Previous

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εε Τ Τ Ο
Τ ΤΤΤ Τ
0 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣ ΚΟΥΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΕAΗ
Να αδιπλσειν τις νίκες
Σeλ 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Σάββατο 2 Κυριακή 3
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6456
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΠΗΣ ΗΠΕΤΡΟΥ
ΕΦΗΜE PI ΔΑ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΕΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΕΥΨΗΛΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
θετικές ξελίξς δρομολογούτα
για zήματα τις Περιφέρειας
Πολυδύναμο
κι ετίσημα
σο Χιτζηκστι
Heipoυ
Θετικές είναι α εξελιξεiς noυ διαγράφονται για διαφορα ητηματα Πou
ενδιαφέρουν τmν Περφέρε Ηπe ρου, oπως Πρoκυψε αno συναντη
σεις Πou εxε την Πεμπτη ο Περυp ρειoρχης κ. Αλέξανδρος Καχpιμάνnς
με Κυβερνητικά στελέχη
ΑΠΟΤΙΣ ΤΟΜ.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ποικλες δράσεις για την
προαγωγή του Μητρικού
Θηλασμού
Στα Πλαίσια του εορτασμού της
Εβδομαδας Μητρικου eηλασμου 1
με 7 Νοεμβρίου , η 5η-6η Τ.ΟΜ.Υ
Ιωαννίνων (Τ.ΟΜΥ) , σε συνεργα σία με τον Σταθμο Προστασίας
Μανας , Παιδιού και ΕφnBου, το
Κεντρο Υγείας Ιωαννίνων και τη
Χριστιανική Ένωση
Ιωαννινων (ΧEN) , οργαννουν
μια σειρά δρασεων με σκοπo την
Προαγωγή του Mητρικού θηλα σμού , την εμψοχωση κα ενδυναμωση της aηλazουσας μητέρα και
του περιβάλλοντος της.
Νεανίδων
ΣΤΛ. 2
Οθρησκευτικός τουρισμός
έρχεται στην Ήπειρο
Παρουσία του Αρχκπισκonou Ιερω νυμου θα Υνu η έναρξη των εργα στν του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θρησκευτικού Τουρισμου,
στην Αρτα .
Χωρίς τηνΠαρουσία στελέχους του Υπουργε ου Υγεiας , Πραγματο ποιηδηκαν το πρωί της Παρασκευης τα εγκαίνια του
Πολυδυναμου Κεντρου Αντιμετπισης Κρίσεων Χρηστν Ναρκωτικν και Αλκοόλ, σε μια λιτη τελετη Που δεν εxε το
Πανηγυρικό χαρακτήρα nou Ισως 8α ταlρια τε σε ένα τοσο σημαντικό tργο, το αnoίo χρειάστηε να περάσουν δεκα
ολοκληρα χρονα Προκεμένου να αρχίσει να λετουργεί , αno τη στιγμη της δεμελίωσης του
ΣΕΛ 7
ΣΕΛ, 4
ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑΠΑΝΝΕΝΑ
Αποκλειστική ευθύνη ης
|Δημοτικής Αρχής η τραγική
εικόνα στην αποοομμδή
Μέτρα στήριξις του
επρχιακού τύπου εξετάζει
η κυβέρνηση
| Προ των ευθυνν της δετεη Ενοτnτα Πολπν Νέα Γavννενα η Δημοτική
Αρκή σε oτι aφοpα mν εκόνα της
|πόλης στον τομέα της καθαριοτητας.
| Σε ανακοl νωση nou εζεδωσε χαρακτη
pluι ως τραγκη την εικόνα nou
| Παρoυσα ο συγκεεκριμένος τομέας
στο ούνολο του Δήμου τονποντας οτι
|η ευθύνη γι' αυτη την κατάσταση
| Βαρανει anoκλειστικά τη Δημοτική
| Αρκη
| Παράλληλα την κατηγορεί nως αντι να
εργαστεί για mv Βολτtση των Προ| βλημάτων nou xoυν ανακοψει επλeγει να κάνει αντιηολίτυση στην αντΠολίευση και να επιppiπtεi σε αυτή τις
ευθ νες σαν να εει αυτη την aθυνη
| δο κησης του Δήμου.
Μεχρι τέλους του 2019 α ολοκληρωθεί η καταβολη της επιδότησης
της Πληρους αnaσκόλησης στις επχειρήσεις του nεpφερειακου Tonou,
διαβεβαίωσε το δο. του Συνδεσμου
Ημερήσιων Περιφερειακν Εφημερίδων (ΣΗΠΕ , ο υφυπουργος στον
πρωθυπουργό και κυβερνητικος
εκπpόσωnoς Σ. Πετοας . Μαλιστα
όπως ανέφερε ο γγ. Ενημέρωσης Επικονωνας Γaνnς ΜαστρογΕ
ωργίου , οι Υπηρεσίες έχουν ηon
ελέγSει τα δικαολογητικά των εφn μερίδων, nou txoυν εγκριael στο
99% των περιπτσεων.
Ακυρος ο διαγωνισμός.
για τα ηλεκτρονικά διόδια
ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ E-PASS
ΣΗΛ. 5
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 5