΜ, αύξησε δυνάμεις και η ΔΕΣΜΗ
ΣΕΛA 4
Ηνanpopoυκή nen Nnι κν- Συνεργοζόμενα Μισικοί ,
neptaξ nou npiormο 6n Ma Δημorpoi dionuKinμο ων
ελγuν γoτον ανόξείnως νος διοίmaς του Τμήματος Μαcί
| peu τοu Τενοί Enuλmplau Eλόδος, Η nopooη με εnpoής o num Τaypo oγμέντpact τo Δ1,756 νων φήpo, u .
βέοντος καικόρυφο τα τoοτή mς σε on με το 33, 15% mο
Μ16.Btβaα, o outiς oς οyi δεν unipt aοφηeo
anό av ίbo ρα, δτς σς npeττ μενος λoγές nu6po
o. θεodo m ooτtλεομα των εκλον κα γαwν ερoot μεοa Knpο Αaής ΔΕΜΗ,2ou oίo a noeρσtd της nd
| w 27.85 w 2016 οo 111% Στον στnaδa ev κατάφpε να
6στηpίo mneoστ ης n Eoκ Πρuτβουα με onκεpαής
wννονrppο rpre Πund Η πpoκμεn ον ΣΥΡΟΑ nepεη nane onό τo 1955% ου 2016 στ 15531
ΥΠΕΡΒΑΜEΙ ΤΙΣ 00.00
ΕΥΡΟΜΛΕΙΑ ΤΗΣ
Τλος στη δράση
εγκληματικής ομόδας
Μέος ομος pοονopσ
κες στο pe λξoς Κτκά
κα σ opήτο Δολo po oς
nponμpν bpooος w upu
8upού Ποσnείoς oυ nλn Aτρη Οueuέμοuoε atppοiμn κα
δήμpo γww amρμ n
ov εnβpυon uK φonς
Αθλητισμός,
A.0. AMAΤΟΗΣ
Πήρε βαθμό
στν Πτολεμαίδα
ΣΕΛΙΔA 3
ΕΕΛAA 4
ΝΑ 12
AΙXME ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑ ΤΗ ΓΡMΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΚΕΗ ΑΠΟ ΤoΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
BΙKO ΠΑΣ ΓAΝIΝΑ
Εμεινε μόνος
στην κορυφή
Δεν Παραιτείται των αξισεν της η Ελλάδα
ΕΛΛΑ 15
ΕΗY γΜΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα