Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Documento: Νεκρός και ο βασικός μάρτυρας στο "Noor1"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΟ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΤEΧΝΗ
Σε ποιους
Λιβανιστήρι
με σκηνοθεσία
για τον Κωνσταντίνο έδειξε κάρτα
Μητσοτάκη
Θαλασσουπουργούς
δάνεια
ημετέρων θα
πληρωθούν
από το
ο Γεραπετρίτης
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ-NOVARTIS GATE
Θέλουν πάση θυσία εκτός
Τζανακόπουλο - Πολάκη
κράτος!
Σελ. 10-11
Σελ.13
Σελ.30-31
Σελ.14
9 772529128 107
Εφημερίδα έρευνας και άποψης
Documento
Τεύχος 155
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
www.documentonews.gr
9 ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΟΥΣ 2.1 ΤΟΝΟΥΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
Νεκρός και ο βασικός
μάρτυρας στο κΝοor 1)
ΤORONΤΟ STAR
09ος κατά σειρά νεκρός
Ηπαράξενη ιστορία
είχε σχέση με εταιρεία
του τρίτου ανακριτή
πουζήτησε να εξαιρεθεί
από την υπόθεση
που εμφανίστηκε
WEATH R HIGH 24 C| ΜIX OF SUN AND CLOUDS JMAPS8
TUESDAY, JUNE 26, 2018
ως χρηματοδότης
του ναρκόπλοιου .
Σκοτθηκε σε περίεργο
A deadly outburst of gun crime rocked the city over the weekend, killing four
people in three incidents. The shootings have shaken a city already on edge,
but experts say it's crucial to take the long view of crime trends. It's not
catastrophic, but I still don't like those numbers,' Chief Mark Saunders says
με κατηγορούμενο
τον εφοπλιστή
Βαγγέλη Μαρινάκη
τροχαίο στον Καναδά
Moment of violence
Former MPP's brother killed in crash Parkdale
housing fiun
pilot aims
to help tena
|Kazinakis was 'skilful
business person
Michael Del Duca and
Konstantinos Kazinakis die
αler velhiίclo π lls (νυr
Τormer
Lratisportatίon
ninis.er Sleven
Del Duca's
CRASH T
"Our earls have been
Lη nddl don o His κία aml breken since we irsl
Φidren υΑ λιω 5 suννου
Ιyhis purvms ByyuιdMar
sibling Lorire, Mark!
μmi Stvμη niκes nni Hoah
σstnts μdω od ωuris
Hsvishatioww lketιω a
νo Fuerd ons ε eo fvmmriaotteb interstino
Μeiun R Weuthnid hun anl ppine mmmni- nd
261u 6tuθρε. αι Jωn 22 Ihox αραaling ttN αlece
iνο 2 1ο 4μηι αιμ! 6 ο9 μn. tlei Lusitess Tοuls prουe.
s fne al mas wiυ ae dese αdulunlly, ure
alum liime 29 11 080 nm. t S im ine? n tuKυy υμe
Peturs Roman Cu tuli . said ", bng int wrpσ
MISS NG
yourger brother,
Mitnael Dρl Dun,
learned of this harrific
LISA QUEEN
ΚΙNG 10ΝΝI( t.
rews,
2 manied father of
tsvo γρung scn .
was killed in a
single-veh ce
ΜICHAEL DEL DUCAS
ΟNLINE OΒΙΤΜAN
The youngerbrother offormerOntario
transportation rinister Steven Del
Duca and an international business
μειsuu wε 1e γiclu!, uu dσμλ
Tial tuτlf in kiy tw nsl ip diον 31,
ΣoKRogiono hns leund
Michacl Del Duca and Konstantinos
farnalis an intemaliοnlinvesurent
sπaiogist were iled around the dinrhour aturlie kercedes Uhe, χει
travelling
NΚiuug Hικul lunΠeτκιd hrumlanwtι
Τet-) i Π
Blri k Insο.
Its a bit of a mystery as to hovw tis
τehicle let the roadsasYok Reeibnel
Police Duty Insp Dave lΜchel said at
the scenc on Friday morning
he area s arml, lteaνiy treed areaBut we con all eok Backs fonily and
of Kung Mill Hoad isawinding, narαx remenber how Lles5ed e wene ta
al silaeprnel
hil Drxa, 38, wκ ημmisl bs lis ingl
schoel swccthcart, Amanda, and had
two young sons, Bcnjamin and Alexan
ΕΜIΕY ΜΑΤΗIEU
a AΗt 115N. 1R 11 1Ε
AFuilkdile τοoming luss f
Jive iuu-μιμis a 4luyu
μημεν, νuising nΠυnil
in a city where cxisting
τate desecpment al piofit
plan to mοve forard.
