Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σκελετοί στο αρχείο του Σημίτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ
4+1 μυστικά
για σύνταξη
μεγαλύτερη
0 νazi Mέρτεν και
η συκοφάντηση
του Εθνάρχη
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
τομαι
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Συρία: Τα κέρδη
τmsΤουρκίαs
από την ισβολή
κατά 120 CS
Enjoy
Ακαλίάγα
1.700 παιδια
ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
σενακρ ό
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Ούτε σπιθαμή
χρου στοUs
μηδενιστέs
ανααη
Πρos ΣΥΡΙΖΑ:
Και οι Ελληνε
έχουν Ψχή
Ειδικοί συμβουλεύουν: ΠαΠΟΙον λόγο όσοι ετοι
μάζονται για αίτηση Πρέπεινα Περιμένουν τον
νεο νομο. : 32
00ΕURO
ΚARMGA
5Dinpirις
Τaγαπt
ΕΑΚDU
Rδκά5
ΕΡΤΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ 4) Κ
κυριακάτικη
δημοκρατία
64 Υφo & πa
ΣΕΛΙΔΕΣ
Att ααu
ΠOΚαDατοCν
δηνλσηκα ι
κα α
μaΚο
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΟ)
Για όλη την οικογένεια!
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 414 ΤΜΗ 2 Ε
Ποι0ι συνοδεύουν τον Κυριάκο
στον.. δρομο του μεταξιού
ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΤΙΣΣΕΙΡΗΝΕΣΤΟΥΕΝΠΟΤΙΣΜΟΥ
Σετειραίμερη επσιμη εκoμη σπw Kία οπρωθουργός καιμα Ο του εκιρόσω.
ποι θ4 ελwκν ειτπρήσεων υτα στέματα 4.
Τκρύβει nανησυχίατου ηρην πρωθυπουργού γα τα έθνικά και oη
φόβοι για προσέγγισ με mν Τουρκία καλά Πρέσπες. 5
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ για την Πιο σκοτεινήν περίοδο διακυβέρνησns τηs χρas
-1-1995
ΣΚΕΛΕΤΟΙ
στο αρχείο
του Σημίτη
ν ΚTΗ Ε06
8AΣΥ ου
ουo αot 3
ο0 ooτηpά pooo νό γιd p6opo κ. 3. xχοpd )
εxe: Τηλετράφιμά ooς α A 675.1.95
aφe μος oοί ες μπωρεί τε ν ξετε ta συνντηοή οoς
tpέχοντος .
Aναμοpλα, to 16δες voι α oφευχθαί χpo του
oνατος * δονία" . Aν αντ 6εν κατοτεί δυνατό μέχρι κέλους.
τέτε ovοpootaα o a cλεγεί α mpoe, oοδ4κoτε να πληρεί
τiςs oόουθες φουο0ocιςε
μν Φράζε ετά οοο έμωκ ο τρόnο δ οbοotα
φoλoλήρου το0 Yενrράs κoύ χόρου της toκboνέoς.
β) pοoδιορέε τη oυγpcpένα εριοχή τoυ R.Υ.3.0.κ., την
sήτουτάτητα twν aroiwν της (Σλάφν.
Y) μον 0 σμωνοαγά oομα .
Aoνττος oκ ανωτέρω οχετιό os opaoτουμ ατωτέpω
οopnm άoο420α gooo% o -oo a ptdeps
oειpά poχιμήoοoς μος .
. topotic of rdar tΨαπάλσολe pbλits
2. publie al Skopje
3. 8epoδtic ot Siaroesodoaia
&. δpoalic of codoneυlεvia
3. optalic of tranpοcολon α
5. epu53lc of ovoaeοdnia
3. λepublic of κοva-Χedioni ja
Su r 303oήono 3M :
tnμεioουμε mevτως ότι σε τυχόν oχθηρομένη συpφωνtα Φα
κpoo upχεs ρητή pόo8ννδτητος
0ολο . Ονmότττ - Τονοότεκα δως πα s τλοφ o συCμάζοντα
pλooης των ατο νωων της O έτ
2003093 009200 δ δδο ο
ξ20 δ ,
tonas Mise anu R mis EAD4 gστά s a 9 οcrisoiugrεκ
ttp:// andle.et/11649/254
Τέeς τεeρίo Esλ
Μ οκά το βααμέφτει c bρς: Τaονρ
τλος
ορc
Hμεροpεia 200365-24
erporiς κατγορίες Βoi ζε.
Εωμα sa μρφενα
Croομες ε μρκές σνείλεγς
θ eoχό δάνο
Σr ooντησ Npου 200 τυ Προουργoύ με tow Kaeάpoυ
Sehrooit o ε α γενος γopμές , tο Sop t xολεμοκν
aμooν κα δς το0 roopo δοεο Ο Καγκελάρος ς αλpα
9φpά φο oc eς εpoοt να γ oχτοά ieοooνηoς εpογpόνw
Κpo με ων Υφασργo Εμορν τς Τερμονος κ. Kae Schuiot, tην 3
Δοκεppρο p, 156 σω fpopeo o τελεντi Πapoντς ήν uo
ελpu pd Εpopς κ Δ. Κpaiος κα . ομκός Σβουλος
Rpueoκργο κ fεoprος Πaηpηoυ, evo xος c row Υφoopyο στη
Φνόο ppo0x κα Saντής τς Nοpής Υpcoos w
Υποο
ν λού co οδooo οo oto4 eouο οd tot o Η
ΕΤΡΑΦΑ-ΦΩΤΙΑ ΠA SIΕΜENS, ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ, ΠΡ0BΟΠΟΥΛΟ
Μeτά oόούνοp poooos τoν ptαυος κο τν ευσpονoς δαη σρση
θα oνροeί oυ κooό δνo .Υyoυργoς δοo pro o
κατγp o γα aν pοό ελαpά μα penoα λήξν . Εoς
oνopope oα yoμνή Ktρνηση δorω εxpούox tη φλκή ωόμ
ot o, κα ότ δον δ μa οuλεαx
Σ βοοκ oυ oκάton oνοκόοue oαη οoη toυ δκiν c δα .
αυνολής κα pονκή oην oιορία του Aεντρου Παpοopίos Eλέpοu α .
εogoή Soo δον ονδέο, κομa εδοχ μεος κολepς aοζμoσες
Υποχpapύσαμε εης ναχpppoολογa e λpοs 8opς oe
cpς τεppoμέw,
Παραμονέs των Ιμίων η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ συζητούσε ονομασία με τον όρο Μακεδονίαν
Οι διαπραγματεύσεις για το κατοχικό δάνειο και η αφωνία για τιs γερμανικέs απ0ημισει
Πopo o οΥφapγoς Seoriot δoε ότ η on τς yeppaος
Kepνnoς tio νεpoοpένω cόλo
Bεp Aοoppn 303
Ο ΕΛΕΓΧΟΣΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ- ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΙΣΕΡΑΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟ
Το έπ0s των θαλασσν
συde4ΕS
ΟMarc Zell , αντιπρόεδρος της
Republicans Overseas Ποu βρίσκεται
Πολυ κοντά στον Πρόεδρο Τραμπ, ανο
γει τα χαρια Του στην κυριακάτικη δη
μοκρατία., s 14-15
ΤΟΥ ΟΛΕΑΠΑ
38550 AΝΕΡΙΟΥΣ
H ΑΓΝΟΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΛΙΑΣ
ΦΩΤΟ-ΝΠΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ
ΤΟΘΩΡΗΚΤΟΑΒΕΡΩΦ
ΓUΝL
α ma αυτ. 5 πο
917722411 10008