Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μικρότερος λογαριασμός για εισφορές και φόρους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 5921 1 7
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.070
Με βαριά ατζέντα οι τράπεζες
Μικρότερος λογαριασμός
για εισφορές και φόρους
Μια σειρά κρίσιμων θεμάτων βρίσκονται στην
ατζέντα των ελληνικν τραπεζν στο
διάστημα μέχρι
χρήσης, εν ορισμένα εξαυτν αφορούν και
το πρτο διάστημα του 2020. σελ. 6
τη λήξη της τρέχουσας
Κοινοτικός προϋπολογισμός
για τον τουρισμό
Την κατάρτιση Προϋπολογισμού και ειδικής
διεύθυνσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(E.Ε.) για τον τουρισμό Ππροτείνει μελέτη της
επιτροπής Μεταφορν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , με θέμα: European tourism: recent
developments and future challenges»
Σημεινεται ότι ανάλογη πρόταση για τη δημουργία χαρτοφυλακίου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με τίτλο Μεταφορές και Τουρισμός
έχουν καταθέσει με ανοικτή επιστολή Προς τη
νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεκάδες Πανευρωπαϊκοί
φορείς Που δραστηριοΠοιούνται στον τουρ σμό. σελ . 12
Θα πληρνουν λιγότερα το 2021 αυτοαπασχολούμενοι- μικρομεσαίες επιχειρήσεις
τρα σε οφέλη, καθς υπάρχει μεγάλη Πιθανότη- σφοράς για τους αυτοαπασχολούμενους , η οποία
τα να τύχουν σημαντικής ελάφρυνσης από το ύψος σήμερα διαμορφνεται στα 186 ευρ. Ωστόσο, λό
των ασφαλιστικν εισφορν . Αν μάλιστα δραστη
ριοΠοιούνται μέσω Ο.Ε. ή Ε.Ε. θα τύχουν και φο ρολογικής ελάφρυνσης. Από την άλλη, οι ελεύθερο 22%), αλλά και των μεισεων στους υπόλοιπους φο
επαγγελματίες με μικρά κέρδη, Που δεν ξεπερνούν
τα 7.000-8.000 ευρ ετησίως , μΠορεί να υποστούν
επιβάρυνση από το νέο έτος, καθς εξετάζεται το εν
δεχόμενο αύξησης της καττατης ασφαλιστικής εΑλλάζει άρδην το σκηνικό για τους αυτοαπασχο
λούμενους και τις μμε από την επόμενη χρονιά. Με
τη θέσπιση της νέας φορολογικής κλίμακας, τη μεί
ωση του φορολογικού συντελεστή για όλα τα νομ
κά Πρόσωπα, αλλά και τη θέσπιση του νέου τρό
Που υπολογισμού των ασφαλιστικν εισφορν οι
συνολικές επιβαρύνσεις θα μειωθούν αισθητά. Οι
επαγγελματίες που δήλωσαν φέτος κέρδη άνω των
10.000-15.000 ευρ μπορούν να προσβλέπουν από
γω ης θέσπισης του νέου φορολογικού συντελε
στή 9% για τα κέρδη μέχρι και 10.000 ευρ (από
ρολογικούς συντελεστές κατά μία μονάδα, θα βγουν
τελικς κερδισμένοι μόλις ολοκληρωθεί η εκκα
θάριση της δήλωσης για τα εισοδήματα του 2020,
κάτι Που α συμβεί το καλοκαίρι του 2021. σελ.45
Μείωση φορολογίας
σε αποδόσεις τίτλων
Τρεις προτάσεις για διέλευση
του τρένου από την Πάτρα
Φάκελο με τρεις προτάσεις, στις οπίες συμπεριλαμβάνεται η σιδηροδρομική σύνδεση όχι
μόνο του νέου λιμένα της Πάτρας αλλά και η
σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αραξου, Προτίθεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Προκειμένου να λάβει έγκριση, το υπουργείο
Υποδομν και Μεταφορν . σελ . 11
Στόχος η στήριξη ομολόγων- αμοιβαίων
Θα μειωθείγια όλα τα ομόλογα τα συμφωνήσει με τους θεσμούς
ο φόρος 15% επί των αποδόσε ων, στε να βοηθηθούν οι τιτ
λοΠοιήσεις στις οΠοίες θα Προ
χωρήσουν οι τράπεζες αλλά και
ο Ηρακλής. Εν η κυβέρνηση
Προχρησε καταρχήντις συζη
τήσεις στε να μην υπάρξει φο
ρος σε ό,τι αφορά τους τίτλους
του (Ηρακλήν , άλλαξε Πλεύση,
καθς κάτι τέτοιο κινδύνευε να
χαρακτηριστείως κρατική βοή
θεια , αφού οι λοιποί τίτλοι θα
έφεραν στο ακέραιο τη φορολογία . Έτσι, n κυβέρνηση φαίνε
ταινα αλλάζει Πλάνο και να Προ
χωράει σε μείωση του φόρου
για όλα τα ομόλογα , αφού Πρ
τη δημοσιονομική επίπτωση της
καθολικής μείωσης. Το σχέδιο
αυτό θα Περιλαμβάνει οριζόντες μεισεις που θα αφορούν m
φορολόγηση των τόκων όλων
των ομολόγων, διευκολύνοντας
και τις εκδόσεις Που πιθυμούν
να βγάλουν οι τράπεζες την προ
σεχή χρονιά . Η μείωση του φό
ρου στα ομόλογα σχεδιάζεται
από την κυβέρνηση Vα γίνει κατάτέτοιοτρόΠο στε να είναι αν
ταγωνιστική Προς άλλες χρες
μιας και το ΥΠΟΙΚ επιθυμεί να
διαμορφσει ανταγωνιστικό Πε
ριβάλλον σε ό,τι αφορά τα ενεργητικά Προς επένδυση . σελ 3
Ευρπη
αποστακτήρια στηρίζουν
αγροτικές περιοχές και μμε
Τα αποστακτήρια και οι Παραγωγοί οινοπνευματωδν Ποτν μπορούν να αποτελέσουν
τα επόμενα χρόνια ένα εργαλείο στα χέρια της
Ευρπης , για να αντιμετωπίσει τις Προκλήσεις
της αστικοποίησης, αλλά και της στήριξης
και βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήΗ Ελλάδα ξαναμπαίνει στον επενδυτικό χάρτην
<Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον χάρτη των επενδύσεων , Αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σαγκάη , ο οποίος επεσήμανε πως η χρα μας μπορεί να λειτουργήσει
ως γέφυρα ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, εν σε συνάντηση Που είκε χθες με το μέλος του Π.Γ.
του Κ.Κ. Κίνας Li Qian o πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του είναι ο Πειραιάς να καταστεί το
Πρτο λιμάνι της Μεσογείου . σελ . 3
σεων . σελ. 26
Μιχάλης Σακέλλης
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας
Τα μέτρα
για τα νέα καύσιμα
θα ακριβύνουν
τα εισιτήρια
Σεχαμηλή
θερμοκρασία
ηελληνική
γούνα
ΜπλόκοΚEΛO
Αναβάθμιση
Προοπτικν
της οικονομίας
από την DBRS
οφειλέτες
του ΕΦΚΑ
BLACK
FRIDAY
Δεκέμβριο η δημόσια Πρόταση
Στην τελική ευθεία η IPO
Ύφεση
Αξιολόγηση
Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής
της Aramco στο Pιάντ
Έμμεση ήταν τελικς η ανα βάθμιση από τον καναδικό οί .
κο DBRS , ο οΠοίος με την αξιολόγησή του δεν μείωσε την από
σταση από την επενδυτική βαθμίδα στα δύο σκαλοπάτια)-η
βαθμολογία διατηρήθηκε στο
BB low-, αλλά χαρακτήρισε
(θετικές, (από (σταθερές ) τις
Προοπικές. σελ.4
Σε κλίμα ύφεσης κλείνει και το
2019 για την ελλnνική γουνοΠοιία , σύμφωνα με τον Σύνδε
σμο Γουνοποιν Καστοριάς Ο
Προφήτης Ηλίαςν, καθς, Παρά
την αύξηση Πωλήσεων στη φε
τινή Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς τον περασμένο Μάιο, οι
Πωλήσεις του κλάδου Παραμέ
νουν σε χαμηλά επίπεδα. σελ. 14
Ένα πρόσθετο μέτρο σε βάρος των Παραβατικν
εργοδοτν που δεν πληρνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους δίνει στο
ΚEAΟ το υπουργείο Εργασίας , με στόχο την καταΠολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Συγκεκριμένα , το ΚΕAΟ θα μΠορεί να
μπλοκάρει ηλεκτρονικά όσους εργοδότες δεν καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές τωνεργαζομένων για υην Black
Βαγγέλης
Απόστολάκης
Ηαγορά
προετοιμάζεται
Deputy Senior Partner της
ΚΡMG στην Ελλάδα
Η διαδοχή και
η αυτοβελτίωση
στις οικογενειακές
τους από τηνeπρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης . σελ. 7
επιχειρήσεις
Friday
σελ. 2
ΓA. ΧΑ. 880,36 (-025%)
DAX 30 12961,05 (0,73%) Δ (AC 40 5.761,89 (056%)
ΠΕΤΡΕΛΛΟ 60,36 Δ
DOW JONES 2732794 (1,04%)
FTSE 100 7.30242 (0,75%).
ΧΡΥΣΟΣ 1.512459 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1163

Τελευταία νέα από την εφημερίδα