"We are
ter thainνe can build it. Tati
imlie peiνla mmel Πieτανοι)
sπλlul siπiiαλa Γri
erylnn
Ισκ-ineore tennts in ada
luary apartments er har
εaud Councllor Gord Pers , w.
sents Parkdale-Iligh Park.
"This is specifically designe
νitn the prcblcm of thιe prrv
t1νing fhslir Imn iheα ιwikin
pγu ims lnrm 1teμινεm
said, crprovide that ighting
ΤΟΝ
rules f
ΑAGυπρκονίustas /noie Chταt, 1ου Βuiuidge Ανe . uι wits ligli unount, of.
Εου
| Wolbras. In leuot Ποτν deht ten comrhδy esme
riends hανe κeι tp a Go - nήngthem . he iml hut
MuMe αριατα to suρμαι enue αd in turi μυίλa Im
| u3M tuμιdtiMnta.
Isorer Ακαυersοοn dertd umouis"
in Grecce, Marta Πoμmali, Brin ikiy Ine n and man aed Hm "ανey Hmσis Hnd acd his buin35 out ol Teron
Tle pryoosed lerns of elerence resοmade ie in θενεηύ 1Νleney ιοπine boν Τα ont
pclce investigated the disappearaces ol the men alegedly murdered by Bruce McArthu
Πe 3 deselbed in an online aoh - oocasionlly Eusthiete those closest to
ay as a man wtι imitless teyhm 4th opinicns tat lie vas ngνer
howάι τuuly contentte sit sdl,
ur 1uanls lma: 114μι urkeu sitι μ
osung atibr dable ο
te cpeciyωμςb, uπμικός
Epstein an 'excellent selection
1ai Road, sounn
sty to sliane, Michael had a heaτοί.
"HwaIs μμαnο ύ, bιρ ρια lmly wl
1itarl le μμαle itmnls inraνε, λ.
rcom that he cntered
He vas aluusbamd. fatlher son brotι
er,unale cosin and hiend. Βuthe was
rarα tan tkat
Πoth in
νlπe ol
νr u wα Πι laμτιΚΜ f Πs horiiς τ1ν
EPSTONIam GT
Justice Gluia
Εpiem,
photog aphed
in 1998 as
-αρouinted to
canduct the
reνiew.
μαπα uνwtelaus tiur | kifal business μur01l islin utbένκl
dsd , nd υονs u what ενund tReκold"
ί 1ltεir ΜMt.
mlμ λουν Πnt ihegνl ttnuμηplctcly hcal" it said
nere aιe simply no word: to ade cuatel coe hoxmuchwe lored Πi
eiacl and how rudh auguis we feel
-Ths runownud inννίors
o ir Germany on Aug 31 global experience, inspit ional
Πte ερuίδε masing poκοn m, |7 Gmdeρrem Κνimeuirp, αn εonί μudg
stuiwns ct the aluye! νο | νnlurva tn 1uμess aonλd t ikνd wlournu p,
πunie far both e irm
Τέs Βiddyul Alluum Ma He was uiauuiul in ur its lini inμλcut fur
Nεeίπμr siraluyist αnd e luung me kως lurς η
Τuπurlo Pober bftam ing he pιοροs+l taπmς νέ πtiar prdent ml aiaf oparatny Unic Βunkurs Lrt-toos Cor-.
μtς Epstein s ound Imakingeοninurion iω ρημα iy μ Mε , bur tupula Gαι δι
luyal cxcοlente Lnd diktte
νi αyrinu πule ur an
eullant καtHου με Uin Re
Μεκαr" uhun said.
βοues clbΜςl Mith rυχκε ω
Lms of Mirhur tAel a | as δieage ofiesal
κυπn
"Hewas decent through and threugh.
Ant tvil dvays be eriraordinar
1irm liκ siπιg lnixlwe lil he
gonc.
Surge of killings ονr the wekend pushe tlly
of htal slootins up 38 pr cait oνer last ycar
New gu
|ΙNSIDE
Τhe temε στιαnςe alsahμd aith mtonduk for croerοκ oπmindad tutts n oδεarot Uricd Danker Ines ρρatny sup-iue nρεα.
oin a the us3 of Αlhuniltr lly 2mg tu prupu H in dupundent rui κεεί πυ |an: Conνntion iwiteuna u unon the od m wn
Melk u: 1es Baiey niu uφtle the γuunς weπnk lωr urntωpelaνμheers i | lann, α 7yer d duuler ttutinlusigν' Πειd.
