Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθημερνή Εφημερίδα τns Hinεiρου-δρυτήs Eua ΤzάΜs-Eos 930- Ap. Φύλλου 24678-Σοββατο 2- Κυρακή 3 Νοεμβρίου 2019-060ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΥΟΒΕΟΙ.
Στόχος η Προαγωγή
του μητρικού θηλασμού
ΟΠωσδήποτε νίκη
ΚΔύο θεοίν
κόντρα σε Εργοτέλη
στην Εκφραση
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 8
Την αποξήλωση και τη μεταφορά στα Γιάννενα του Κλειστού Γηπέδου Ελληνικού επιδικει
nεpιφέρεια Ηπείρου, αντί της κατασκευής νέου Πανηειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στον Βοτανικό
ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ
Βγαίνει από
την απομόνωση
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Tην υπογρopή ης σύμβοσης κοτοσκευής του έροu Ζωτικό -Mnoτά
ανακονυσ o εριpερερχης Ηπt+
ρου Αλ Κοxρψόνης κάνοντας επίσης
rωστό ότιη nεριφερε nn pνή nροeτομάζει και τν ωρμονση mς μελέτης
του επόμενου μήμοτος , σηπό Μεστά
μέχρι Γφupo Μnακέλα
ΣΕΛΙΔΑ 3
Φωτίστηκαν Βελή
Ταμί και Μενιρεσές
Ολοκληρθηκον οιεργοσές καλλωπ
αμού σταν Μεντρεσί καιτο Βελή Τα μέ στα δύο δοτηρητέa κίρα nou βp
σκανται στον περιβάλλοντα χρο του
Πευματικού Κέντρου , εν έγνε και ο
φωτιαμός τους με onoτέλεαμα να ανα Βαθμζεται ηεupύπpη nερoή
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δηλνουν έτοιμοι
ενόψει χειμνα
Ο σαδιοομός και οι Ερόστις ολnκής πραστοσίος γα την αντμετnoη
κνάύνuν αnό xοvertσεις nayra
ηλημμυρκό φονάμενα και κατολοθή
σεις κατό τ χεμερνή nερίοδο ήταν το
αντιεμενο της σνεέρίασης του Ευ .
ντονστικού Tonioύ Οργάνου Παλπ
κής Προστοσας του μου Ζποος
ΣΕΛΙΔΑ &
Στο 1/3 του κόστους μιας νέας καταοκευής εκτίμησε την απαιτούμενη δαπάνη ο περιφερειάρχης Ηπείρου, ο απoίος
απέσπασε τη δέομευση του υπουργού Ανάπιξης και Επενδύσεων Αδωνι Εωργιάδη Υψηλν Προδιαγραφν
χαρακτηρίζεται το Προκάτ γυμναστήριο, Πou είχε κατοσκευαστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακν Αγνων.
ΣΕΛΙΛΑ 3
ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟΥ αΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
Αναζητείται
χρος για
<Τεχνόπολn
αΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023m
Χαμόγελα αλλά και αγωνία
για το μέλλον
Στοίχισαν
ανταγωνισμός
και οργανωτικές
αδυναμίες
Μα δομή Που Βα συμβάλει όχι μόνο στην noooτική αλλά και στιν nooτκή κάλυψη των ανσγκν των εξαρημένων aπό ναρκωτικές ουσίες κα ολκοόλ χρηστν, ξενίνησε επίoημα τη λει τουργία τmς αναδεικνύοντος
το νοοοκομείο υΧατηκστα nρωτοnόρο , αφού είναι το Πρτο δημόσιο , Yeuκό νοσοκομαο ης χρας στο
οnoio λειτουργεί Μονάδα Σωματικής Αnoτξίνωσης Η Μονάδα λατουργεί στο Πολυδύναμο Κέντρo Αντιμετnonς της Κρίσης Χρηστν Ναρκωτικν και Αλκοολιομού, το onoio σναγενήθηκε από τς στάχτες τουν μετά από χρόνα οε αχpησtα . Τα εγκαίνια του έργου nραγματοnoή8καν χθες , με τον διοικητή του νοοοκομαίου
Βαγγέλη Καρβούνη, τους βουλευτές Στούρο Καλογιάνη και Μερόηη ούφη, τον υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑΗnaρος Γάνη Παιακρήστο κα τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Βαγγέλη Καφετζόπουλο να κόβουν την κορδέλα , σημα τοδοτντας την έναρξη της δομής , η onoία σε δάκα nμέρες θα δεχθεί τους πρτους εξαρτημένους
ΣΕΛΙΔΑ 4
Μομετατρέφουν τ Πάννονα αε μια πόλη τενολο γιος , μιο Sileon Valley onως συνηθζoυμε να λέμε
ειdκουν περιφέρεa Hnaρου και δήμος ΙωoνΜπν nou βρίοκοντα σε ονοήmon κατάηλης
τonoeeoioς να m δημουργία μας Τονόηολης
άπως ανέφeρε χαρακτηριστικά ο nepιφeρεiάρχης
Αλέκος Καρμάνης, κάνοντος μάλιστα λόγο γα
μαέκταση 9.000 ττραγωνικν μέτρων.
Αθλητισμός.
A.. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Πα την τρίτη νίκη
στην Πτολεμαίδα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ α ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΟΥΝΕΣ
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Αναθέρμανση της κόντρας για τα απορρίμματα,
θέλει να συνεχίσει
το σερί νικν
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 13