Πρωτοσέλιδο Μπαμ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (!) ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ .45
www.healthrepartaz.gr 17
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 113
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.1.2019 12.00 8
DTA ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΙΩΣΕΙΣ
ΚΥΡΗΑΚΗ 05.11.20 )9
ΕΑΚΟ ΕΝΘΤΟ
υγεία
ΕΝΘΕΤΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΨΩΡΙΑΣΗ,
Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ
ΣΕΛΙΔΩΝ
ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Συμβουλές παντός καιρού
κοιαε ζκo ντους μαc επιφυλοξε ο τηυγείας. σαν τα δεμμαλογικάνοο ήμα - touς ουναν θρπους μας οι oποίο έουν
ταπου κφουν τνουνε το φθνόπωρο , τον ανάγκn . Η -κουζίνa, τουεθελοντικού &.
[email protected]
με ουτή ταν απύτομη ειeβαλή του δαβίτmπουεξελίουεταισεθνaaεπδαμία , κτύου Μποpούμε, μοράζειχιλιάδες με
pίδες φαγnpu τuίζων ως ανθρπους nou
2ουν οr ουνθίκες επισαντκή αναοφ www.empam.gr
κpoou στmν καθrμεpνύτητάμας τομυφό , τις καpδοπuειες που spστούν τι σκίπτρα
βια κάνουν "πdp. οε οχολεία, παιδαούς
σταθμούς κ ypaφeln στελντος να μας
καpός μετmν αλλαγή του μήνα κο .
μοπου προχωρά oωτηλά και τους καρκ . Aεος - δηλοδη δεν έχουνπρόβασηo ap .
νoυςοτους onobuς είναι αφεpωμένος ού - ΚΕΤ φαγητό στε να χορrσουν- εν
φορμακοιομηχαν ία βάζι πλάτη για rς
o Εmαθe oμάδεe τοπεβάλλον και τ νέα
in brain.
σενοoιpότηta νn θνητότητα, ο γλούκωΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μrn μnvoς Νoμβρος
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΥΛΙΑΣ
ΠΑΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΤΕΣ
ΑΠΟΚΛEΙΣΤΙΚΟ 1
ΠΡΩΤΟΔΠΙΟ ΓΥΟΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΡΙΤΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αριθ.Δικ ΕΓ119/34γ/6-5-2019
ΕΚΕΕΣΗ ΕΝΟPΚΗΣ ΕGΕΠΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
Ποιο1 ευεργετούνται από
τις διατάξεις του νομοσχεδίου
Που Ψηφίζεται στη Βουλή
Στο Γύθειο Aακωνίας κα στο Ανοκριmκό ραφεiο Γuθειου, υμερα σaς 25
Σεπιεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και oρα 12:00, εντισν εμού της
Ανακρίτριας Γιθείου Πρωτοδίκη, Βασλεoς Παράσου, παρουoία και ms
Τραμματία Μαρίας Καραμπούκ , αpού κλήθpε apavίστηκε η κατoνέρα
μάρτυραs , η οπoίa ός πpοκtύτει arό το υ aoξ
δελποu ττότητας τταυ δα εκδοθεί agpεπέδειξε
Ονομάζεταις
oroa γενη θηκά στ.
Aακονίας , είναι διαζny
ορκίσεηε ετυκαλούμεν
κατά το ρθρο 920 rrap
Εήιαι η μπέρα τ
περισταtuκό με τεν ο
και μετά έφυγα ατά
Ψυχατρεία av Τρin
aς, Πουμας
ΝΟΜΑRTIS
Το FBI καίε τουS
Προστατευόμενουs
Η δικογραφία
τns φρίκns για
την 11χρονη!
ΕΤΟΡUSTIC)
ΚΟ ΠαΠπάς και
ο ΠαΠΠούς
με βίαζαν και
η μάνα με έδερνεν
REAU OF INVE
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ "ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΤΑΕΙΠΑ-ΤΕΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
Ο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Η MΕΘΟΔΕΥΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ Ο ΡΑΣΠΟΥΤΙΝΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Δημ. Κούβελας για
Παππαγελόπουλο
και Μ. Κατρίνης για
tη σφαγή στο ΚΙΝ.ΑΛ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Η ιδιόχειρη διαθήκη
και η (χρυσήν
κληρονόμος
της Νανάς
Καραγιάννη
nbη Μα)
Μεομέςτe
Μυκin, a 6 1.
- ου αιie e Nε μα, εs,
ήσήΑ ΟποΑ εο Sr s εκη
iοιστ η Δ NΜέρη ν 3 σε)ρς ,
Rueih ΑΡμέηε e, αλAδηος
μα, ρεδeou πo μΑνane SΡ σ
Ατσι βoε eNerε ο εil hα
Οκ)iea1cl urνa 1taί tA
.OAοes oονμΕ υwΡΑ αλ
ΜG τΑ iDπο ε ήε ΝhGπιρ
-Nss Τ Α2αΣ Σ 4p α .ατ
5A, ις ευικ άπια d
4 Ν Ο ΣΑA πγΔΗ
σας ε
nς ν.
ΠΗμυ S,
ωνο eοη κ 2ε
-Πότατesαy. εyεκλ ΦλΜ
Aίδm - ι -weW o Οιδί
3Sρτ μο, ιλe +NeΚθήτα Σ
Ui οuέλα pαiοdeλία), .
Γιατί αποκλήρωσε την οικογένειά τηs και τα έγραψε όλα (100.000
ταγηsp ςτου .
ευρ και δύο ακίνητα) στην κολλητή τns Αναστασία Κατηφόρη
Κα ο, 0ιΑ) Τ6 SPRΝ
NαΚAs.
Κoaoc ά Ν
Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΕΥΓΕΙ (EΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΕAΝOΝΤΑΙ .Τ
9υ 772623
311108