1ιν lin: inmm1is?
Da Dirarwns wl ival ty his tus
family, the obitrary said.
Heνns intedibiy, loyal το faily snd
friends and, in spite of his ability to
ns le l ind wh
leaves
PosDyμύgtbn: hut alko desgραυεe
iwolvd the Church-Wellesley
ruήδrurhuas where sατ: f hirptd with murder sin
Μύβηthur Alegud vivl ims Ruεγsdeat,.
νeni musων
hecus ofRiiey hd tω wG ters dhag n hox isiing
Teipiςd ths diappeaarοus | εμανoll son, Ine n Bn- nyune uho wiibusscl tue
Kαlin Sdlauer has becn ofthe men 1lag l, urdan Hnndhs εναndet βumi Bus aorhas dash εeoageis
asked to contnet palice nt
eλlahe πνέw πl pryμα ο | niun Linns Καίκόάς π ES63751 μ. 7Οι,
hope thatii mαlled tosye thr erimnal μος εoding5 | Εle hnowledge oί Me MinΠs non irn Manlins
ΒΕΤSY Ρ
νεNOYGILIS
ς Ε
yougys 0Κ?
ι πίu | inήη: Βιuml6 sml .
iy Mertuur
couTs υ
PARKDALErtin et an GTS
CRASH continued on GT6
Har last wos wee drected
Asurei
point of
quietly p
lesificant oophoks in te lw.
BillC- will ncw bereferrd to the Senale in thefall
Ποweer y anerlments rgαd by sμη aniol o Nocatess-uxd suppxte ty saατις Τοmmto -ra ΜS-apaeunat NtArthur
gotal Lrade markat ενolved Hbb
Tike surcil ace cίαζe depists an cere κre a sur Uv
dn virg dewnareidntial strcl, Jvig dovn θhlyas t
pauss aαppol cur, allewing %οrore insile lo lire ashgk
shol tciwarits burocuμus.
ΤTie bul- ks Jen3s Μuro s 31 oM dler νεr lar
shtirg in the bock el d le cur larsics cary Surlayνπxn
ingnear Tac Ακ. arxANn .
εi Irerds oNEelh he .
Proftes of the vείrs oi
Σελ.4-9
Meerigun νolere A12
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΜΑΖΙΜΕ ΤΟ
DOCUMΕNΤΟ
editorial
Το κεραμιδαριό
της αριστείας
ΥPJ: ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ DOCUMENΤΟ
Του Κστα Βαξεβάνη
Οι αμαζόνες
της Ροζάβα
στέλνουν
Εdamι Edne
Η τρηγen ιστρα Μικάλ
RAin Καμeλγραννε γι
την ασύνορη μανσιη
BN-1οα
0ιν
an ύmστ
-aTL Mην
Ανοσ
buiαΗ
ΟΙΣΚαριτης
γράφει για
την αμόρφωτη ,
κουτοπόνηρη
και αντιδραστική
υπουργό
Παιδείας
docville
Μια συήτηση
για το θέατρο,
υυην πολτικη
και την ενοχή
Μπέ, Σ
μήνυμα
Τομετέωρο βήμα
του ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του
τα δύο βασικά ερωτήματα που
συνοδεύουν κάθε ενηλικίωση.
ΑΤΟΝ
ΑρβεπE
στον
Σελ. 47
ελληνικό
λαό
03-11
ΠΟTΗYΟ
ΥΛΕΚΚΟΝ
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΣΕ ΑΥΤΟ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
πιtΙΑ ΜAΚGAΟΜΙΩΚ SΠΟΥΑΩΝ
Ποιος είμαι και πού πάω; Οσοι
βιάζονται να διαφωνήσουν με τον
χρονικό προσδιορισμό της ενηλικίωσης λέγοντας πως ο ΣΥΡΙ
ΖΑ είναι παλιό κόμμα Που έχει
περάσει
Εφη Αχτσιόγλου
Θύμιος Γεωργόπουλος
Χάρης Μαμουλάκης
Απόστολος Πάνας
Μιχάλης Τρεμόπουλος
Αγνας για τη γη, την ελευθερία
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ
ΕΝΤΥΠΟΝ
και τη χειραφέτηση
2U2721ΗΙ
30ΣΟΝΚΗΣ
το ν
60 χρόνια
Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
πολλού στο στάδιο
Σελ.36
Προ
60 χρόνια
Φεστιβάλ Κνηματογράφου Θεσσαλονίης
Συνέχεια στη σελ.2
Ταα